Ἐάν ὁ ΓΑΠ ἀνακοινώσει πρόωρες ἐκλογές τό φθινόπωρο…

Ἐάν ὁ ΓΑΠ ἀνακοινώσει πρόωρες ἐκλογές τό φθινόπωρο...Χμ. Ἡ κυβέρνησις ἑτοιμάζει 155.000 προσλήψεις (ε, ρουσφετολογικές). 55.000 σέ Μ.Κ.Ο. πενταμήνου συμβάσεως μέ 400 εὐρώ χαρτζιλίκι καί ἄλλες 100.000 «ἀπό τό παράθυρο». Ἐπίσης, δέν ἀκούγεται τίποτα, πλέον, γιά ἀποκρατικοποιήσεις. Τό ἐνιαῖο μισθολόγιο γιά τούς δημοσίους ὑπαλλήλους, ἀκόμη δέν πρόκειται νά ἐφαρμοστῇ. Ἀργότερα, εἶπαν. Οἱ συγχωνεύσεις ὀργανισμῶν ἔχουν «παγώσει». Στό πρόβλημα τῶν αὐθαιρέτων ἔκαναν πίσω καί προσανατολίζονται στό νά ἀλλάξουν τά ποσοστά καί τούς ὅρους πληρωμῆς. Ἡ ὑπουργός «βλακείας καί διά βίου ὁπισθοδρομήσεως» ὑπανεχώρησε, ἐπίσης.  

Οἱ περισσότερες ἐφημερίδες (εἰσπράττουν μηνύματα) καί γράφουν κατά καιρούς γιά ἐκλογές. Πιστεύω ὅτι ὁ ΓΑΠ καί οἱ σύν αὐτῷ ἔχουν «καβαλήσει» τήν ἐξουσία καί σκοπόν ἔχουν νά μήν τήν ἀφήσουν μέχρι νά τελειώσῃ ἡ τετραετία. Οὕτως ἤ ἄλλως δέν πρόκειται νά ξαναδοῦν καρέκλα στόν αἰώνα τόν ἀπαντα καί τό γνωρίζουν καλῶς, μετά ἀπό ὅλα αὐτά πού ἔχουν «ξετελέψει». Ὅτι ἁρπάξουν ἄλλα δύο χρόνια, ἀκόμη.

Ἀλλά…ὑπάρχει καί τό ἀλλά. Τό προβάδισμα ὑπέρ τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁλοένα καί μεγαλώνει. (ἔτσι λένε οἱ δημοσκοπήσεις). Μέ τά μυαλά πού κουβαλοῦν οἱ Ἕλληνες δέν μοῦ φαίνεται καθόλου ἀπίθανο σέ λίγους μῆνες – ἐξαρτᾶται καί ἀπό τήν οἰκονομική πολιτική πού θά ἀκολουθήσῃ ἡ κυβέρνησις τό ἑπόμενο χρονικό διάστημα – ἡ Νέα Δημοκρατία νά συγκεντρώσῃ ποσοστά αὐτοδυναμίας.

Στίς 4 Σεπτεμβρίου (ἄν θυμᾶμαι καλά), λήγει ἡ προθεσμία πού ἔδωσαν οἱ ἰδιοκτῆτες ταξί προκειμένου νά ἐπιλυθῇ τό πρόβλημά τους. Τά σχολεῖα δέν ἔχουν δασκάλους, καθηγητάς, βιβλία. Τούς ἐπόμενους μῆνες θά ἀρχίσουν νά ἔρχονται τά χαρτάκια τῆς ἐφορίας γιά εἰσφορές, τέλη καί περαιώσεις. Τά λουκέτα στά καταστήματα διαδέχονται τό ἕνα τό ἄλλο. Τά χρέη καί οἱ ἀκάλυπτες ἐπιταγές ἔχουν ἀνέβει στά ὕψη. Ἡ ἄνεργία καλπάζει (ἐπισήμως, 1.000.000 ἄνεργοι)……

Πῶς θά ἀντιδράσῃ σέ ὅλα αὐτά ὁ πρωθυπουργός; Μά σύμφωνα μέ τήν προσφιλῆ του μέθοδο. Στόν κόσμο του καί μέ….δέν ξέρω πόσους ἀστυνομικούς νά τόν προστατεύουν ἀπό τήν μῆνιν τοῦ κόσμου καί αὐτόν καί τούς ὑπουργούς καί βουλευτές του.

Πιστεύω ὅτι τό θέμα πού θά κρίνῃ τήν περαιτέρω πορείαν τῆς κυβερνήσεως θά εἶναι τό θέμα τῆς ἀναμενόμενης πλήρους χρεωκοπίας τῆς χώρας. Ὅταν θά πρόκειται νά ἀναγκασθῇ, νά σταματήσῃ νά πληρώνῃ μισθούς, συντάξεις (ἤδη ἔχει ἀρχίσει νά πληρώνει, ἐπιλεκτικά) καί τίς ὑποχρεώσεις της πρός τό ἐξωτερικό (δάνεια, ὁμόλογα κλπ).

Μιά καί ἀναφέρθηκα στίς ὑποχρεώσεις τῆς Ἑλλάδος πρός τούς ξένους δανειστές της, δέν μπορῶ νά μήν θυμηθῶ τήν βλακώδη συμφωνία πού ἔκανε ὁ Βενιζέλος (ἴσως νά τήν εἶχε «δρομολογήσει ὁ προηγούμενος ΥΠΟΙΚ), μέ τούς Φινλανδούς. Ἐννοῶ τό ἕνα δισεκατομμύριο εὐρώ πού ἐδόθη ὡς ἐμπράγματη ἐγγύησις καί ἐγείρουν ἀξιώσεις τώρα καί οἱ….Ὁλλανδία, Αὐστρία, Σλοβενία, Σλοβακία. Οἱ ὅροι δανεισμοῦ πρός τήν Ἐλλάδα ἀπαγορεύουν ἄλλες ἐγγυήσεις σέ ξένους πιστωτές. Ὅπότε ἄν εἶναι ἔτσι τά πράγματα, σημαίνει ὅτι θά ἐνεργοποιηθοῦν τά συμβόλαι ἀσφαλίσεως (τά περίφημα CDς). 

Πολλές χῶρες τῆς Εὐρωζώνης (καί ὄχι μόνον) ἀντιμετωπίζουν οἰκονομικά προβλήματα. Ἤδη ἡ Ἰταλία ἔχει λάβει μέτρα λιτότητος παρόμοια μέ αὐτά πού ἔχει πάρει ἡ Ἑλληνική κυβέρνησις. Ἡ ἐνότης τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἐνώσεως ἔχει ἀρχίσει ννά κλονίζεται. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας θά κοιτάξουν τά τοῦ οἴκου των καί θά προσπαθήσουν νά περισώσουν, ὅτι μποροῦν, ὅπως μποροῦν καί μέ ὁποιοδήποτε τίμημα. Ἴσως νά θυσιάσουν τήν Ἑλλάδα χάριν τῆς ἐνότητος τῆς ὑπολοίπου Εὐρώπης.

Πρίν ἀπό δύο χρόνια ὁ Κώστας Καραμανλῆς προκήρυξε πρόωρες ἐκλογές καί κανείς δέν ἐφαντάζετο – μετά καί τό «λεφτά ὑπάρχουν» – τί θά ἐπακολουθοῦσε. Ἐάν ὁ ΓΑΠ ἀνακοινώσει πρόωρες ἐκλογές τό φθινόπωρο….ε, τότε….κανένας μά κανένας μας δέν θά μπορέσῃ νά προβλέψῃ τί θά συμβῇ. Μέ λίγα λόγια, μόνον ἡ ἀναμενόμενη πλήρης κατάρρευσις θά τόν ὁδηγήσῃ στίς κάλπες.-

Μινώταυρος 

εἰκόνα  

(Visited 14 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἐάν ὁ ΓΑΠ ἀνακοινώσει πρόωρες ἐκλογές τό φθινόπωρο…

Leave a Reply