Συμβολικός «Ἱερός Ἄροτος» Ραρίου Πεδίου στήν Ἐλευσῖνα

Συμβολικός «Ἱερός Ἄροτος» Ραρίου Πεδίου στήν Ἐλευσῖνα1

Ὅποιος θέλει νά παραστῆ στό παραδοσιακὸ ὄργωμα καὶ τήν σπορὰ γνησίου σίτου (μαυραγάνι),στήν Ἐλευσῖνα μπορεῖ νά τό κάνῃ στίς 25 Νοεμβρίου 2012 τό πρωί.

Τραγούδια σπορᾶς καί χοροί, στό τέρμα τῆς ὁδοῦ Δήμητρος (οίκία Κουτρούλη – χωράφι στό φοινικόδασος). Ἀκολουθοῦν ὀμιλίες στο ξενοδοχείο Ελευσίνα καί διανομή σπόρων παραδοσιακῶν (ὁμάδος Πελίτι).

Δεῖτε τήν πρόσκλησι: 

Συμβολικός «Ἱερός Ἄροτος» Ραρίου Πεδίου στήν Ἐλευσῖνα

πηγή

(Visited 28 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Συμβολικός «Ἱερός Ἄροτος» Ραρίου Πεδίου στήν Ἐλευσῖνα

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Συμβολικός «Ἱερός Ἄροτος» Ραρίου Πεδίου στήν Ἐλευσῖνα « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply