Πασόκ ἤ τέφρα

Ψάχνοντας στό διαδίκτυο χθές τό βράδυ ( στό  «θάνος εὐη») ἀνεκάλυψα ἕνα ἰστολόγιο σκέτο τεφαρίκι. Ἡ πρώτη μου ἀντίδρασις ἦταν νά βάλω τά γέλια. Δέν μποροῦσα νά κρατηθῶ. Ὅμως….ἀναρωτιέμαι ἄν ὑπάρχουν ἀκόμη ἄνθρωποι, μετά ἀπό ὅλες αὐτές τίς προδοτικές κινήσεις καί τήν λεηλασία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ στήν ὁποίαν ἔχει προβεῖ τό πασόκ, πού στηρίζουν αὐτό τό κόμμα. Ἔριξα μιά ματιά στά γραφόμενα τῶν διαχειριστῶν τοῦ ἰστολογίου καί δέν πίστευα στά μάτια μου. Ἡ ἐπιτομή τῆς βλακείας καί τοῦ “προβατισμοῦ”( ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ ἔκφρασις). Ἐπικαλοῦνται,βεβαίως καί αὐτοί τό συμφέρον τῆς πατρῖδος.

Ἡ φορολογική ὑστερία, τό ξεπούλημα τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, ἡ ἀθρόα εἰσαγωγή λαθρομεταναστῶν, ἡ μή τιμωρία τῶν ὑπευθύνων πού μᾶς ἔφεραν σἐ αὐτό τό χάλι, ἡ ἀλλαζονεία τῆς ἐξουσίας……τί νά πρωτοθυμηθῶ καί τί νά πρωτογράψω, ὅλα αὐτά ἔγιναν στό ὄνομα τῆς πατρῖδος. Στήν οὐσία δέν εἶναι μόνον ἀστεῖο ἀλλά καί λυπηρό νά ὑπάρχουν ἀκόμη ἄνθρωποι πού πιστεύουν καί προσπαθοῦν νά πείσουν καί ἄλλους νά τούς ἀκολουθήσουν. Ἐκτός ἄν κρύβεται κάτι ἄλλο πίσω ἀπ΄ ὅλα αὐτά, πού δέν τό φαντάζομαι. Εἶναι τόσος ὁ “προβατισμός”τους πού ἀκόμη καί ἡ ὀνομασία τοῦ ἰστολογίου εἶναι δανεική. Ὑποθέτω ὅτι προσποιοῦνται τούς φανατικούς καί χρησιμοποιοῦν τό ἴδιο σύνθημα μέ τούς Χρυσαυγίτες. Αὐτοί, τουλάχιστον – πρός τιμήν τους – τό ἐδημιούργησαν μόνοι τους. Ἐπίσης, δέν λείπουν καί σχόλια πού φανερώνουν τήν λατρεία τους πρός τό πρόσωπο τοῦ ἀκατονόμαστου.

Τελειώνοντας σᾶς παραθέτω καί τόν δεσμό γιά νά καταλάβετε ἰδίοις ὄμμασι.( Ὑποθέτω πώς σήμερα θά ἀνεβῆ πολύ ἡ ἐπισκεψιμότης του. Κακίες) :

πασό ἤ τεφρα

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply