Συνωμοσίες;

 

Τώρα πι δν πιστεύω πς πάρχουν κάποιοι πο θεωρον τ περ μειώσεως το πληθυσμο συνωμοσίες. κτς κι ἐὰν συνειδητς ποκλείουν τέτοιου εδους πληροφορίες, πρ κειμένου ν καταφέρουν νξακολουθήσουν τ πολγαπημένο τους: «ΜΑΜ, ΚΑΚΑ κα ΝΑΝΙ»!!!

πε δμως συνήθως ατς τς ποφάσεις δν τς λαμβάνω γώ, λλ ατο πο κρατον τπαραίτητα πλα στ χέρια τους, θαυμστε ναν π ατος ν μς …συμβουλεύ ν τν …πιστέψουμε!

λήθεια, πς θά λέγξουν τήν αξησιν τοπερπληθυσμο
Θά κάνουν σεμινάρια; Θά μοιράσουν προφυλακτικά; μήπως θά μς ίξουν κάτι τό ποον θά μς μειώσ δραστικά, πρό κειμένου νά μήν τούς «τρμε» τμήματα έρος;
Πς θά «πείσουν»  τήν νδία καί τήν Κίνα νά «κάνουν κράτει»; Τήν στιγμή πού κόμη καί ο κεντρικές κυβερνήσεις ατν τν χωρν γνοον τόν κριβή ριθμό τν πληθυσμν τους;

Ξέρετε τί πιστεύω;
Θ μς …δηγήσουν, μ τ στανι φυσικά, στν μείωσιν το πληθυσμο! 
Εναι ποφασισμένοι!
Ατς ο πράσινες ναπτύξεις, σ συνδυασμ μ τος κινδύνους τοπερπληθυσμο, κρύβουν μόνον να: τν τρόμο τους γι τν αγδαία αξησίν μας.
Εμαστε πάρα πολλο πλεόν γι ν μν μς πολογίζουν!
Κατασκευάζουν μ τρελλος υθμος ομποτικ συστήματα, πρ κειμένου ν μν μς χρειάζονται!
Κατ’ ατος πάντα, μετρμε νάστροφα πλέον τς μέρες μας.

Θά τά καταφέρουν;
ως ναν βαθμ ναί. 
Θ κάνουν μεγάλη ζημιά!
λλ ατ δν σημαίνει τίποτα!
τσι κι λλοις, λα ατ πο κάνουν, καταδεικνύουν τν τρμο τους!
Κι ταν κάποιος εναι τρομοκρατημένος, κνει κα λάθη!
Κι ταν κάν λάθη, τότε ναλαμβάνουν λλοι παράγοντες ν παίξουν τν όλο τους. Οστάθμητοι! 
Ατο δν πολογίζονται π κανέναν κα συνήθως δρον κατ ατν πο σχεδίασαν τοτα τ θαυμαστργα.

λληνες, θ μς κτυπήσουν! λλ, μες δίως, δν κινδυνεύουμε π τίποτα! π κανέναν κα τίποτα! Τ δικά μας πλα τώρα τνακαλύπτουμε! ως κείνην τν στιγμ πο θπαιτηθ χρήσις τους, θχουμε γίνει ο καλλίτεροι χειριστές τους!
Κα τότε….
Τότε θ ξεκινήσ τ πραγματικ γλέντι!
Τότε θ πά κάθε κατεργάρης στν πγκο του!

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Θ φνε καλά!!! Τόσο καλά, πο ατό τους τ πάθημα θ γίν τ καλλίτερον μάθημα γι τν νθρωπότητα!

Τ ταινιάκι π τν Κνωσσόπολιν κα φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply