Τὰ βιογραφικά.


Ανατρέχω σε βιογραφικά λαοπρόβλητων και μηντιοπρόβλητων υποψηφίων, παλαιών τε και νέων και διαβάζω… 

Γεννήθηκε… μπλα.. μπλα… μπλα…
Σπούδασε… μπλα… μπλα… μπλα… 

συνέχεια

(Visited 17 times, 1 visits today)
Leave a Reply