Γιατί αὐτὰ τὰ στρατόπεδα μοῦ θυμίζουν μεθόδους Χίτλερ;

Στρατόπεδα ἑτοιμάζουν γιὰ νὰ χώσουν μέσα τοὺς ΛΑΘΡΟεποίκους. Μᾶς ἑτοιμάζουν δῆλα δή μίαν νέα κοινωνικὴ πραγματικότητα, τέτοια ποὺ σὲ λίγο καιρὸ δὲν θὰ διαφέρῃ σὲ τίποτα ἀπὸ ἕνα στρατόπεδο συγκεντρώσεως ὅλων ὅσων θὰ κατοικοῦν ….πέριξ!!!

Ἐδῶ μέσα στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν ἔχουν διαλύσει τὰ πάντα, δίχως νὰ ὑπάρχουν στρατόπεδα. Οἱ πολίτες ἀγανακτισμένοι εἶναι ἕτοιμοι νὰ πάρουν τὸν νόμο στὰ χέρια τους. Ἀλλὰ ἡ «πολιτεία» καλὰ κωφεύει καὶ μᾶς παραπλανᾶ.. Ἢ καὶ μᾶς περιπλανᾶ…

Ἡ τροῦπα ὀρθάνοικτη στὸν Ἕβρο. Ἐχθὲς κάποιοι δικοί μας τὰ ἔβαλαν μὲ τοὺς ἄλλους ἐπιχειρηματίες δουλεμπόρους, τοὺς γείτονες, ποὺ τοὺς χάλασαν τὴν μπίζνα. Ἔπεσαν καὶ κάτι ψιλές… Μᾶλλον δὲν θὰ εἶχαν ἐνημερωθεῖ τὰ παιδιά.! Ἢ θὰ ἦταν νέοι. Ἢ … Δὲν θέλω νὰ ξέρω τί ἄλλο ἦταν αὐτό ποὺ ὅπλισε τὰ αὐτόματα…. Ὅμως ἔχει καταντήσει ἀνέκδοτο πλέον τὸ θέμα τῶν συνόρων! Σουρωτήρια! Ἐδῶ πάει νὰ μᾶς πνίξῃ ἀπὸ παντοῦ ἡ ΛΑΘΡΟεξάπλωσις, κι «αὐτοὶ» σφυρίζουν ἀδιάφορα. (Οἱ «αὐτοὶ» εἶναι οἱ κουδουνίστρες καὶ οἱ συνεργᾶτες τους, ὑπάλληλοι, χρηματοδότες τους, συνεταῖροι τους, κουμπᾶροι τους καὶ ἐντεταλμένοι τους.)

Εἶναι λοιπὸν σὰν νὰ στήνουν μία τεράστια πινακίδα στὰ σύνορα ποὺ θὰ γράφῃ:

Περᾶστε ὅλοι!!!

Τζᾶμπα φαΐ, νάνι, κλανιά καὶ ἁρπακτή!

Τζᾶμπα γκόμενες γιὰ ὅσους βιασμούς  τραβάει ἡ

ὄρεξίς σας!

Τζᾶμπα 17χρονα ἀγοράκια γιὰ νὰ ἱκανοποιοῦνται

καὶ τὰ πιὸ δύσκολα γοῦστα!

Τζᾶμπα Μανώληδες γιὰ νὰ τοὺς κόβετε στὰ δύο!

Τζᾶμπα γιαγιᾶδες καὶ παπποῦδες γιὰ νὰ τοὺς

ἁρπάζετε τὴν σύνταξι!

Τζᾶμπα νοσοκομεῖα γιὰ νὰ γιατροπορεύεστε!

Τζᾶμπα είσιτήρια γιὰ τὶςβόλτες σας!  

Τζᾶμπα ὅλα!

Περᾶστε!!!

Περᾶστε!!!

Περᾶστε ἐσεῖς… Καὶ μὴν σᾶς νοιάζῃ τίποτα! Ἔχουμε ἐμεῖς στήσει στρατόπεδα τόσο καλὰ δομημένα, ποὺ στὸ τέλος θὰ σᾶς πληρώνουν γιὰ νὰ τοὺς ἀπαλλάξετε ἀπὸ τὸν ἀφόρητό τους βίο! Ποιούς; Τοὺς κωλοιθαγενεῖς!!! 14 περιοχὲς σᾶς δίνουμε προσωρινῶς! Φροντίστε νὰ τὶς ἀφανίσετε γρήγορα! Γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ σᾶς δόσουμε κι ἄλλες! Εἰδ’  ἄλλως θὰ ἀρχίσουμε νὰ κόβουμε ἀπὸ τὸ τζᾶμπα….

Αὐτὰ διαβάζω στὴν πινακίδα. Σπάρτη,  Σᾶμος, Μενίδι, Χίος, Πέτρου Ῥάλλη, Ἀσπρόπυργος, Ἑλληνικό, Ἀμυγδαλέζα, Βένα (Ῥοδόπη), Στᾶνος (στρατόπεδον Ψαρογιάννη, Αἰτωλοακαρνανία),  Ἕβρος (Καρωτή-στρατόπεδον Φιλιρίδη- καὶ Φυλάκιο), Θεσπρωτία καὶ Ὀρεστιάδα… Τὰ πρῶτα στρατόπεδα τῶν πρώην ἐλευθέρων Ἑλλήνων, νῦν ἰθαγενῶν, ὅπου θὰ ξεκινήσῃ νὰ δρᾶ τὸ δοκιμασμένο σύστημα «Νέα Σκυθόπολις= ἠ συστηματικὴ κι ἐπαγγελματικὴ κατάργησις τῶν Ἑλλήνων»!

Καὶ παραλλήλως, μέσα σὲ ὅλα αὐτὰ διαβάζουμε τὴν φράσι «κέντρα ὑποδοχῆς»…..

Κέντρα ὑποδοχῆς... Συνεπῶς;

Δέν κλείνει ἡ τρούπα…  Δὲν πρόκειται νὰ κλείσῃ ἡ τρούπα μὲ τίποτα… Χρειάζονται κι ἄλλους… Διότι οἱ ἰθαγενεῖς σὲ λίγο θὰ φαγωθοῦν… Θὰ τελειώσουν ἐντὸς τῶν ἄνωθι στρατοπέδων… Ἀλλὰ κι ἄλλοι ἰθαγενεῖς, σὲ ἄλλες μεριὲς τῆς Ἑλλάδος, πρέπει ἐπίσης νὰ φαγωθοῦν…. Ἄρα χρειάζονται κι ἄλλους!!! Πάρα πολλοὺς ἄλλους!  Ἑκατομμύρια ΛΑΘΡΟεποίκους! Νὰ κατακλύσουν πλήρως τὰ στρατόπεδα τῶν ἰθαγενῶν καὶ νὰ τελειώνουν μὲ αὐτούς πιό γρήγορα….. Ἕνα στρατόπεδο μεθοδολογίας Χίτλερ ἁπλώνει στὴν Ἑλλάδα… Μὲ κωδικὴ ὀνομασία «Νέα Σκυθόπολις»…. Ὅσοι κατάφεραν νὰ ξεφύγουν, γλύτωσαν… Οἱ  λοιποί; Στὸν φοῦρνο μὲ πατατοῦλες!

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἀλήθεια, τόσο μεγάλη εἶναι ἡ μπάζα καὶ ἠ ἁρπακτή, ποὺ πλάκωσαν τόσο γρήγορα οἱ ἰδιῶτες γιὰ νὰ «ἐξυπηρετήσουν» τὴν «πολιτεία» καὶ νὰ ἐπιταχυνθοῦν οἱ διαδικασίες;  Μᾶλλον θὰ εἶναι… Δὲν ἐξηγεῖται διαφορετικά…

φωτογραφία ἀπὸ  ἐδῶ

(Visited 34 times, 1 visits today)
Leave a Reply