Ὅταν κάνῃ ἡ ἐκκλησία business, κάνει big business….

Ὅταν κάνῃ ἡ ἐκκλησία business, κάνει big business...Ὄχι, παίζουμε! 

Σιγὰ μὴν ἄφηναν τὰ φιλέτα νὰ τὰ ἁρπάξουν ἄλλοι!

Πωλοῦν (γιὰ τὴν ἀκρίβεια ξεπωλοῦν) τὰ περιουσιακά μας στοιχεῖα στὸν Λαιμὸ Βουλιαγμένης. (Ναί, δικά μας εἶναι κι αὐτά. Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ εἶναι τῆς ἐκκλησίας παρακαλῶ;)

Τὰ παραδίδουν γιὰ ἐκμετάλλευσι σὲ ἄραβες ἐπιχειρηματίες. Ἀντὶ νὰ τὰ παραδόσουν σὲ ἀστέγους καὶ οἰκονομικὰ ἐξαντλημένους. 

Κάτι θυμήθηκα τώρα.. Γιὰ κάτι ἐξώσεις σὲ ἀνημπόρους, σὲ συνταξιούχους, σὲ πραγματικὰ φτωχούς καὶ μὴ ἔχοντες ποῦ τὴν κεφαλή κλίναι… Στοὺς ὁποίους εἶχε δοθεῖ πρὸ πολλοῦ τὸ δικαίωμα νὰ στήσουν ἕνα καλύβι σὲ χωράφια τῆς ἐκκλησίας. Ἐκεῖ γύρω ἦταν… Λέτε νά συζητᾶμε γιά τά ἴδια χωράφια; Τί, θά ἄφηναν οἱ ἱεροπατέρες λίγους πεινασμένους νά φᾶνε τά φιλέτα; Σοβαρολογοῦμε τώρα; 

Ἔχουμε συνειδητοποιήσει τόν πραγματικό ῥόλο τῆς ἐκκλησίας; Ἔχουμε συνειδητοποιήσει πώς οὐδόλως ἔχει σχέσι μέ τόν ῥόλο πού μᾶς ἔχουν πείσει (ἢ τοὐλάχιστον πασχίζουν νὰ μᾶς πείσουν) πώς πρέπει νά παίζουν;

Ἐκκλησία, κοινόν δῆλα δή. Συγκέντρωσις χρημάτων καὶ εἰδῶν διατροφῆς μὲ στόχο τὴν ἀνακούφισι ἀσθενῶν ὁμάδων. Ὄχι πλουτισμό!

Ἀπορῶ ἀλήθεια μὲ τὸ θρᾶσος τῶν ἱεραρχῶν. Ὄχι μόνον ἔχουν στήσει μίαν τεράστια ἐπιχείρησι εἰς βᾶρος τῶν  Ἑλλήνων, ὄχι μόνον μέσῳ τῆς παιδείας παραπληροφοροῦν καὶ ἀχρηστεύουν ἀντιλήψεις ἀλλὰ τὸ ἔχουν πιστέψει καὶ οἱ ἴδιοι ὅτι τελοῦν θεάρεστον ἔργον! Τόση ὑποκρισία παρακαλῶ. 

Ὁλόκληρες στρατιὲς δικηγόρων τοὺς ὑπηρετοῦν. Τοὺς προασπίζουν.  Ποιός θά ξεχάσῃ τό θρᾶσος τῆς μητροπόλεως Φθιώτιδος νά διεκδικήσῃ ὅλο τό Περιστέρι; Ξεχνιέται ἡ λαχτάρα πού ἔπαθαν οἱ ἄνθρωποι; Δέν ξεχνιέται… (Ἐκεῖνο τὸ «ὁ ἔχων δύο χιτώνες….» σέ ποιούς ἀναφέρεται; Πάλι σέ ἐμᾶς;)   Κι ἀκόμη τρέχει τὸ θέμα, ἐξ ὅσων γνωρίζω. 

Ἀντιλαμβάνομαι πὼς ὅταν ἔχῃς πρόθεσι νὰ ὑπερασπιστῇς φτωχοὺς κι ἀδυνάτους, καλὴν πρόθεσι ὅμως, ὀφείλεις νὰ μεριμνήσῃς γιὰ τὰ ἀπαιτούμενα χρήματα ποὺ θὰ στηρίξουν τὴν πρόθεσι. Ἐδῶ ὅμως δὲν συζητᾶμε γιὰ ἀπαιτούμενα χρήματα. Συζητᾶμε γιὰ περισσευούμενα χρήματα. 

Ὁ φίλος Ἀπόστολος μοῦ ἔστειλε πρὸ ἡμερῶν μίαν ἐνημέρωσι ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἀκίνητα τῆς ἐκκλησίας ποὺ βγῆκαν πρὸς πλειστηριασμό γιὰ ἐνοικίασι.   Συζητᾶμε γιὰ ἀκίνητα!!! Ἀμέτρητα καὶ ἀπροσδιορίστου ἀξίας. Ποῦ λοιπόν εἶναι ἡ ἐφαρμογή τοῦ ῥόλου πού ὑποτίθεται πώς παίζουν; Γιατί δέν τά δίδουν σέ ἀστέγους; 

Τόσες καὶ τόσες οἰκογένειες ἀδυνατοῦν νὰ ζήσουν τὰ παιδιά τους. Τὰ ἐγκαταλείπουν σὲ ὀρφανοτροφεῖα ἢ τὰ σιτίζουν δάσκαλοι καὶ σύλλογοι γονέων. Γιατί ἡ ἐκκλησία δέν δίδει τά ἀκίνητα αὐτά νά ζήσουν μέσα οἱ ἄνθρωποι ἔως ὅτου νά καταφέρουν νά ὀρθοποδήσουν; 

Κάνει συσσίτια, θὰ ἀπαντήσουν κάποιοι. Μάλλιστα. Μὲ ἐράνους, θὰ ἀπαντήσω ἐγώ. Διότι οἱ ἐπιχειρήσεις κάνουν δωρεὲς μόνον ὅταν ἔχουν λόγους φοροαπαλλαγῆς. (Πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων.) Ὅταν δὲν ἔχουν λόγους φοροαπαλλαγῆς, καλὴν ὥρα, δὲν χαρίζουν οὔτε τοῦ ἀγγέλου τους νεράκι. 

Μήπως ὄμως ἡ ἐκκλησία ἐκχωρεῖ (ξεπουλᾶ) τά δημόσια κτήματα πρός ὄφελος τῶν φτωχῶν; Λέτε; Θά φτιάξῃ μερικὰ ὀρφανοτροφεῖα ἀκόμη; Πού ὅμως θά τά συντηροῦμε ἐμεῖς κι αὐτά; Ἕνα ἔργο τὸ πιάνεις ἀπὸ τὴν ἀρχὴ καὶ τὸ τελειώνεις. Δὲν βάζεις τὴν ἰδέα καὶ μετὰ στέλνεις ἄλλους νὰ τρέχουν. Κι ἀπὸ ἐπάνω νὰ κοκκορεύεσαι πὼς ἔφτιαξες κάποιο  ἔργο. 

Δὲν ἔχει λένε ἡ ἐκκλησία περιουσία. Τὴν ἅρπαξε ὁ Τρίτσης, ὁ Ἀνδρέας, ὁ…. 

Κι αὐτά τί εἶναι; 

Καραμέλες;

Ἀπό ποῦ συγκεντρώθηκαν τόσα ἀκίνητα καί τόσο μεγάλες περιουσίες στά χέρια τῶν ἰερατείων; Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ; 

Ναί, εἶναι πανάρχαιον «ἔθιμον»  νὰ εἶναι τὰ ἱερατεῖα πάμπλουτα. Γιατί; Κατεβαίνει ὁ κάθε θεός τίς νύκτες καί μετρᾶ εἰσπράξεις; Δέν ἔχει κάτι καλλίτερο νά κάνῃ ὡς θεός;

Δὲν φορολογεῖται. Δὲν πληρώνει μισθοὺς σὲ κληρικούς. Δὲν δίδει λογαριασμὸ γενικῶς. 

Ἕλληνες, πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ὄλη αὐτὴ ἡ περιουσία εἶναι ΟΛΗ δική μας!!! ΟΛΗ!!! Δίχως καμμίαν ἀμφισβήτησι! Ὁλότελα δική μας! 

Εἶναι περιουσία τῶν παππούδων μας, ποὺ  ἔχυσαν τὸ αἶμα τους στὴν ἐπανάστασι κι ὅταν ἔφθασε ἡ στιγμὴ νὰ λάβουν ἕνα κτηματάκι, προηγήθηκε ἡ ἐκκλησία, ποὺ ἐπὶ πλέον τοὺς εἶχε ἀφορίσει. 

Εἶναι περιουσία τῶν γονέων μας, ποὺ ὄταν πλήρωναν φόρους, τόκους γιὰ ἀτελείωτους δημοσίους  δανεισμούς καὶ  εἰσφορές,   κάποιοι ἄλλοι ἁπλῶς ἔκλειναν συμφωνίες ἀκόμη καὶ μὲ τὸν (δικό τους) διάολο πρὸ κειμένου νὰ αὐγατίσουν περιουσίες. 

Εἶναι ἡ περιουσία τῶν παιδιῶν μας, ποὺ λόγῳ τῶν ἀμέτρητων ἀτασθαλιῶν βρίσκονται σήμερα καταχρεωμένα γιὰ ὅλην τους τὴν ζωή. Ἀκόμη κι ἐὰν εἶναι ἀγέννητα. 

Εἶναι περιουσία ποὺ ἔπρεπε νὰ παραμένῃ δημόσια καὶ μόνον. Δὲν νοεῖται ἐκκλησιαστικὴ περιουσία. Οὐδενὸς θρησκεύματος. Τὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ τὰ θρησκευτικὰ εἶναι ἰδιωτική,  προσωπικὴ ὑπόθεσις. Ἐσωτερική. Δὲν γίνεται νὰ χρησιμεύουν ὡς μέσον πλουτισμοῦ. Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ ἀποκτήσαμε μεσάζοντες, ἐργολάβους καὶ μεταφραστές γιά τήν δική μας ἐπικοινωνία μέ τό θεῖον;  (Ὅποιο εἶναι γιὰ τὸν καθένα φυσικά!)

Προσωπικῶς αἰσθάνομαι πὼς μὲ κατακλέβουν. Αἰσθάνομαι ἀδικημένη. Αἰσθάνομαι καὶ θυμωμένη. 

Τόσες καὶ τόσες αὐτοκτονίες γύρω μας. Τόση πείνα, ποὺ θὰ χειροτερέψῃ. Τόση φτώχεια ποὺ θὰ μεγαλώσῃ. Ἀλλὰ τὰ ἀκίνητα πρὸς ἐνοικιασι καὶ κερδοφορία!!!

Τόση Ὕβρις! Καὶ οὐδεῖς ἀντιδρᾶ! Οὐδεῖς! Σὰν νὰ ἔπρεπε ὄλα νὰ εἶναι ἔτσι! Λὲς καὶ γεννηθήκαμε γιὰ νὰ παραμένουμε κορόιδα. Ἔτσι φαίνεται.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Οἱ συζητήσεις γιὰ τὶς συμφωνίες, πρὸ κειμένου νὰ δοθοῦν  τὰ «φιλέτα», ὅπως τὰ ἀποκαλοῦν, πραγματοποιοῦνται μὲ ἄραβες ἐπιχειρηματίες. Κι ἐδῶ κάτι δὲν μοῦ ἀρέσει. Τόση σιωπὴ τῆς (ἐπισήμου) ἐκκλησίας γιὰ τὰ θέματα τῶν ΛΑΘΡΟεποίκων, γιὰ τὰ τζαμιά, γιὰ τὶς ἀπάνθρωπες καταστάσεις ποὺ ἀντιμετωπίζουν ὡς πρόσφυγες πλέον ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ἦταν (καὶ παραμένει) προκλητική. Ἴσως κάποια πράγματα τώρα νὰ ἐξηγοῦνται καλλίτερα.

(φωτογραφία)

ἀκίνητα πρὸς ἐνοικίασιν 2012

(Visited 39 times, 1 visits today)
16 thoughts on “Ὅταν κάνῃ ἡ ἐκκλησία business, κάνει big business….

 1. Κοιταξε Φιλονόη θα συμφωνουσα επι της αρχης με το άρθρο σου αλλα έχει τοσες πολλες ανακρίβειες που τα κομματια που συμφωνω είναι χαμενα μεσα τους….
  Κι επειδη αυτα για τα οποια εχω ιδιαν αποψη και εχεις λαθος ειναι παρα πολλα θα αναφερθω μονο σε κανα δυο….
  καταρχην η εκκλησια εχει εκατονταδες ΝΠΔΔ και το καθενα εχει δικη του περιουσια… Οταν λες λοιπον περιουσια της Εκκλησιας πρέπει να μας πεις τι εννοείς….
  Καθε Μητροπολη… καθε ενορια, καθε μοναστηρι εχει δικη του περιουσια απο δωρεες πιστων…. Και η διοικουσα ιεραρχια η Ιερα Συνοδος εχει την δικη της περιουσια σαν ξεχωριστο ΝΠΔΔ….
  Επίσης ολα αυτα τα ΝΠΔΔ θα έπρεπε να ξερεις οτι βρισκονται υπο την άμεση εποπτεια του Κρατους το οποιο εχει “φαει¨στην κυριολεξια ολα τα περιουσιακα φιλετα… και ακινητα εδω και 150 χρονια!!!!! κρατικα Νοσοκομεια, κρατικα ιδρυματα, πανεπιστημια κλπ κλπ βρισκονται σε πρωην ακινητα της εκκλησιας….

  Η σημερινη εκκλησιαστικη περιουσια είναι το 4% της περιουσιας που ειχε η εκκλησια στις αρχες του προηγούμενου αιωνα…..
  Το υπολοιπο 96% το εφαγε το κρατος ή το προσφερε μονη της η εκκλησια για την βοηθεια των Ελληνων…. Τα μεγαλυτερα κομματια τα εδωσε η εκκλησια μετα την Μικρασιατικη καταστροφη σε αστεγους προσφυγες…. μετα την κατοχή….
  και ενα τεραστιο αριθμο 300 κτιριων σε ολη την Αθηνα τα πηρε το κρατος με το ετσι θελω για να αναλαβει την μισθοδοσία των κληρικων!!!!!!!!

  Η περιουσια που εχει σημερα απομεινει στην εκκλησια …εκεινο το 4% αποτελειται απο ακινητα πολλα εκ των οποιων ειναι δεσμευμενα απο το κρατος…. αλλα και τα λιγοστα που μπορει να εκμεταλλευθει η εκκλησια διεππονται απο αυστηροτατους νομους εφοσον ειναι ΝΠΔΔ….
  Τα εσοδα της ισα που φτανουν για να εχει το φιλανθρωπικο εργο που ξερουμε….και δεν ξερουμε.
  Εινια αληθεια οτι εχουν γινει σοβαρα λαθη στην διαχειριση γι αυτο και παλιοτερα αν θυμασαι εκλεισε κι ο ΟΔΕΠ ο Οργανισμος Διαχειρισεως Εκκλησ. Περιουσιας.

  Παντως η λυση του να δοθει η περιουσια στο κρατος και να ειναι δημοσια υπο αυτη ν την εννοια που λες για ενισχυση των απορων και αστεγων ειναι αστειο επιχειρημα καθως ολοι σε αυτην την ταλαιπωρη χωρα ξερουμε οτι οτ κρατος ειναι ο μεγαλυτερος κλεφτης και απατεωνας….
  Οι κατα καιρους σεισμοπληκτοι και οι πυροπληκτοι ακομα περιμενουν τις επιχορηγησεις του κρατους!!!!!!!!! που βρισκονται σε καποιες άλλες τσεπες….

  Ειμαι μαζι σου στο οτι πρέπει να βρεθει μια λυση και να δωσουν ολα μαζι τα εκκλησιαστικα ΝΠΔΔ οτι μπορουν στις άπορες ελληνικες οικογενειες αλλα αυτο πρέπει να γινει αυστηρως μεσα από την ιδια την Εκκλησια γιατι αν ανακατευτουν κρατικοι παραγοντες οι περιουσια θα γινει πισινες και βιλες των ημετερων……και οι αποροι θα παρουν τα αποφαγια….
  Δεν βλεπω πουθενα να αναφερεις τιποτα και για το μεγαλυτερο φιλανθρωπικο εργο της Εκκλησιας σημερα που ειναι η επιχορηγηση του τριτου τεκνου των χριστιανικων οικογενειων της Θρακης….. ενα προγραμμα που οταν ξεκινησε το 2002 αφορουσε 120 οικογενειες και σημερα εχει φτασει τις 1000 !!!!! Και ολοι ξερουμε τι συμβαινει σημερα στην Θρακη…

  Τωρα οσον αφορα τους Αραβες επιχειρηματιες κι εμενα κατι δεν μου αρεσει και ειδικα αυτος ο εμιρης του Καταρ που ειναι και φανατικος ισλαμιστης και απο οτι μαθαινω στην χωρα του ή καλυτερα στο εμιρατο του κυνηγαει τους χριστιανους!!!!!!

  Η εκκλησιαστικη περιουσια Φιλονοη ειναι πραγματικα των παπουδων μας και ισως πρέπει να γυρισει στα παιδια μας ομως πολλοι απο τους παπουδες μας πθαινονται την αφησανν κληρονομια στην εκκλησια σε μοναστηρια κλπ…. και τωρα υπαρχουν δυσκολιες νομικες στο να ξαναγυρισει σε εμας και στα παιδια μας….
  Αν δεν το ξερεις μπορεις να το μαθεις ότι αν πεθανω και γραψω την περιουσια μου σε οποιοδηποτε μη κερδοσκοπικο ΝΠΔΔ αυτο δεν μπορει να την εκποιησει ευκολα καθως θα δειξει απειθεια στην εντολη μου…. οποτε τι μου απομενει να την διαχειριστω προς οφελος του κοινωνικου συνολου…αν δεν το κανω αυτο παλι δειχνω ανηθικοτητα…και προσβαλλω τον νεκρο.

  Να τονισω παντως και κατι που δεν ανεφερες ελπιζω οχι εκ του πονηρου….
  Η διοικηση της Εκκλησιας συζητα με τους αραβες για παραχωρηση κι οχι για πωληση της περιουσιας…. Κατι αναλογο δηλαδη με αυτο που εκανε το κρατος με το αεροδρομιο στα Σπατα ή με τον ΟΛΠ στους κινεζους….

  Θα κλεισω με ενα συνθημα για να συμφωνησουμε και σε κατι….
  Η διοικηση της Εκκλησιας να δωσει ότι μπορει απο την περιουσια της για την ανακουφιση των απορων Ελλήνων.

  • Θᾶνε, στὰ περὶ ἐκκλησιαστικῶν ἰσολογισμῶν ποτὲ δὲν εἰδικεύτηκα, διότι μὲ ἀπωθοῦσε πάντα ἡ μαυρίλα καὶ ἡ ἐπιχειρηματικότης τους. Ὅσες φορὲς, ἐξ ἀνάγκης καὶ μόνον, ἦλθα σὲ ἐπαφὴ μαζύ τους, τὰ χειρότερα ἔχω νὰ διηγηθῶ γιὰ τὶς ἐμπειρίες μου. (Πλὴν μίας ἐξαιρέσεως φωτεινῆς, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι βολεμένος.Πάμπτωχος καὶ πράγματι ἄνθρωπος.)
   Μοῦ διέφυγε νὰ ἀναφέρω πώς ἡ ἐκμετάλλευσις, κατὰ τὰ ὅσα διάβασα πάντα, θὰ συμβῇ γιὰ 20 χρόνια. (Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν ὑπενθύμισι.)
   Μὲ ἐνοχλεῖ ὅμως ἀπίστευτα τὸ συγκεκριμένον οἰκόπεδο, διότι ἀπὸ νομικοὺς γνωρίζω τὶς ἱστορίες ποὺ κρύβει.
   Συμπεριφορὰ Μπόμπολα σὲ μαῦρα ῥᾶσα κλεισμένη. Ἕνα τέτοιο πρᾶγμα.
   Κι ὄχι μόνον γιὰ τὴν ἐκεῖ περιοχή.

   Στὸ ἐὰν θὰ ἔπρεπε τὸ συγκεκριμένον κράτος (ὄχι γενικῶς τὸ κράτος) νὰ βάλῃ νέο χέρι, εἶναι συζητήσιμο.Ἀλλά γιά πόσο ἀκόμη θά ἔχουμε αὐτό τό κράτος; Μετά τί θά γίνῃ; Θά ἐξακολουθήσουν;

   Θέτω κι ἄλλο ἐρώτημα, πού ἀπέφυγα νά θέσω στὸ κείμενον, ἀλλὰ ἔχουμε ξανασυζητήσει οἱ δύο μας.
   Γιατί ἀμείβονται οἱ ἱερεῖς; Τί στά κομμάτια; Πνευματικό ἔργο δέν προάγουν; Γιατί πρέπει νά πληρώνονται; Στό Ἰσλάμ καί στόν σιωνισμό γιατί δέν πληρώνονται; Εἶναι πιό ἔξυπνοι οἱ δικοί μας; Ἢ ἐμεῖς μεγαλύτερα κορόιδα;

   Τὰ ταπιά καί τά βακούφια τά γνωρίζεις; Φαντάζομαι πώς ναί.
   Τό νομικό καθεστῶς τῆς ἀναγνωρίσεώς τους τό γνωρίζεις;
   Φαντάζομαι πώς ὄχι.
   (Ἐδῶ Οἱ σφετεριστὲς!!! μπορεῖς νὰ μάθῃς κάποιες λεπτομέρειες.)

   Τὸ ἰδιαίτερον καθεστῶς μὲ τὸ ὀποῖον ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἀντιμετωπίστηκε ἡ ἐκκλησία ἀπὸ κάθε κρατούντα ἐπίσης μὲ ἐνοχλεῖ.
   ὄλοι οἱ Ἕλληνες ἔχασαν κάθε ἔννοιαν ἰδιοκτησίας μετὰ τὴν ἅλωσι, πλὴν ἐκκλησίας. Τραγικό; Θὰ ἔλεγα ναί..
   Ὅλοι οἱ Ἕλληνες πολέμησαν γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσι καὶ πῆραν τὸ τίποτα. (Θυμήσου τὴν Νικηταρᾶ.) Κάτι μεγαλοτσιφλικᾶδες ὅμως, καθῶς καὶ ἡ ἐκκλησία δὲν ἔχασαν τίποτα.
   Τί λέμε λοιπόν;
   Γιὰ νὰ ἔχω τόσον θυμὸ μαζύ τους, κάπου τὸν βασίζω. Ὄχι σὲ ἰσολογισμοὺς σίγουρα. Δὲν κατέχω καὶ πολλὰ ἀπὸ αὐτούς. Ἀλλὰ στὴν γενικοτέρα τους πορεία. ἡ ὁποία συνολικῶς μόνον κατὰ Ἑλλήνων στρέφεται. Ὄχι κατὰ κρατῶν, μόνον κατὰ Ἑλλήνων.

   • Νομιζω ειπαμε οτι ειχαμε να πουμε επι του ζητηματος κι αντιληφθηκαμε που συμφωνουμε και που οχι…
    Να τονισω μονο αυτο με το θεμα της μισθοδοσίας των Ιερέων….
    Μιας και δεν το γνωριζω μπορεις να με διαφωτισεις πως ζουνε οι ιμαμηδες και οι ραββινοι…. Δηλαδη απο που βγαζουν τα προς το ζειν;
    Δεν πιστευω να τους θρεφουν οι πιστοι γιατι τοτε θα μιλαμε για πολυ πιο πλουσιους κληρικους….. απο τους δικους μας.
    Βλεπεις τα τζαμια τους και οι συναγωγες τους ειναι ασφυκτικά γεματες…..
    Δεν εχουν τον υπουλο πολεμο που γινεται στην Ορθοδοξία από έξω και από μέσα…. γιατι μονο αυτη ενοχλει τον φίλο του κ. Φραγκουλη τον Διαβολο που πρωταγωνιστεί και σε θρεατικά…..

   • Ἔχουν τὶς ἐργασίες τους καὶ στὸν ἐλεύθερό τους χρόνο γίνονται ἱερεῖς. Σκέτο!

   • Καὶ κάτι ἀκόμη. Ἐμένα δὲν μὲ ἐνοχλεῖ μόνον ἡ ἐκκλησία. Μὲ ἐνοχλοῦν τὰ τζαμιά, οἱ συναγωγές, οἱ μιναρέδες, οἱ καμπᾶνες, οἱ γραφικοὶ μὲ τὶς χλαμύδες. ὅλα μὲ ἐνοχλοῦν διότι δὲν ἔχουν τίποτα νὰ δόσουν στὸν ἄνθρωπο, παρὰ μόνον τὴν πεποίθησι τῆς ἀδυναμίας, ποὺ ὅμως δὲν ἔχει. Ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι ἡ λοβοτομή. Μᾶς ἔχουν πείσει γιὰ τὸ «ἀδύναμον» καὶ «ἀνίκανον» τὴν στιγμὴ ποὺ συμβαίνει ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον.
    Ὁ θεός εἶμαι ἐγώ, ὁ οὐρανός, ἡ θάλασσα, τά ἀστέρια, ὁ ἄνεμος, ἡ φωτιά, τὸ παιδί, τὸ λουλούδι, τό σύμπαν ὁλόκληρο. Εἶμαστε ὅλοι μέσα του καὶ εἶναι μέσα μας.
    Τὸ ἀπ’ ἔξω θυμίζει κάποιον ποὺ παίζει μὲ μαριονέτες. Ἠ φύσις (καθῶς κι ὁ Ἡράκλειτος λέγει) τὰ πάντα χωρεῖ καὶ οὐδὲν μένει. Ὅλα μέσα! Ὅλα ἐδῶ. Καὶ σὲ ὅλα ἐντός. Τὰ ἄλλα εἶναι γιὰ νὰ κοιμόμαστε.
    (Ὁ ἐπὶ πλέον σχολιασμός μου ἀφωροῦσε στὸν δικό σου ἐπὶ πλέον σχολιασμὸ γιὰ τὸν Φραγκούλη ποὺ ἀπουσιάζει. Τὸ θεωρεῖς πρέπον;)

 2. @ ΘΑΝΟΣ:
  Ώστε είμαι ο διάολος ε; Σε πληροφορώ ότι αυτός ωχριά μπροστά μου. Τώρα θα σε πάρω και θα σε σηκώσω τεμπέλη, που ακόμη και τόνους βαριέσαι να βάλεις στις λέξεις, αλλά δεν βαριέσαι να καρφώνεις πισώπλατα.
  «…Η σημερινη εκκλησιαστικη περιουσια είναι το 4% της περιουσιας που ειχε η εκκλησια στις αρχες του προηγούμενου αιωνα…..»
  — Ώπα;;;;;; Δηλαδή επί Τουρκικού ζυγού ήταν πλούσιοι κι όταν ελευθερωθήκαμε φτώχυναν;
  «…και ενα τεραστιο αριθμο 300 κτιριων σε ολη την Αθηνα τα πηρε το κρατος με το ετσι θελω για να αναλαβει την μισθοδοσία των κληρικων!!!!!!!!…»
  — Τι λε ρε μάστορα;;;; ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ολόκληρα κτίρια μέσα στην Αθήνα ήταν της εκκλησίας; Αυτό κι αν είναι business!!! Οι πτωχοί κληρικοί κατείχαν 300 κτίρια; Νάσαι καλά για την διαφώτιση.
  «…Τα εσοδα της ισα που φτανουν για να εχει το φιλανθρωπικο εργο που ξερουμε….και δεν ξερουμε…»
  — Η σχολή εμποροπλοιάρχων στην Ύδρα ανήκει στην εκκλησία και ζητάει 5.000 ευρώ ενοίκιο τον μήνα. Επειδή αδυνατούσαν να πληρώσουν πάνε να κάνουν έξωση στην σχολή οι φιλάνθρωποι, ενώ κατέχουν το 70% της Ύδρας από κτίρια. Εύγε τους.
  «…καθως ολοι σε αυτην την ταλαιπωρη χωρα ξερουμε οτι οτ κρατος ειναι ο μεγαλυτερος κλεφτης και απατεωνας….»
  — Ωραία. Τότε να μας επιστρέψετε τα ουκ ολίγα εκατομμύρια ευρώ που πήρατε από την Ε.Ε. για αγορά οπτικών ινών προ τριετίας. Αφού σας κλέβει το κράτος, τότε γιατί να πληρώσουμε εμείς αυτά που πήρατε από το κράτος μας χωρίς να σας ανήκουν; Τι τις χρειάζεται τις οπτικές ίνες η εκκλησία; Για online προσηλυτισμό;
  «…αλλα αυτο πρέπει να γινει αυστηρως μεσα από την ιδια την Εκκλησια γιατι αν ανακατευτουν κρατικοι παραγοντες οι περιουσια θα γινει πισινες και βιλες των ημετερων……και οι αποροι θα παρουν τα αποφαγια…..»
  — Επειδή αν θα ανακατευτεί το κράτος θα ανακαλύψει ξαφνικά τον χρυσό και τις καταθέσεις στην Ελβετία και θα σας κατασχέσει ακόμη και τα μαύρα ντεκολτέ. Έτσι να λες.
  «…Η εκκλησιαστικη περιουσια Φιλονοη ειναι πραγματικα των παπουδων μας και ισως πρέπει να γυρισει στα παιδια μας ομως πολλοι απο τους παπουδες μας πεθαινοντας την αφησανν κληρονομια στην εκκλησια σε μοναστηρια κλπ….»
  — Τώρα θα σε φτιάξω επειδή μου γύρισες τα άντερα ανάποδα. Κατάγομαι από το γένος των Τσαπράζηδων της Ύδρας. Θέλω να βρεθεί ένας ΚΑΡΙΟΛΗΣ κληρικός να μου ξαναδώσει πίσω το ΚΑΣΤΡΟ της οικογενείας μου που με σιχαμένο ΔΟΛΟ μας το ΕΚΛΕΨΑΝ τα ρεμάλια σας!!!! Θέλω να μου επιστρέψετε την περιουσία των παππούδων μου. Ένα τεράστιο κάστρο με πάμπολλα δωμάτια που επί εκατονταετίες ανήκε στην οικογένειά μου και σήμερα θα ήταν δικό μου. Όταν ο παππούς μου έφυγε για τον Πειραιά επειδή αγόρασε σπίτι εκεί, επισκεπτόταν την Ύδρα όχι και τόσο συχνά λόγω του ότι τα ταξίδια τότε ήταν πολύωρα και είχε προβλήματα υγείας. Τι έκαναν τα ΑΓΙΑ ΡΕΜΑΛΙΑ ΣΑΣ;;;;; Βρήκαν ευκαιρία κι έκαψαν το κάστρο και είπαν ότι κάηκε από το ηλεκτρικό. Ενώ τα πάντα από ασφάλειες ήταν κλειστά. Λάδωσαν και μερικούς «πιστούς» κατόπιν ανταλλάγματος να πουν τα ίδια. Έτσι το κάστρο ερημώθηκε, έγινε κάρβουνο και ο παππούς μου δεν είχε ενημερωθεί επειδή τηλέφωνα δεν υπήρχαν και πριν 50 χρόνια για να έχεις τηλέφωνο έπρεπε να κάνεις αίτηση στον ακατονόμαστο. Από την εφορεία και την αστυνομία που ρώτησαν να μάθουν πού βρίσκεται ο ιδιοκτήτης, τους είπαν ότι για πολλά χρόνια δεν έχει πατήσει κανείς και ίσως να έχει πεθάνει. Τότε, υπήρχε ένας νόμος που αν για κάποιο χρονικό διάστημα δεν επισκεπτόσουν το σπίτι σου και βρισκόταν κάποιος άλλος, μπορούσε να το διεκδικήσει και το έπαιρνε τζάμπα. Αρκεί να το διεκδικούσε. Τα υποχθόνια άγια ρεμάλια σας και οι κατασκευασμένοι πιστοί σας, η βρώμα στο μεγαλείο της, παλιοκερατάδες που θα μας πείτε ότι είστε και πάμπτωχοι κι ότι σας κλέβει το κράτος. Ποιος φτωχός και ποιο φτωχό «σωματείο» στον πλανήτη έχει τόσα πολλά κτίρια και ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ; Ποιο; Που δεν κατασκευάστηκαν με δωρεές πιστών παρά μονάχα ελάχιστα, μικροεκκλησάκια, γιατί για να κτιστεί ένα τεράστιο οικοδόμημα με πανάκριβες πέτρες και πανάκριβες αγιογραφίες, από πιστούς τα λεφτά δεν πρόκειται να μαζευτούν ποτέ. Από κλεψιές περιουσιών και πωλήσεις αυτών την έκαναν την περιουσία οι παπάδες σας. Προσκύνα τους. ΤΩΡΑ !!! Γλύψε τους, φίλα τους το χέρι για να σε πάνε στον παράδεισο!!!! Δεν έκλεψαν και συκοφάντησαν μονάχα εμένα και την οικογένειά μου, κατάκλεψαν κι εσένα και ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ να το δεις, ΑΜΥΑΛΕ λοβοτομημένε χριστιανέ κι όχι Έλληνα. Έλληνας είσαι επειδή απλά γεννήθηκες πάνω σε αυτά τα χώματα κι όχι επειδή σκέπτεσαι Ελληνικά. Χριστιανικά και προβατίσια σκέφτεσαι. Αν είχες γεννηθεί στο Τιμπουκτού θάσουνα με τους Μάο-Μάο και θα προσκύναγες τα Τοτέμ κόπανε!!! ΓΛΥΨΕ ΤΟΥΣ !!! Υποστήριξέ τους!!!! Κάνε τους και επικύψεις!!! Σε άγχωσα; Μη στεναχωριέσαι ο διάολος είμαι, (εσύ το είπες) θάρθω να σε απαγάγω από τον παράδεισο και θα σε έχω για πάντα μαζί μου στην κόλαση, έχω αντικλείδια του παραδείσου πολλά. Θα περάσουμε καλά τα δυό μας. Δεν θα σε πάρει κανείς από μένα, σε αγάπησα από την πρώτη στιγμή που σε είδα!!! Θα σου κολλήσω και τις παρωπίδες με ηλεκτροκόλληση στην μάπα για να μην φεύγουν για μία αιωνιότητα. Η ζωή σου μαζί μου θα είναι… παράδεισος. Θα σου δείχνω από ψηλά βίντεο με τις πράξεις των αγίων σου που σκότωναν τους συγγενείς σου και αγίασαν. Θα σου δώσω και να καταλάβεις ότι κατάφερες να γεννηθείς μονάχα επειδή κάποιος συγγενής σου για να γλιτώσει το κεφάλι του τότε που όποιος έλεγε ότι ήταν Έλληνας τον παλούκωναν οι χριστιανοί επί Θεοδοσίου και Ιουστινιανού, ορκίστηκε ψέματα ότι είναι χριστιανός. Κι αντί να αισθάνεσαι περήφανος που κατάφερες να είσαι το πιο δυνατό σπέρμα που…. ΣΚΟΤΩΣΕ όλα τα άλλα για να γεννηθείς, εσύ τελικά γεννήθηκες αλλά σκάρτος, νωθρός, ανίκανος να σκεφτείς κάτι άλλο πέραν της κατήχησης που έλαβες από ΜΩΡΟ παιδί. Μεγάλωσες στο σώμα αλλά στο μυαλό παρέμεινες μωρό, ανίκανο να σκεφτεί, πλημυρισμένο με τον φόβο μην τυχόν και χάσει κάτι που δεν έχει δει ποτέ αλλά «του είπαν» ότι υπάρχει. Είσαι ντροπή για το ανθρώπινο γένος, άνθρωπος που δεν σκέφτεται επειδή φοβάται (και δεν θα το παραδεχτείς) είναι άξιος της μοίρας του, δεν είναι Έλληνας, είναι υποχείριο του οποιουδήποτε τσοπάνη, μόνο που ξεχνάς ότι οι τσοπάνηδες είναι επικίνδυνοι ορισμένες φορές τον χρόνο. ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ το ΠΟΙΜΝΙΟ τους. Το μεγαλώνουν για να το ξεζουμίσουν, ΖΟΥΝ από αυτό. ΞΥΠΝΑ ΚΟΠΑΝΕ, ξύπνα !!! Δεν σου ζήτησε κανείς να γίνεις 12θεϊστής και λοιπές βλακείες ούτε να πιστέψεις σε θρησκείες. Να σκεφτείς σου ζητήσανε κι εσύ αντί να το κάνεις απλά κλάνεις από το κεφάλι. Θα πεθάνεις χωρίς ποτέ να έχεις τολμήσει να σκεφτείς. Η ζωή σου θα πάει χαράμι, όσα λεφτά κι αν έχεις αν δεν τολμήσεις να κάνεις το βήμα να σκεφτείς έστω μία και μοναδική φορά, να βγάλεις τις παρωπίδες και να προσπαθήσεις να δεις και λίγο πιο δεξιά ή αριστερά γιατί βλέποντας μόνο ίσια όταν οδηγάς θα πατήσεις κανένα αθώο παιδάκι. Πριν βγούμε στον δρόμο, ελέγχουμε, δεν γκαζώνουμε. Ακόμη και τα άλογα αν και φοράνε παρωπίδες έχουνε αναβάτη να τα οδηγεί. Φαντάζεσαι να τις φορούσε κι ο αναβάτης; Εσύ αυτό κάνεις. Τις φοράς και στο άλογο τις φοράς και σε σένα.
  Ακόμη συνεχίζω να σε σέβομαι σαν ανθρώπινη υπόσταση, δεν σέβομαι όμως τον κάλο που κουβαλάς. ΜΟΝΟ αν έχεις ζήσει στην σκλαβιά μπορείς να εκτιμήσεις την ελευθερία. Εσύ νομίζεις ότι είσαι ελεύθερος. Όταν ελευθερωθείς αληθινά, τότε ξανασυζητάμε. Όπως και νάχει, θα σε έχω μαζί μου στην κόλαση αφού όπως σου είπα θα σε απαγάγω.
  @ Φιλονόη:
  Επειδή εδώ που είμαι βρωμάει και ζένει ο τόπος από μουσουλμάνους ιερείς που μας έχουνε κατακλύσει, γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι οι ιερείς τους ΔΕΝ πληρώνονται, ούτε ζούνε από δωρεές πιστών τους. Δουλεύουν και κουβαλάνε τσουβάλια στην λαχαναγορά και μετά πάνε και κηρύττουν στο όποιο τζαμί τους. Και κάτι άλλο. Είναι ΚΑΙ οικογενειάρχες αλλά ΚΑΙ σε περίπτωση πολέμου πιάνουν όπλο και γαμούν τα πρέκια στον εχθρό. Όχι σαν το Βυζάντιο που 400.000 ιερωμένοι δεν έπιασαν όπλο αλλά άνοιξαν και την κερκόπορτα στον κατακτητή.
  Ας μην ξεχνάμε και την «Δεκάτην» (το 10%) που πλήρωναν οι Έλληνες στους παπάδες κι αν δεν πλήρωναν τους κατέδιδαν στους Τούρκους και τους έσφαζαν. Είναι πολλάααα τα λεφτά όπως λέει και η διαφήμιση. Δεν βλέπεις με πόσο στόμφο υπερασπίζονται το μαγαζάκι τους όσοι μπαίνουν εδώ μέσα; Ενώ εμείς δεν υπερασπιζόμαστε το μαγαζί κανενός, δεν πουλάμε τίποτα κι όταν κοιταζόμαστε στον καθρέφτη ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε ΕΜΕΙΣ κι όχι πρόβατα που ανήκουν σε τσοπάνηδες. Η φύση μας ανήκει και της ανήκουμε. Είναι η πιο καλή και η πιο αληθινή μητέρα. (και βγάζει και κρίνους που φυτεύονται Απρίλιο και φυτρώνουν καλοκαίρι.) Μία απλή σύγκριση στις ημερομηνίες και πάει σε μένα (στο διάολο δηλαδή) και εκείνη η γνωστή γέννα και η απόδοσις του εν λόγω φυτού σε κάποια μικρή παιδίσκη. Επειδή το εν λόγω φυτό τον μήνα που δόθηκε δεν είχε φυτευτεί καν, ήτοι δεν είχε ανθίσει κιόλας. Πολύ χρήμα παιδί μου, πολύ χρήμα. Ποιος ξέρει πόσα πλήρωσε ο ύψιστος για να τον φέρουν από τα εξωτικά μέρη που κάνει ζέστη. Αρκετά πια με τους απολογητές εδώ μέσα.
  Διάολος.
  (μεταμορφωμένος σε μένα) (όλοι δικοί μου είστε)
  ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Κάποια στιγμή κατέβηκα στην γη και έψαχνα για μια παρθένα να την πάρω μαζί μου στην κόλαση. Δεν υπήρχε ούτε μία και παραλίγο να επιστρέψω άπρακτος, ώσπου έπεσε στην στράτα μου ένα μικρό κοριτσάκι 5 χρονών. Την ρώτησα αν είναι παρθένα και δεν ήξερε τι είναι αυτό. Έτσι κατάλαβα ότι ήταν ακόμη παρθένα και την πήρα μαζί μου. Από τότε τα πράγματα δυσκόλεψαν γιατί κάποιοι στις εκκλησίες ανάρτησαν επιγραφές που λένε:
  «Γυναίκες όλου του κόσμου, γαμηθείτε μη σας πάρει ο διάολος».
  Βρε πού πάει ο κόσμος. Κατά διαόλου.

  • Μου αρεσει που ειπες οτι απουσιαζει και δεν ειναι πρεπον… δεν ξερεις καλη μου διαχειριστρια οτι κανενας σχολιαστης δεν απουσιαζει…..
   Ειδες ειναι εδω…..

   Παρε ενα Λεξοτανυλ να ηρεμησεις…..
   Μην ξεχνας οτι εσυ Δρακουλη ασχοληθηκες με το ονομα μου…..
   Το υβρεολογιο στο επιστρεφω και τι να τους κανω τους τονους και τα πνευματα οταν ειναι να γραφω με τετοιο τροπο;

   Βρε καημενε σε φανταζομαι να γραφεις τοσες υβρεις εκνευρισμενος και να εχεις το νου σου και στην ορθογραφια …. απιθανη εικονα.

   Τελοσπαντων χαιρομαι που και στο αντιπαλο στρατοπεδο υπαρχουν ατομα σαν την δικη μας “Λουκα”….

   Παντως σε ευχαριστω για το σχολιο σου γιατι τα γραπτα μενουν και τα νεα παιδια που μπαινουν στο ιστολογιο και μου στελνουν μηνυματα θελουν να γνωριζουν ποιοι εκπροσωπουν και με ποιο λογο τους εχθρους της Εκκλησιας….

   Το υστερογραφο σου το οποιο αποτελει ποινικο αδικημα….
   Θα το κρατησω σαν δειγμα ανωμαλίας και διαστροφής……
   Καλα ξεμπερδεματα.

   • Εἶναι μεγάλη ἀπρέπεια νὰ ἀκαταφέρεσαι σὲ μίαν συζήτησι ἐναντίον κάποιου καὶ αὐτὸς νὰ ἀπουσιάζῃ.(Κι ἀκόμη μεγαλυτέρα νὰ τὸν διαβάλλης, ἀλλάζοντάς του τὸ ὄνομα.) Ἔπρεπε νὰ τὸν προσκαλέσῃς, μία καὶ εἶχες ἀνάγκη διαλόγου μαζύ του. Ὁ Φραγκούλης εἶναι συχνὰ ἐδῶ. Τοῦ ἀρέσει νὰ περιδιαβαίνῃ καὶ νὰ «κτυπᾶ». Τὸ κάνει συχνὰ καὶ μὲ κάθε ἕναν ποὺ ἀδυνατεῖ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν πραγματικότητα.

    Προσωπικῶς δὲν χρειάζομαι ΛΕΞΟΤΑΝΥΛ. Φαντάζομαι οὔτε κι ὁ Φραγκούλης. Εἶναι στὴν Φύσι μας νὰ ἀντιμετωπίζουμε μὲ λόγο (κάθε εἴδους) τὴν ἄγνοια. Ἐπίσης, ἔχω διαπιστώσει πὼς γνωρίζει ἄριστα τὴν Ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ πὼς οὐδεῖς δύναται νὰ τὸν καταδικάσῃ γιὰ κάτι. Βλέπεις, ὁ κατέχων, ὁ κάθε κατέχων τὴν γλώσσα, ἀντιλαμβάνεται τὴν ἔννοια τῶν λέξεων, τὸ πότε θὰ τὶς χρησιμοποιήσῃ καὶ τὴν βαρύτητα ποὺ ἔχουν.
    Ἄλλως τε, οἱ λέξεις ἀπὸ μόνες τους δὲν κρύβουν Ὕβρι. Τὰ πρόσωπα ποὺ τὶς ἐκφέρουν, ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ γνώσεως καὶ ἀντιλήψεώς τους, κρύβουν.

   • Φιλονόη το λεξοτανυλ δεν ηταν για σενα….
    Χαιρομαι που τον προστατευεις …. μακαρι να το εκανες για ολους….
    Περιεργο που δεν εχεις να πεις τιποτα για τις βρισιες εναντιον μου….

   • Θὰνε, δὲν θὰ προστάτευα ποτὲ κανέναν, ἐκτὸς ἐὰν ἦταν παιδί ἢ ἀνήμπορος γέρος.
    Ὁ Φραγκούλης εἶναι ἐνήλιξ, καθῶς εἶσαι κι ἐσύ.
    Ἄλλως τε, δὲν προστάτεψα αὐτόν. Προστατεύω τὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου καὶ μάχομαι τὸν σκοταδισμό. Οὔτε κἂν ἀυτό δέν κατάλαβες;

    Βγᾶλε τὶς παρωπίδες καὶ ἴσως καταλαβῃς κάποτε πὼς δὲν εἶσαι ἐσὺ τὸ πρόβλημα ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ παπαγαλίζεις.
    (Ποὺ δὲν τὸ βλέπω…)

    Ἀναμένοντας τὰ ἐπιχειρήματά σου καὶ τὶς καταγγελίες σου (μὲ ἀποδείξεις)

    Φιλονόη.

    Υ.Γ. Ἐὰν ἔχῃς σκοπὸ νὰ φέρῃς ἐρωτήματα καὶ καταγγελίες, νὰ τὸ συνεχίσουμε τὸ «παιχνιδάκι τῆς συζητήσεως». Διαφορετικὰ νὰ ἀσχοληθοῦμε καὶ μὲ ἄλλες ἐργασίες. Τρέχουν κι αὐτές βλέπεις καὶ δὲν περιμένουν τὴν ἐπιμόρφωσι τῶν γύρω μας.

   • Δεν εχω σκοπο να κανω πλεον καμια αλλη συζητηση…. Τα επιχειρηματα ολα τα ειπε ο κ. Φραγκουλης με τα θεατρικα….
    Τον Καλοπουλο τον ανεφερες χωρις να μας πεις κατι συγκεκριμενο και περιμενεις τωρα εγω να πιασω μια μια τις αρλουμπες του και να τις συζηταμε…. λες και δεν εχουμε άλλη δουλεια…

    Ακριβως λοιπον Φιλονόη ειμαστε ολοι ενηλικοι και γι αυτο κανουμε τις επιλογες μας…..
    Λυπαμαι αλλα οπως λες οτι εγω εχω μεσανυχτα απο ιστορια κι εσυ εχεις μαυρα μεσανυχτα απο Χριστιανισμο…
    Και μιας και εσυ λες μετα πληρους επιγνωσεως αυτα που λες να σου πω κι εγω μετα πληρους επιγνωσεως οτι ο Ελληνισμος εχει ξυπνησει εδω και 2000 χρονια για τα καλα…. Οσο κι αν προσπαθουν καποιοι δεν προκειται να ξανακοιμηθουμε οπως επι της Ρωμαικής κατοχής……

    Λυπαμαι που ενοχληθηκες απο την παραφραση των ονοματων του Καλοπουλου και του Φραγκούλη που ηταν μια ελαχιστη αντιδραση μου στις υβρεις που δεχτηκα και οι οποίες δεν σε ενοχλησαν….
    Να σου υπενθυμισω τι ακουσα εγω κι δεν ευαισθητοποιήθηκες να κανεις ουτε παρατηρηση σαν κι αυτη που εκανες σε εμενα για την παραφραση των ονοματων….
    Στα βαζω για να θυμασαι την σταση σου…… στα αντιγραφω αυτουσια:

    “Τώρα θα σε πάρω και θα σε σηκώσω τεμπέλη, ”
    “ΑΜΥΑΛΕ λοβοτομημένε χριστιανέ κι όχι Έλληνα”
    “θα προσκύναγες τα Τοτέμ κόπανε”
    “Θα σου κολλήσω και τις παρωπίδες με ηλεκτροκόλληση στην μάπα για να μην φεύγουν για μία αιωνιότητα.”
    “εσύ τελικά γεννήθηκες αλλά σκάρτος, νωθρός, ανίκανος”
    “Είσαι ντροπή για το ανθρώπινο γένος”
    “ΞΥΠΝΑ ΚΟΠΑΝΕ, ξύπνα”
    “αυτό που πρεσβεύεις το έχω χεσμένο, θα τόγραφα και στα παπάρια μου αλλά δεν το κάνω για να μην πάθω καμιά μόλυνση.”

    Αυτα λοιπον κατα την γνωμη σου δεν συνιστουν υβρη…. γιατι ειναι απλες λεξεις;
    Και σε πειραξε η παραφραση του ονοματος και το οτι απουσιαζε ο Φραγκουλης οταν εγραφα το σχολιο;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Γιατι οταν τα εγραφε εγω ημουν μεσα και καναμε τσατ……; Δηλαδη απουσιαζα κι εγω και παει λεγοντας θα μας τρελανεις εδω μεσα…..

    Λυπαμαι που δεν εφερα επιχειρηματα και παρεθεσα μονο στοιχεια που εχω υποψιν μου ενω εσεις γεμισατε σελιδες με στοιχεια και αποδειξεις που φτανουν μεχρι τα καστρα του Φραγκουλη που του τα εφαγε η εκκλησια….κι ετσι εξηγουνται ΟΛΑ……….

    Θελω να σε ευχαριστησω που ειχες την ευγενη καλοσυνη να δημοσιεύσεις όλα τα σχολια μου.
    Ζητω συγνωμη απο τον κ. Φραγκουλη που παραποιήσα το ονομα του σαν ελαχιστη αντιδραση στις προσωπικες του βρισιες….. και απειλες προς το προσωπο μου.
    Φευγω απο το ιστολογιο σου πλουσιοτερος σε ενα μονο πραγμα.

    Γνωρισα απο κοντα την ποιοτητα των ανθρωπων που αυτοπροσδιοριζονται σκεπτομενοι Ελληνες.

    Ομολογω οτι εκανα ενα λαθος καθως δεν επισκεφτηκα εξαρχης το ιστολογιο του κ. Φραγκουλη στο οποιο αμεσως καταλαβαινεις κι απο τους φιλους του τι επροκειτο να αντιμετωπίσω….. Απορω μαλιστα αφου ειναι επωνυμος πως δεν φοβαται με τετοια γλωσσα τις ποινικες διώξεις…..
    Τελοσπαντων…. μια φορα δεν θα ειναι απο εμενα καθως σαν ανωνυμος ιστολογος (οπως κι εσυ) θεωρω οτι οι ιστολογοι δεν πρεπει να εχουμε κανενα μα κανενα νταλαβερι με δικαστηρια και δικηγορους….

    Η αληθεια ειναι πως πιστευα οτι μπορουμε να διαφωνουμε αλλα να εχουμε εναν εποικοδομητικο διαλογο στον οποιο ολοι μας θα εχουμε να παρουμε και να δωσουμε…
    Ατυχως ομως δεν υπολογισα σωστα κι επεσα πανω σε υβριστή και ασεβη σχολιαστη…. ο οποίος να σου θυμισω οτι ασχοληθηκε πρωτος με το όνομα μου και η ειρωνεία του αρχισε απο την πρωτη φραση…..

    Για οποια βοηθεια διαδικτυακη ή άλλη χρειαστεις στο μελλον μην διαστασεις να μου στειλεις εμαιλ και θα σπευσω αμεσως….

    Σου ευχομαι καλη συνεχεια.

   • Καλά, ἔχεις πάρα πολὺ πλάκα.
    Τὴν ἄλλην φορὰ νὰ πηγαίνῃς βόλτα στὰ ἱστολόγια μὲ τὴν μαμά σου.
    Δὲν ἦξερα πὼς χρειάζεσαι προστασία. Μήπως γιά αὐτό μᾶς ἔφερες τόν φιλαράκο σου τόν cummulus;
    Ἂςε μας βρὲ Θᾶνε, ποὺ θὰ μᾶς μάθῃς καὶ τρόπους καλῆς συμπεριφορᾶς. Μόνον αὐτὸ δὲν ξέραμε. Οἱ καθωσπρεπισμοὶ μᾶς μάραναν. Ἀλήθεια… Ἔχεις δίκαιον. Ἀλλά ποῦ νά τό βρῇς;
    Στὴν ἡμιμάθεια πού σέ ἔμαθαν νά θεωρῇς ἀντίληψι καί γνώσι;
    Ποῦ;
    Στόν μονομέρεια πού σέ ἔμαθαν νά θεωρῇς πώς ἔχῃς τό ἀλάθητον τοῦ πάπα;
    Ἤ μήπως στήν παραπληροφόρησι;
    Δουλευόμαστέ;

    Ἐγώ, ὁ Φραγκούλης καὶ ὁ κάθε σκεπτόμενος δὲν πᾶμε βόλτες στὰ ἱστολόγια μὲ τὴ μαμά μας. Πᾶμε μόνοι μας. Σᾶς ἀντιμετωπίζουμε μὲ ἐπιχειρήματα κι ἀπαντᾶτε μὲ κραυγές. Σᾶς θέτουμε ἐρωτήσεις καὶ δὲν ἀπαντᾶτε ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑΝ! Τόσο μικρόνοες καὶ ὁλίγιστοι εἶστε. Νὰ ζητήσετε λίγην θεία φώτησι μήπως καὶ τὰ καταφέρετε καλλίτερα!
    Κι ὅλα αὐτά γιατί;Διότι ἀπλούστατα εἶστε ἀνίκανοι νὰ τὸ κάνετε! Νὰ σκεφθεῖτε. Νὰ ἀκούσετε. Νὰ διαβάσετε. Νὰ προβληματιστεῖτε! Δὲν ξέρετε κἂν τὸ ἀπλούστερον. Τό γιατὶ εἶστε χριστιανοί. Ἐν ᾦ ἐμεῖς ξέρουμε γιατί δὲν εἴμαστε.

    Προσωπικῶς δὲν ἔχω καμμίαν ἀνάγκη νὰ σοῦ ἀποδείξω τίποτα. Γιὰ νὰ σοῦ ἀποδείξω κάτι θὰ πρέπῃ νὰ σὲ σεβαστῶ. Κι ὁ σεβασμὸς κερδίζεται, δὲν χαρίζεται.
    Μπαίνεις στὸ ἱστολόγιο μὲ τὶς κραυγές σου καὶ τραβᾶς νὰ καταρρίψῃς τὴν ἀλήθεια. Κάτι ποὺ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΗΣ!!! Ὄχι μόνον ἐσύ. Ἅπαντες ὅσοι μάθατε νὰ εἶστε γενίτσαροι κάποιας πίστεως κι ὄχι ἐραστὲς τῆς ἀληθείας καὶ τοῦ φωτός.
    Δὲν ἀντέχεται κανέναν ἀντίλογο. Κανέναν σοβαρό διάλογο. Διότι σᾶς ἔμαθαν τὸ «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι».

    Δὲν ἀπαντᾶτε ΠΟΤΕ σὲ τίποτα διότι δὲν ξέρετε νὰ ἀπαντήσετε.
    Σοῦ ἐπαναλαμβάνω. Μάχομαι τὸν σκοταδισμό. Σκέτο. Tὸ πῶς ἐκφράζεται κάποιος ἢ ὄχι εἶναι προσωπική του ὑπόθεσις.Δὲν θὰ τοῦ κάνω μαθήματα καὶ δὲν θὰ τοῦ διδάξω τρόπους. Ἀναφέρομαι σὲ ἐνηλίκους ὡς ἐνήλικας. Δὲν ἔφερα τὴν μαμά μου νὰ κάνῃ ΝΤΑ κανέναν. Οὔτε τὰ φιλαράκια μου. Οὔτε κρύφτηκα ἀπὸ τὸν διάλογο, ὅπως κάνεις ἐσὺ κι ὁ φίλος σου. Μόλις ζοριστήκατε, στὰ πόδια. Καὶ μετὰ δηλώνετε Ἕλληνες.
    Ξέρεις βρέ πώς οἱ Ἕλληνες εἶναι θεομᾶχοι; Πώς τούς θεούς τους ὄρθιοι τούς ἀντιμετωπίζουν;Ποῦ νά τό ξέρῃς; Μόνον προσκυνήματα σὲ ἔμαθαν.

    Ἀλλάζεις τὸ ὄνομα τοῦ Καλοπούλου, ἐν τῂ ἀπουσίᾳ του. Τόσος αὐτοσεβασμὸς σὲ διακατέχει! Μοναδικὸς καὶ χριστιανικός!
    Μόνον ἡ ἀλήθεια σου μετράει.
    Καλάααααααα ξυπνητούρια….

    Σοῦ ἐπαναλαμβάνω. Ἐγὼ ξέρω γιατί δὲν εἶμαι χριστιανή. Ἐσύ ξέρεις γιατί εἶσαι; Ἔχεις ἀποδείξεις ἐπιστημονικές πού νά σέ ἐπιβεβαιώνουν; Ἢ ἁπλῶς ἔτσι σοῦ εἶπαν κι ἐσύ τό πίστεψες;

    Ἀλλὰ σᾶς μάθαμε. Τόσους αἰῶνες ἀλλάξατε τὰ φῶτα σὲ κάθε ἀντίλογο. Τὰ φέρατε ὅλα στὰ μέτρα σας καὶ στὰ σταθμά σας. Φτιάξατε μίαν γυάλα καὶ μπήκατε μέσα, πιστεύοντας πὼς αὐτὸ θὰ σᾶς σώσῃ.
    Λαθέψατε!

    ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ!!! ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ! ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΚΑΜΜΙΑΝ ΔΥΝΑΜΙ ΠΛΕΟΝ!!!

    Τὰ 2000 χρόνια ποὺ ἀναφέρεις, ξέρεις πόσο εἶναι γιά τήν ἱστορία τῆς Γῆς; Μία τρίχα της. 4,5 δις χρόνια εἶναι ἐδῶ καὶ μοῦ μιλᾶς γιά 2000 χρονάκια. Καὶ νομίζεις πὼς κάτι ἔγινε. Καλάαααα… Ἔχουμε γλαρόσουπα! Μὴν φᾶτε, νὰ ἔλθετε νηστικοί!

    Ἐπσιτρέψαμε ἀγαπητέ! Εἴμαστε ἐδῶ καὶ καθημερινῶς μεγαλώνουμε, δυναμώνουμε καὶ ἀναλαμβάνουμε τμηματικὰ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΦΤΙΑΞΑΜΕ!!! Διότι ἐμεῖς τὰ φτιάξαμε. ΟΛΑ!!! Αὐτὸ δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ τὸ ἀντιληφθεῖτε! Δὲν εἶναι στὴν φύσι σας πλέον.

    Δὲν σοῦ γράφω ἄλλα. Βαρέθηκα. Τὸ παιχνίδι τοῦ διαλόγου μὲ ἐσᾶς δὲν παίζει. Δὲν σᾶς τὸ ἔμαθαν. Καὶ εἶναι πολὺ βαρετὸ νὰ παίζῃς μόνος σου. Ἐσεῖς ἢ δὲν παίζεται ἢ κάνετε διαρκῶς ζαβολιές καὶ πᾶτε νὰ βγεῖτε κι ἀπὸ πάνω. Ἄλλως τε, τὰ σκυλιὰ εἶναι γιὰ νὰ γαβγίζουν, οἱ γάτες γιὰ νὰ νιουρίζουν καὶ οἱ χριστιανοὶ γιὰ νὰ τσιρίζουν ἢ νὰ σφάζουν, ὅταν κρατοῦν μαχαίρια. Ἔτσι εἶναι ἡ φύσις τους. Μπορῶ νά κάνω διάλογο μέ τόν σκύλο μου ἢ μέ τήν γάτα μου; Δέν μπορῶ; Πῶς λοιπόν θά κάνω διάλογο μέ χριστιανό;

    Προτιμῶ νὰ συνδιαλέγομαι μὲ Ἀνθρώπους. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς μὲ αὐτοὺς πάντα βγαίνει κάτι καλό. Γινόμαστε καλλίτεροι Ἄνθρωποι καὶ φθάνουμε ταχύτερα στὸν στόχο μας. Στὸ ΤΕΛΟΣ. Τὸ ποιὸ ὅμως εἶναι τὸ ΤΕΛΟΣ, θὰ σᾶς ἀφήσω νὰ τὸ ἀνακαλύψετε μόνοι σας. Θὰ ἔχῃ πολὺ μεγάλο γοῦστο.
    Καὶ ψίτ, ἐγὼ θὰ εἶμαι ἐκεῖ καὶ θὰ τὸ δῶ. Διότι αὐτὴ εἶναι ἡ δική μου φύσις.

 3. Όλως τυχαίως έχω καταπιαστεί με αυτό το δωρεάν βιβλίο που υπάρχει στην παρακάτω ιστοσελίδα, παράλληλα τσεκάρω τις παραπομπές για να δώ αν αληθεύουν οι καταγγελίες.
  http://www.davlos.gr/webfiles/books.php

  Καινούρια πράγματα για μένα αυτά, αλλά με πολύ ενδιαφέρον.

  • Πράγματι Γεωργία εἶναι πάρα πολὺ καλὲς οἱ περισσότερες ἔρευνες ποὺ δημοσιεύονται στὰ ἔντυπα τοῦ ΔΑΥΛΟΥ.
   Μεγάλη προσοχὴ ὅμως σὲ κάτι «περίεργες»… Τὶς ὁποῖες θὰ τὶς ἀναγνωρίσῃς ἀργότερα, ὅταν θὰ ἔχῃς διαβάσῃ ἀρκετὰ ἄρθρα. (Θεωρῶ καὶ καλὸ καὶ κακὸ δάκτυλο τὸν Λάμπρου. Δημιούργησε ἕνα ἔντυπο ἀφυπνίσεως ἀλλὰ παραλλήλως καὶ φανατισμοῦ.)

 4. @ΘΑΝΟΣ:
  Αφού το υστερόγραφό μου αποτελεί ποινικό αδίκημα, τότε σε συμβουλεύω να με καταγγείλεις κι εγώ σαν νομικός που είμαι θα πράξω αναλόγως. Να το κρατήσεις σαν δείγμα ανωμαλίας και διαστροφής και να μην το δείξεις πουθενά γιατί άμα γελάσουνε σημαίνει ότι εσύ έχεις το πρόβλημα, ενώ οι άλλοι κατάλαβαν το αστείο. Να καταγγείλεις και τον Αριστοφάνη να γελάνε και οι όρνιθες. Με το όνομά σου δεν ασχολήθηκα καθόλου ψάξε και αν το βρεις πες μου πού είναι. Απλά απάντησα σε κάποιο σου post αν εννοείς έτσι την ασχολία. Ούτε παράλλαξα το όνομά σου με κάτι άλλο. Για το αν απουσιάζω ή αν είμαι εδώ, όντως ΑΠΟΥΣΙΑΖΑ όταν με έθαψες. Τυχαίως έπεσε ενημερωτικό στο μέηλ μου για νέο θέμα και πήγα να δω και βρήκα εσένα να με θάβεις πίσω από την πλάτη μου. Το συνηθίζετε άλλωστε εσείς οι Ισραηλίτες. Λεξοτανύλ; Τι είναι αυτό; Μιάς και λες ότι να το πάρω για να ηρεμήσω σημαίνει ότι είναι κάποιο ηρεμιστικό και το γνωρίζεις για να το λες. Αφού το χρησιμοποιείς εσύ που είσαι ήρεμος φαντάζομαι πόσα χαπάκια θα παίρνεις όταν νευριάζεις. Όχι μάστορα, όταν γράφω ύβρεις δεν είμαι ποτέ εκνευρισμένος, όταν είμαι εκνευρισμένος γαμώ παρθένες. Έχει μεγάλη διαφορά. Το Δρακούλη πού πάει; Φραγκούλη με λένε. Είδες ποιος ασχολείται με το όνομα άλλου; Εγώ δεν θα σε κατονομάσω από Θάνο σε Θάμνο μιάς και κρύβεσαι. Ώσων αφωρά τεις οίβροις που μια φαντάζαισε να τεις γράφω ανωρθώγραφα κε χοροίς τώνους, σαι πλοιρωφωρό ώτι ακόμει κε ανορθώγραφα πάλει τώνους θα αίβαζα. Ταιμπαίλαραι. Η λέξη ΜΑΛΑΚΑΣ όμως που ταιρίαζει σε όλους εσάς, δεν χρειάζεται ορθογραφία. Ώστε η Λουκά είναι «Δική σας;» Όλοι οι τρελοί παρέα δηλαδή και ζητάς να σε πάρουνε και στα σοβαρά. Για το στρατόπεδο που λες, δεν ανήκω σε στρατόπεδο, δεν πολεμάω κανέναν, είμαι έξω από το συρματόπλεγμα θεατής και βλέπω. Εσείς είστε που ανήκετε σε στρατόπεδα και δημιουργείτε πολέμους. Όντως ευτυχώς που τα γραπτά μένουν και θα δουν τα νέα παιδιά το πόσο παρωπιδιασμένοι είστε. Τα νέα παιδιά μπορούν και συγκρίνουν, είναι ελεύθερα. Εκτός κι αν εννοείς τα νέα χριστιανάκια. Καλύτερα να έλεγες τα νέα αρνάκια προβατάκια. ΜΠΕΕΕ και ΣΙΑ ανώνυμος εταιρεία. Μέχρι τώρα έπαιζες με το πτηνό σου και δεν έδωσες απάντηση και τεκμηρίωση σε τίποτα. Συνέχισε έτσι γιατί αν τολμήσεις να σκεφτείς θα αρχίσει να μυρίζει καμένη ασφάλεια. Και η ΔΕΗ χαρατσώνει τώρα, μη χάσεις κάνα κεφάλι που έχει το στόμα και δεν θα μπορείς να τρώς. Επειδή εγκέφαλο σίγουρα δεν έχεις. Άντε μπάι. Και μη ξεχάσεις να πας στον εσπερινό. Έχει δώρο αντίδωρο.

 5. @ ΘΑΝΟΣ:
  Θάνο να μην ζητάς συγγνώμη που παραποίησες το όνομά μου, είναι φυσικό να θέλει να αστειευτεί κάποιος. Το θεώρησα αστεϊσμό, αυτό άλλωστε έκανες και δεν παρεξηγήθηκα. Ακόμη κι εγώ βγάζω αστεία με το όνομά μου. Τα σχόλιά μου που τα θεωρείς ύβρεις εγώ δεν τα θεωρώ ακριβώς έτσι, γιατί ΑΝ προσπάθησες να καταλάβεις, που δεν το νομίζω, βρίζω τον κάλο που εθελοντικά κουβαλάς κι όχι εσένα σαν άτομο ασχέτως αν φαίνεται να πηγαίνει σε εσένα. Όταν κάποιος ζητά απαντήσεις τεκμηριωμένες και ο υποτιθέμενος συνομιλητής αποφεύγει τεχνηέντως κάθε φορά να δώσει έστω και μία, σε κάθε post και θέμα, τότε είναι λογικό ο άλλος να μην σε παίρνει στα σοβαρά και να καταλαβαίνει ότι μπήκες εδώ μέσα ή οπουδήποτε μονάχα για να «επιβάλλεις» τις δικές σου θεωρίες κι όχι να συζητήσεις. Που αν ήταν ΔΙΚΕΣ σου θεωρίες, θα τις δεχόμουνα, είναι απόψεις, θα τις συζητούσα, θα τις σεβόμουνα. Είναι όμως από άλλους, τις βρήκες γραμμένες όπως και όλοι οι πρόγονοί σου που μέχρι σήμερα είναι χριστιανοί. Και καλά κάνουν, δεν με ενόχλησαν. Με ενοχλούν όμως όλοι αυτοί που σκάρωσαν αυτή την κάλπικη ιστορία της θρησκείας για να μαζέψουν κόσμο και να τον έχουν υποχείριο. Όλοι οι πόλεμοι κρύβουν και μία θρησκευτική συνομωσία μέσα. Και οι δικοί μου πρόγονοι ήταν χριστιανοί και η μάνα κι ο πατέρας μου. Μερικοί από εμάς γιατί βγήκαμε από αυτό το λαγούμι; Όχι δεν είμαστε μαύρα πρόβατα όπως σίγουρα θα σκεφτείς. Θέλει περισσότερο τσαγανό, περισσότερη μαγκιά να δει κάποιος την αλήθεια κατάμουτρα και να την πολεμήσει όρθιος κι όχι κρυμμένος για να δει αν είναι… «αληθινή αλήθεια» ή «αληθινό ψέμα». Σε ένα εμπορικό κατάστημα γιατί κάνεις σύγκριση ποιότητας με το ίδιο ρούχο και κοιτάς και την ούγια να δεις αν είναι κινέζικο ή Ελληνικό; Θα αγοράσεις τελικά το αυθεντικό ρούχο επειδή κατάλαβες με την σύγκριση ποιο είναι το ψεύτικο. Ξέρεις κάτι; Εκεί, είσαι εσύ ο αρχηγός και δεν φοβάσαι να την πέσεις στον ιδιοκτήτη που πήγε να σου πουλήσει κινέζικο για Ελληνικό. Στην θρησκεία γιατί δεν τολμάς να κάνεις σύγκριση που είναι και το πιο σημαντικό; Πρόκειται για την ίδια σου την ζωή και την ψυχή. Πήρες αυτό ρούχο που σου έδωσαν αφού το εμπλούτισαν με κακολογήματα για το άλλο ρούχο. Σκότωσαν, δολοφόνησαν για να το καταφέρουν και το κατάφεραν διά μέσου των αιώνων. Έκτοτε αυτό το «μαϊμού» ρούχο το θεωρείς αυθεντικό. Φοβάσαι να σκεφτείς γιατί σου εμπέδωσαν και τον φόβο της αιώνιας κόλασης. Μα αν εγώ ας πούμε είμαι ο διάβολος, ο κακός και σου θέτω ερωτήματα, γιατί δεν προσπαθείς ΟΧΙ μέσω βιβλίων αλλά μέσω της λογικής και του ορθολογισμού να μου απαντήσεις; Δεν θα πρέπει να με πείσεις ότι έχω άδικο; Δεν θα πρέπει να μου δώσεις τεκμήρια για να με κάνεις να δω το λάθος μου; Όχι μόνο δεν το κάνεις αλλά στρίβεις γωνίες διαρκώς. Αυτό λέγεται φυγοδικία. Εγώ αγαπητέ Θάνο έχω διαβάσει πάρα πολλές φορές ΟΛΗ την βίβλο, όλα τα πατερικά κείμενα ακόμη και τα απόκρυφα. Έχω διαβάσει και αρκετή από την αρχαία Ελληνική γραμματεία, φαντάσου να την είχαμε και όλη, δεν θα έφταναν 10 ζωές μόνο για διάβασμα. Μας την έκαψαν επί Θεοδοσίου. Καλά που ήταν οι μουσουλμάνοι κι ο Μωάμεθ και μας έσωσαν αυτό το 3 ή 5% που υπάρχει σήμερα. Κι επειδή τα έχω διαβάσει όλα αυτά, δεν άφηνα τις γραμμές να περνάνε απαρατήρητες, σκεπτόμουν κιόλας. Δεν φοβόμουν να σκεφτώ. Μέχρι που έφτασα σε σημείο να αποτάξω και τον Θεό (ότι όνομα του έχετε δώσει) και τον Δία. Με τον διάβολο δεν ήμουν ποτέ, ασχέτως των καυτών αστεϊσμών. Επειδή ο διάβολος όχι μόνο δεν υπάρχει αλλά ούτε και υπήρξε. Είναι απλά μία προσομοίωση του θετικού και του αρνητικού ή των δαιμονίων αν τυχών έχεις διαβάσει κανέναν αρχαίο φιλόσοφο μη παραλλαγμένο από τα εκκλησιαστικά τυπογραφεία όπως έκαναν με τον Πυθαγόρα. Ευδαίμονες και Κακοδαίμονες λέγονται τα θετικά και αρνητικά. Υγιαίνετε κι Ευδαιμονείτε ήταν και παραμένει μέχρι και σήμερα η ευχή. Σου ευχόντουσαν να έχεις καλά δαιμόνια. Αφού λοιπόν Θάνο κατάφερα να αποτάξω όλα αυτά από πάνω μου, αισθάνθηκα εντελώς ελεύθερος στο πνεύμα, να μιλήσω και να σκεφτώ ότι θέλω κι όπως το θέλω χωρίς να φοβάμαι κανέναν, χωρίς να έχω τσοπάνη, σταμάτησα να είμαι πρόβατο. Δεν θα πω ότι έγινα Έλληνας γιατί είναι μεγάλη κουβέντα. Έγινα όμως άνθρωπος. Το αν έγινα και Έλληνας ελπίζω να μου το πουν στον τάφο μου σαν φόρο τιμής. Κακώς με κακολογείς λόγω των δήθεν ύβρεων, σε καταλαβαίνω όμως και δεν σε παρεξηγώ. Θα ήθελα να τις πάρω πίσω αλλά δεν τις παίρνω γιατί δεν θα πιάσουν τόπο αν αρθούν. Σκέψου σαν άνθρωπος με «σκοπό» επάνω στον πλανήτη, βάλε την σκέψη σε τάξη και κανείς δεν θα με εμποδίσει να ξεσκίσω όποιον σε κακολογήσει. Έστω κι αν πιστεύεις σε ένα ξύλο. Αρκεί να μπορείς να τεκμηριώσεις το «γιατί» πιστεύεις στο ξύλο. Πριν λίγα χρόνια ήμουν σε ένα πολιτικό συμβούλιο όπου λίγο-πολύ ήθελαν όλοι το κεφάλι σας. Ο μόνος που αντιστάθηκε και μάλιστα σθεναρά και με λόγια που εδώ αυτά που γράφω φαντάζουν ήρεμα γατάκια. Χτύπησα το χέρι μου πάνω στο τραπέζι του συμβουλίου και τους είπα μέσα στα άλλα να πάνε να γαμηθούνε κι ότι εγώ όχι χριστιανό δεν θα πειράξω, αλλά ούτε Μάο-Μάο, μάλιστα θα φροντίσω να κάνω την ζωή τους καλύτερη. Κι άφησα ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ καρέκλες που κατείχα, μόνο για να σας υπερασπίσω εγώ που για σένα είναι ο διάολος. Βλέπεις αγαπητέ Θάνο, μην κρίνεις από αυτό που δεν βλέπεις αλλά από αυτό που βλέπεις. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος αποτελεί για μένα την ύψιστη κυριότητα, με ενδιαφέρει μονάχα το πώς θα ζω καλά μαζί του. Γι’ αυτό και με ενοχλεί το ότι κάποιοι με δόλο «παραποίησαν» κάποια πράγματα για να δημιουργήσουν θρησκείες ότι όνομα και να έχουν. Ξέρω ότι σου είναι λίγο δύσκολο να τα σκεφτείς ή να τα δεχτείς, εκτός κι αν εκτελείς διατεταγμένη υπηρεσία. Αν όμως τολμήσεις έστω για μία εβδομάδα να ασχοληθείς σοβαρά, όχι με τα βιβλία αλλά με τον ορθολογισμό, θα ανακαλύψεις ότι το δέντρο που έψαχνες ήταν κολλημένο στην μύτη σου γι’ αυτό και δεν το έβλεπες. Ρωτάς για το πώς και δεν φοβάμαι τις ποινικές διώξεις εφόσον είμαι επώνυμος. Αυτή είναι η δύναμη και η ελευθερία του «ελεύθερου ανθρώπου» Θάνο. Όποιος κατέχει την γνώση, όσο μερίδιο αυτής κατέχει, δεν φοβάται θεούς ούτε δικαστές αλλά έχει και την δύναμη να δικάζει δικαστές. Κάποιος κάποτε προσπάθησε να κάνει κάτι παρόμοιο περί μηνύσεως και ξαφνικά βρέθηκαν 4 δικαστές κολλημένοι στον τοίχο να μην μπορούν να αρθρώσουν λέξη σαν ανταπάντηση κι ένα ακροατήριο να ξεσπά σε χειροκροτήματα. Δεν φοβάμαι δικαστές ούτε θεούς, είμαι ο θεός και ο πιο αυστηρός δικαστής του εαυτού μου. Δεν υπάρχει δικαστής να μπορεί να μου ρίξει αυστηρότερη ποινή από αυτή που θα μου ρίξω εγώ όταν έχω άδικο, με δικάζω καθημερινά. Δοκίμασέ το κι εσύ στον εαυτό σου. Όποιος έχει να αντιτάξει κάτι εναντίον μου και δεν μπορεί με λόγια και τεκμήρια, ας κάνει μηνύσεις. Θα γελάσει πάλι και το παρδαλό κατσίκι.
  Πάντως αν τυχόν ξαναπεράσεις από εδώ και σε πετύχω να απαντάς σε κάποιο θέμα χωρίς τεκμήρια ή έστω μία άποψη και να είναι καταδική σου, ολοδική σου, ανάλογα τα κέφια μου ή δεν θα απαντήσω ή θα αρχίσω πάλι τις ειρωνείες. Σέβομαι μόνο τις προσωπικές απόψεις κι όχι τις γραμμένες κι από πεθαμένους. Αμφισβητώ ακόμη και ορισμένους φιλοσόφους. Τόλμησε κι εσύ να αμφισβητήσεις κάποιον «δικό σας» και ίσως δεις ξαφνικά φως και τζάμπα χωρίς να πληρώνεις την ΔΕΗ. Για μένα πάντως η αποχώρησή σου είναι απογοητευτική. Κατέθεσες τα όπλα χωρίς να πολεμήσεις. Τόσο εύκολα παραδόθηκες επειδή κάποιος υποτίθεται ότι σε έβριζε; Βρίστον κι εσύ αλλά με αποδείξεις όπως κάνω εγώ. Αντιπαραθέσου άγρια, υπεράσπισε τα πιστεύω σου, αλλά τεκμηριωμένα βάσει λογικής.
  Εν πάση περιπτώσει, νάσαι καλά και καλό δρόμο. Κι αν θες να πάρω πίσω τις ύβρεις θέλω έστω και μία θεωρία, αλλά ΔΙΚΗ σου.

Leave a Reply