Παπουτσῆ, παραιτήσου! Τώρα!

Πρέπει νὰ παραιτηθῇς! Τώρα!Ὑπουργός προστασίας τῶν κακοποιῶν! Ὑπουργός προστασίας τῶν ἐργολάβων! Ὑπουργός προστασίας τῶν ἐφοπλιστῶν!

Νὰ τὰ πάρουμε ἀπό τὴν ἀρχή;

Ὑπουργός προστασίας τῶν ἐφοπλιστῶν!

Ποιός ἦταν ὁ ὑπουργός ναυτιλίας ὅταν βυθίστηκε τὸ ΣΑΜΙΝΑ;;; Ποῦ εἶναι οἱ ἠθικοί αὐτουργοί; Καὶ δὲν ἀναφέρομαι στὸν καπετάνιο ποὺ πλήρωσε. Ἀναφέρομαι στούς πραγματικού ἠθικούς αὐτουργούς!  Ποῦ εἶναι; Τί πλήρωσαν; Σὲ ποιόν; Θυμᾶσαι Παπουτσῆ; Πόσους νεκρούς εἴχαμε; Θυμᾶσαι; Πόσα σπίτια ἔκλεισαν; Θυμᾶσαι; Δὲν νομίζω!! Οἱ μόνοι ποὺ θυμοῦνται εἶναι ὅσοι ἔχασαν δικά τους πρόσωπα! Ἐσύ μᾶλλον «χρησιμοποίησες» τὸ «ἀτύχημα» γιὰ νὰ ἐξακολουθήσῃς τὴν πολιτική σου καριέρα! (Κρίνω μόνον ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων!)

Ὑπουργός προστασίας τῶν ἐργολάβων!

Τί γίνεται στῆν Κερατέα; Ποιός εἶναι ὑπεύθυνος γιὰ τὶς ἀστυνομικές δυνάμεις ποὺ χτυποῦν γέρους, ποὺ προστατεύουν τὴν οἰκολογική καταστροφή καὶ καταπατοῦν τόν νόμο καὶ τὶς εἰσαγγελικές ἀποφάσεις; Μήπως τόν ξέρεις; Μήπως τὸν λένε Παπουτσῆ; Μήπως ἀδίκως κάποιοι ἀναζητοῦν «ὑποστήριξι καὶ κατανόησι» στὴν Τίνα; Παπουτσῆ, ἐσύ διαπράττεις κι αὐτό  τὸ ἔγκλημα! Ἐσύ! Μόνον ἐσύ!

Ὑπουργός προστασίας τῶν κακοποιῶν!

Ἔσπευσες νὰ ἐπιστρέψῃς ἀπό τὴν Τουρκία, ὅπου εἶχες πολύ σοβαρό γεῦμα μὲ τὸν ὁμόλογό σου; Γιατί δὲν ἔμενες ἐκεῖ; Σὲ τί χρειάζεσαι ἐδῶ; Γιά συλλυπητήρια; Ζοῦν οἱ οἰκογένεις τῶν ἀστυνομικῶν καὶ δίχως τὰ συλλυπητήριά σου!! Τὰ παιδιά τους ἔχασαν γιατί ΕΣΥ εἶσαι ἀνίκανος!  Ἐσύ κι ὅλος αὐτός ὁ ἀπαίδευτος κι ἀνθελληνικός συρφετός ποὺ τό παίζει κυβέρνησι! Ἐσύ ὅμως πρῶτος καὶ μοναδικός! Ἐσὺ ποὺ ἔβγαλες, μὲ δικές σου ἀποφάσεις, παιδιά ἄπειρα ἔξω στὸν δρόμο! Ἐσὺ ποὺ δὲν μερίμνησες νὰ λάβουν τὴν ἀπαραίτητον ἐκπαίδευσι! Ἐσύ ποὺ τὰ ἔστειλες νὰ κυνηγήσουν κακοποιούς ἐξοπλισμένα μὲ νεροπίστολα, ὅταν οἱ κακοποιοί ἦταν ἕτοιμοι γιὰ κανονικό  πόλεμο! Ἐσύ ποὺ ἐπιτρέπεις στὸ ἔγκλημα νὰ ἀνθῇ στὸν τόπο μας καὶ καθημερινῶς ἡ Ἑλληνική κοινωνία νὰ βουλιάζῆ στὴν ἀπόγνωσι!  Ἐσύ ποὺ ἀκυρώνεις κάθε ἔννοια δικαίου μὲ τὴν ἀδυναμία σου νὰ φανῇς χρήσιμος! Ἐσύ! Ναὶ ἐσύ!

Παπουτσῆ παραιτήσου! Πολύ ἒμεινες! Παραιτήσου τώρα! Πήγαινε νὰ συνεχίσῃς  τό γεῦμα σου! Δὲν θὰ σὲ ἐνοχλήσουμε!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ῥίξε μίαν ματιά σὲ κάθε ἄλλον πολιτικό τόσα ἄλλα μερη τῆς γῆς! Ἄς μὴν ἀναφερθοῦμε φυσικά στὴν Ἰαπωνία. Ἄς παραμείνουμε στὴ Εὐρώπη. Γιὰ μίαν ἁπλῆν ὑπόνοιαν παραιτοῦνται! Ὄχι γιὰ ἐγκλήματα!

Υ.Γ.2. Παπουτσῆ, παραιτήσου! Εἶναι τό μοναδικόν ποὺ μπορεῖς νὰ κάνῃς! Γιατί γιὰ νὰ αὐτοκτονήσῃς δὲν σὲ ἔχω ἄξιο!


(Visited 14 times, 1 visits today)
One thought on “Παπουτσῆ, παραιτήσου! Τώρα!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πρέπει νὰ παραιτηθῇς! Τώρα! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply