Ἡ πραγματικότης τῶν ἐκλογῶν!

Διαβάζουμε στν κεντρικν σελίδα τοπουργείου σωτερικν τ κάτωθι:Ἡ πραγματικότης τῶν ἐκλογῶν!

Κα βλέπουμε ΜΟΝΟΝ ατ πο θέλουν ν μς παρουσιάσουν!
Κοινς; χουν λοι μεταφράσει τποτελέσματα τν κλογν σ προσωπική τους πιτυχία! (Πλν κάποιων πο τ φυσον κα δν κρυώνει μ τίποτα!!!)

Γι ν δομε μως, εναι πράγματι τσι μς δουλεύουν πως πάντα;

Μποχν προσθέτω λευκ κι κυρα) στ 35% (34,9%) τ πραγματικ ποσοστ τν κομμάτων εναι τξς:

ΝΔ             12,27 %
τΣΥΡΙΖΑ    10,92 %
μΠΑτΣΟΚ    8,58 %
Καμμένος    6,90 %
ΚΚΕ             5,52 %
Χ.Α.             4,54 %
Οἰκ. Πρ.        1,90 %
ΛΑΟΣ          1,90 %
ΔΗΣΥ          1,66 % 
Δημ. Ξανά   1,39 %
ΔΡΑΣΗ        1,17 %
Κα κατηφορίζουν….
Δλα δή, τ σύνολον τν ψηφοφόρων πο τος πέλεξαν εναι γι τ κλάμματα! Εναι ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ!!!!

Εμαι γενικς κατ τς ποχς. 
Δν γίνεται ν ΑΞΙΩΝΟΥΝ κάποιοι ν γίνουν λεύθεροι πολτες κα ν μν συμμετέχουν στ κοινά! κόμη κι ἐὰν διαφωνον μ τ κοιν κα τν τρόπο πο παρουσιάζονται χουν δομηθε!!
Εμαι κατ τς ποχς σκέτο! λλως τε τ σύστημα ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ τν ποχ διότι φήνει χρο μόνον στος δικούς του νξακολουθον τὸ  γκλημα!
Τ σύστημα τ πολεμς μλα σου τπλα! ρατ κι όρατα!
Καδίως ταν ατ τὰ  πλα σο τχουν ρπάξει, τότε φ’  νς ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ν χρησιμοποιομε τ δικά του κι φ’ τέρου ν ατοαναδομούμαστε. κόμη κα νπινοομε νέα πλα, πο οδόλως τ σύστημα φαντάζεται ναμένει! (Εναι φικτόν!)
ποχ σαφς κα δν εναι θέσις. Εναι -μετοχή! πουσία συμμετοχς. πλ, πλούστατη ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ!!! Ναί, διαφορία γαπητοί μου! (Κα θέλουν μετ ν ατοαποακαλονται πολιτκντα, μ κρίσιν, θέσιν κα δικαιώματα… μ πς… π ατ θ λάβουν!)

Γιατί νά σεβαστ κάποιον πού πέχει ταν ποτίθεται πώς νοιάζεται;
Γι ν συμβον κάποια πράγματα, ατ θ πρέπ ν συμβον τατόχρονα σ πάρα πολλος τομες. χι μόνον στ ποις κυβερν ατν τν χώρα.
Τί νά τό κάνω άν ναλάβ καλλίτερος κι μες παραμένουμε νόητοι;
Τί νά τό κάνω άν ναλάβ χειρότερος κι μες παραμένουμε διάφοροι;
χουμε μως πολλ ν κάνουμε άν χειρότερος ναλάβ κι μες μεταμορφωνόμαστε κάθε στιγμ  σέ καλλίτερους; Τότε μπορομε νλλάξουμε τ πάντα! Σ κάθε λλην περίπτωσιν θ ζομε μέσα στν σκόνη τους!
συμμετοχή, καθς κα θέσις, εναι κα δικαίωμα καποχρέωσις! Τολάχιστον μ τσχύοντα δεδομένα!

Δέν μορέσει τό σύστημα; γωνίζομαι γι ν τλλάξω. λλ  ατ δν θ γίν μ τ ν εμαι παρατηρητής. Πιέζω, φωνάζω, κλωτσλλ σ καμμίαν τν περιπτώσεων δν τος φήνω τν πόλυτον λεγχον! Ατο βολεύονται κι γ μένω μ τΤΙΠΟΤΑ! 

Ν μν καταπιαστ φυσικ μ τ σύνολον τν ψηφοφόρων. 
πό πότε μες εμαστε 9.949.401 ψηφοφόροι; πό πότε νοθεία γίνεται μπρός στά μάτια μας καί δέν βγάζουμε χνα; 
Διότι δ συζητμε γι νοθεα!
Πς θά καταπέσουν λα ατά τά κατακάθια άν μς μς γουν καί μς φέρουν λοι ατοί ολληνοποιηθέντες; Καί ποκριβς εναι δική μας συνυπευθυνότης; Μήπως στήν διαφορία;
πό πο κι ς πο Βούλγαρος, λβανός, ουμνος, Πακιστανός, Σομαλός, φγανός ποφασίζει γιά τά σα φορον μόνον σέ μέναν; δ δν νοιάστηκε γι τν πατρίδα του κα τν παράτησε, γιά τήν δική μας θά νοιαστ!
Γιατί μέσα στίς δικές μου ψήφους νά προσμετρ
νται  καί ο δικές του; Καί γιατί παρακαλ νά χουμε γεμίσει πτήσεις ΤΣΑΡΤΕΡ λες τίς μέρες πού προηγήθησαν τν κλογν, καθς καί τήν μέρα τν κλογν; Τί συμβαίνει; λλο τρνε καί πίνουν κι λλο πνε καί τήν δίνουν, τήν φφο τους; λλο διαβιον κι λλων  λέγχουν τήν Μοίρα;

κου σχεδν 10.000.000 ψηφοφόροι! Ψήφισαν καί τά δέντρα; Καί ο θμνοι; Καί ο πέτρες; Πάλι διευθύνσεις σέ σκηντες καί δεδρίτες θά ναζητομε;

Οκλογικο κατάλογοι (ποτίθεται) ταν π τ 2009.
Πόσοι πέθαναν πό τότε;  Πόσοι νηλικιώθηκαν; Πόσοι ζον στόν ξωτερικόν; Πόσοι δέν ταν ποτέ δ κι πλς διατηρον τήν λληνικήν θαγένεια; Πόσα παιδιά λήθεια ψηφίζουν; Διότι σναν πληθυσμ 10.787.690 ψηφίζουν ο 9.949.401. Δλα δή, πεθαμένοι κανήλικοι εναι μόνον 838.289, καθς κα κάτοικοι ξωτερικοτεροδημότες!!! Μήπως κάποιος μς κάνει μεγάλη πλάκα; Μήπως χουν ξεχάσει πώς πό τήν πογραφή  το 2011 γνωρίζουμε ,τι εχαν προκύψει 1.666.888 τομα πό 0-14 τν; (Ο μεταξύ 15-18 πόσοι νά ταν ρα γέ;) Τί πέγιναν λοι ατοί; νηλικιώθηκαν ξ αφνης; Σάν νά βιάζονται κάπως;
Νοθεία; Μπ… Πο ν τ πς κα ποις ν σ πιστέψ!!!!  

χουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ μεγάλην συνυπευθυνότητα!
Ἐὰν εναι δυνατν ν θεωρομε πς λοι ατο μόνοι τους νεβοκατεβαίνουν!
Ετε μ τν ποχή μας ετε μ τν ψφο μας, μες κα μόνον μες συμμετέχουμε, συνεργομε κα συμπράττουμε στ νξακολουθον νπάρχουν!
Ἐὰν μες δν συνειδητοποιήσουμε πς ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΚΟΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΟΛΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΝ 12,3% 10,95%, τότε πλς εμαστε λίθιοι κι χουν ξεχάσει ν μς τ πον! (πίσης, τἐὰν χουν χι δικαίωμα ν μς κυβερνον κόμματα, εναι λλο ζήτημα.. χι τς παρούσης ναρτήσεως!!!)

Ναί, κι γ δν χω κανέναν πο νκτιμ! Μ κανέναν! Τος θεωρλους γι τ μπζα! Μλους! 
Καί τί θά κάνω; Θά πέχω; Δλα δή θά τούς λέω οσιαστικς  μέ τήν ποχή μου, «δν πειράζει, κντε ,τι θέλετε… Στν πόμενον γύρο γ θ λάβω θέσιν… ταν, θ, πως λλάξ κάτι….»

Σιγ μν λλάξ κάτι μ τν -μετοχή!

ποχ λοιπόν 35%! Νοθεία πίσης λλο τόσο; (Πόσο λήθεια;)
1.192.054 ψήφους συγκέντρωσε ΝΔούλα! Μεγάλη ΛΟΒΟΤΟΜΗ κα τν 1.192.054 ψηφοφόρων της! Συνεργοί; Σαφς! λλ κι ατο πρέπει ν καταπέσουν! Κα θ καταπέσουν μ τπλο ποπέλεξαν ατοί! Τν φφο!!!
1.061.265 ψήφους τΣΥΡΙΖΑ. Τί νά π γιά ατούς; Τος περιμένω ν μς γλιτώσουν  π τ μνημόνια!!!
833.529 ψήφους τ μΠΑτΣΟΚ!!! Γλέντια μως… δ κι ἐὰν χουμε ΛΟΒΟΤΟΜΗ!!! Ατος μάλλιστα τος ψέκασαν πρν πνε στκλογικ κέντρα γι ν μν λλάξουν γνώμη στν πορεία!
536.072 τ ΚΚΕ!!! Χμμμ…. Μεσαίων στν σκέψιν κάποιων καλ κρατε….

ς μν συνεχίσω.. Σς κούρασα! 
Δν χει νόημα! Στ κομμάτι τν κλογν κα τν κυβερνώντων κα τν κατεχόντων μία λύσις πάρχει! πτώσις τους! ταν θ γίν, διότι θ γίν, τότε θ καταλάβουμε τ τ χάναμε τόσα χρόνια! ως τότε… ναμένουμε!

Τ συμπεράσματα πο βγαίνουν π ατς τς κλογς εναι τξς:

1. Δν χουν πάρει εδησιν κάποιοι γι τ τ γίνεται γύρω τους! στορία θ κρίν! Κα θ κρίν πάρα πολ σκληρά!
2. Οπέχοντες μς λλαξαν κα πάλι τ φτα. ντ ν ψηφίσουν Λεβέντη κα Κυνηγούς, κυνηγοσαν μπεκτσες στ διπλαν καφενεον! ς περιμένουν ν τος φέρουν ο μπεκτσες κα τν πελευθέρωσιν!
3. Δν ποφασίζουμε μόνοι μας γι τ ποις κουδουνίστρες θνεβοκατεβαίνουν! χουν δ κα χρόνια λλοιώσει τόσο πολ τκλογικν σμα, πο χάνει λβανς τν Πακιστανό του.

Μ τς γεες μας!
Δύναμιν νχουμε μόνον, διότι πδ κα πέρα τ γλέντια θ εναι τρικούβερτα!
Κι ἐὰν δν συμμετέχουμε μες στς κλογικς διαδικασίες, ατο θ πατον στντίστοιχα ρθρα το Συντάγματος κα δν θ ξεκουνον μ τίποτα!  ως κα τν στρατ μπορον ν κατεβάσουν πρ κειμένου ν μν ξεκουνήσουν μ τίποτα! 
σο πόλεμος κρατε σπίπεδα πο δν χουμε πιλέξει, τόσο τποτελέσματα δν θρχονται γι τς π μέρους μχες!
Καλά νά πάθουμε; 
Φυσικότατα κα καλ ν πάθουμε! χουμε δρόμο κόμη! Κα πολ μνημονιακν δρόμο θλεγα!

Φιλονόη.  

 

 

(Visited 39 times, 1 visits today)




One thought on “Ἡ πραγματικότης τῶν ἐκλογῶν!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὰ πραγματικὰ ποσοστὰ τῶν κομμάτων. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply