Μία ἐνδιαφέρουσα μήνυσις!

Μία ἐνδιαφέρουσα μήνυσις!2

(Τὸ παραπάνω εἶναι περιεχόμενον ἀπὸ ἀεροψεκασμούς, ὅπως τὸ βλέπουμε στὸ μικροσκόπιον.)

Ἐπεὶ δὴ πολλὰ διαβάζουμε καὶ οὐσιαστικῶς τὰ περισσότερα στοχεύουν στὴν ἀκύρωσιν τῆς νοημοσύνης μας, θὰ ἔλεγα καλλίτερα νὰ πάρουμε, ἐὰν φυσικὰ κάτι τέτοιον εἶναι δυνατόν, δεῖγμα ἀπὸ τὸ περιεχόμενον αὐτῶν ποὺ μᾶς ψεκάζουν. (Δὲν εἶναι ἀδύνατον, ἀρκεῖ νὰ καλυφθοῦμε μὲ μάσκες καὶ νὰ περιμένουμε τὴν διέλευσιν τοῦ ἀεροσκάφους κάπου ψηλά. Τὸ ἔχουν ἤδη πράξει κάποιοι ἄλλοι στὸ παρελθόν!)

Σήμερα λοιπὸν θὰ σᾶς παρουσιάσω μίαν μήνυσιν πολίτου κατὰ τῶν ὑπευθύνων. Βέβαια, μέσα στοὺς ὑπευθύνους εἶναι κι ἕνας ὑπουργός… Αὐτὸ ἄς μὴν τὸ σχολιάσουμε καλλίτερα…Μία ἐνδιαφέρουσα μήνυσις!1Γιὰ νὰ δοῦμε..
Θά φθάσουμε στά δικαστήρια; Θά μάθουμε περισσότερα; Θά μπορέσουμε νά βροῦμε ἐπί τέλους τό ποιός εἶναι ὑπεύθυνος; Καί θά ἀποδοθοῦν εὐθύνες;
Γιὰ νὰ δοῦμε….

Φιλονόη.

Υ.Γ. Ἐὰν ἐξαιρέσουμε τὸ ἰδιαιτέρος ἀντὶ τοῦ ἰδιαιτέρως (μᾶλλον τοῦ συντάκτου) ὅλα καλά!+

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply