Ὅ,τι μεγάλο ξεκίνησε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη, ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα!

_Ὅ,τι μεγάλο ξεκίνησε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη, ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα!2Κι ἐπεὶ δὴ κάποιοι θὰ πασχίσουν νὰ μὲ ἀποκαλέσουν ἐκ νέου ἐθνικίστρια, φασίστρια, ἀλλοπαρμένη καὶ τέλος πάντων ὅ,τι τοῦ κατεβαίνει στὴν κεφαλή, καλὸ θὰ ἦταν νὰ ὁρίσουμε τὸ τὶ ἀκριβῶς σημαίνει Ἑλλάς. Κάτι ποὺ ἀγνοοῦμε φυσικά, καὶ σίγουρα δὲν μπορεῖ νὰ περιοριστῇ σὲ μερικῶν τετραγωνικῶν χιλιομέτρων γεωγραφικὰ ὅρια.

Δυστυχῶς ἔχουμε πεισθεῖ πὼς ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ τοὺς Μηδικοὺς πολέμους κι ἔχει τελειώσει στὴν Ἀθήνα τοῦ Περικλέους! Δυστυχῶς!
Διότι μὲ αὐτὴν τὴν στάσιν τὸ μόνον ποὺ ἐπιτυγχάνουμε εἶναι νὰ ἀφήνουμε ἀπ’ ἔξω χιλιάδων ἐτῶν ἱστορίας.

Ἡ μυθολογία μας εἶναι ἕνας ἄριστος δείκτης, ποὺ μᾶς παρουσιάζει κάποια γεγονότα πολὺ ἁπλοποιημένα, ἀλλὰ δίχως νὰ ἀπέχουν τῆς ἀληθείας.
Παράδειγμα εἶναι ἡ Τροία, οἱ Μυκῆνες, ἡ Κνωσσός…
Αὐτὲς οἱ πόλεις, μαζὺ μὲ τὸν πολιτισμό τους, δὲν ἐμπεριέχονται στὴν γνωστή μας ἱστορία. Παραμένουν σὲ ἄγνωστο ἱστορικὸ πλαίσιο… Ἀσαφές! (Βέβαια ὅλο καὶ κάποιοι ἔρχονται νὰ προσθέσουν πληροφορίες. Αὐτὸ ὅμως ἀκόμη δὲν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ ὥς διαδικασία, διότι μᾶς λείπουν πάρα πολλὰ στοιχεῖα!)
Γιατί λοιπόν δέν μποροῦμε νά …σπρώξουμε τήν ἱστορία πιό πίσω;Ὅ,τι μεγάλο ξεκίνησε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη, ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα!3

Ἕνα ἄλλο σημεῖον εἶναι οἱ ἐπιστῆμες.
Τί σημαίνει ἐπιστήμη; Μήπως προέρχεται ἐκ τοῦ ῥήματος ἐπίσταμαι;  Μήπως κάποιοι κατεῖχαν ἄριστα σημαντικούς τομεῖς τῆς γνωστῆς σήμερα ὥς ἐπιστήμης; Καί μήπως ἦταν ἁπλῶς πανεπιστήμονες;
Αὐτὸ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ ἀποδείξουμε. Μόνον εἰκασίες μποροῦμε νὰ κάνουμε. 
Μποροῦμε ἐπίσης νὰ κατανοήσουμε τοὺς λόγους τῆς ἀντιληπτικότητός μας, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, σὲ ζητήματα ἐπιστήμης. Πῶς εἶναι δυνατόν λοιπόν νά ἔχουν κατασκευάσει πυραμῖδες οἱ Αἰγύπτιοι καί νά μήν γνωρίζουν τόν τρόπο γιά νά μετρήσουν τά ὕψη τους; Γιατί ἔπρεπε νά φθάσῃ στήν Αἴγυπτο ἕνας Θαλῆς πρό κειμένου νά μετρήσῃ αὐτό τό ἄγνωστον ὕψος τῶν πυραμίδων; Γίνεται νά μήν γνωρίζῃ ὁ κατασκευαστής τίς διαστάσεις τῆς κατασκευῆς του;Ὅ,τι μεγάλο ξεκίνησε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη, ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα!6

Αὐτὰ τὰ ἁπλᾷ ἐρωτήματα, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ θέτουν ἱστορικοί, ὄχι ἐρασιτέχνες τῆς ἱστορίας. 

Φιλονόη.

Ελληνικές Πυραμίδες

Ελληνικότητα υπάρχει όπου υπάρχουν Πυραμίδες και Πυραμίδες υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη
ion maggos.Ὅ,τι μεγάλο ξεκίνησε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη, ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα!7__!3~2

Χωρίς καμία έννοια εθνικισμού ή περηφάνιας αλλά με μια διάθεση να πούμε επιτέλους κάποια πράγματα με το όνομα τους, ας μιλήσουμε για τις Ελληνικές Πυραμίδες που είναι οι αρχαιότερες “όλων”. Επίσης να αναφέρω πως δεν θα μιλήσω καθόλου για το μεταφυσικό κομμάτι του θέματος “Ελληνικές Πυραμίδες” που είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, μα ας το αφήσω για κάποια άλλη φορά.__!2~2

Το πυραμιδικό σχήμα συναντάται  σε όλους τους πολιτισμούς, κεντρική Αμερική – Ευρώπη – Ινδία – Αίγυπτο, αλλά η επικρατούσα θεωρία πως το συγκεκριμένο σχήμα βρέθηκε και υιοθετήθηκε στην Αίγυπτο τίθεται υπό αμφισβήτηση και ανατρέπεται εντελώς, μετά την ανακάλυψη της πυραμίδας στην Θήβα και της πυραμίδας του Ελληνικού, που είναι σύμφωνα με τους ειδικούς τελειότερη (γεωμετρία, μαθηματικά) των  Αιγυπτιακών.  Η Ελληνική πολιτεία συνεχίζει να αγνοεί και κάθε προσπάθεια για την ανάδειξή τους προσκρούουν στην ειρωνεία.  Γιατί άραγε; Όποιος γνωρίζει πως έχουν τα πράγματα σε σχέση με αυτά που μας επιτρέπουν να γνωρίζουμε ή διαβάζει το terrapapers δεν αναρωτιέται πλέον γιατί !!!

Έχουν φροντίσει να εξαφανίζουν όλα τα στοιχεία για τις Ελληνικές Πυραμίδες. Την γνωστή πυραμίδα του λόφου του Αμφείου στην  Θήβα, αλλά και  την πυραμίδα του Ελληνικού, που βρίσκεται 4 χιλιόμετρα νοτίως του Άργους, που είναι απίστευτα παλιά, με την μέθοδο της θερμοφωταύγειας απεδείχθη ότι είναι του 10.500 π.κ.ε. Αλλά κατόπιν μακρών “διαπραγματεύσεων” με την Ακαδημία Αθηνών, έγινε “συμβιβασμός” και ανακοινώθηκε ότι είναι 500 χρόνια παλαιότερη των Αιγυπτιακών. !!!! και δείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται !__!1~1

Ακόμη και αυτό το υποτιμούν με σθένος, αφού δεν μπορούν να το εξαφανίσουν τελείως, γι αυτό και στην πινακίδα που οδηγεί στην πυραμίδα έχουν την λέξη πυραμίδα με εισαγωγικά, φυσικά η εικόνα τους διαψεύδει αλλά η ζημιά και η προπαγανδιστική εμφύτευση έχει ήδη γίνει… (Διάβασε και μάθε πως γίνεται ηΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ και μάζα και επίσης ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ-ΑΓΚΙΤΑΤΣΙΑ )

Είναι περιφραγμένη από τον τότε κοινοτάρχη, πριν τον ‘Καποδίστρια’, για να την σώσει. Ο οποίος είχε έργο ζωής από μικρός να την προστατέψει και να την αναδείξει. Γιατί μέχρι τότε, ήταν τόπος απορρίψεως ψοφιμιών και περιττωμάτων.Την καθάρισε και πέταξε τα ψοφίμια που σκόπιμα έριχναν για να αποτρέψουν την πρόσβαση σε αυτό το μνημείο μεγαλείου του Ελληνικού στοιχείου. Είναι ο ίδιος που έφτιαξε τις πρώτες πινακίδες για να δείχνει την θέση της από τον παλαιό δρόμο Άργους-Τριπόλεως, τις οποίες κάλυπταν μόνιμα αφίσες  πολιτικών και μπουζουξίδικων.

Ο ίδιος μου έλεγε το τι είχε τραβήξει από την τοπική εκκλησία (!!!) και από την αρχαιολογία του Άργους (!!!) που ήθελαν να την ισοπεδώσουν, γι αυτό και έχτισε μια εκκλησία στην είσοδο της περιφράξεως και ένα γήπεδο στην Δυτική πλευρά. Η Πυραμίδα στο Ελληνικό είναι η μοναδική Πυραμίδα παγκόσμια που έχει ΠΟΡΤΑ εισόδου, δείτε τις εικόνες.

Δείτε και τα τρία βίντεο σχετικά με την Πυραμίδα του Ελληνικού, όπου μιλά και η αφεντιά μου.


__!6~1

Στην Ελλάδα η γνωστότερη και η αρχαιότερη γνωστή πυραμίδα παγκοσμίως, είναι η πυραμίδα του Ελληνικού. Βρίσκεται στο σημερινό χωριό «Ελληνικό, κοντά στον δρόμο που συνέδεε στην αρχαιότητα το Άργος με την Τεγέα. Η Τεγέα ήταν αρχαία πόλη στην Αρκαδία και οι Τεγεάτες ήταν γνωστοί για την ανδρεία τους στον πόλεμο. Η πυραμίδα αυτή δεν περιγράφεται από τον περιηγητή Παυσανία (ο Παυσανίας ήταν από την ελληνική αποικία Μαγνησία της Μ. Ασίας και έζησε τον 2ο αιώνα μ.κ.ε.). Είναι παράδοξο το γεγονός ότι ο Παυσανίας αναφέρεται σε άλλη πυραμίδα, στο σημερινό χωριό Λυγουριό της Αργολίδος.__!1~1

Οι διαστάσεις της «πυραμίδος του Ελληνικού είναι: βόρεια και νότια πλευρά = 12,6 μέτρα – έκαστη, ανατολική και δυτική πλευρά = 14,5 μέτρα – έκαστη. Το ύψος της πυραμίδος είναι 3,4 μέτρα, αν και το αρχικό ύψος της θεωρείται πως ήταν 3,6 μέτρα. Το κεντρικό δωμάτιο της πυραμίδος έχει διαστάσεις 7,1 τετραγωνικά μέτρα.

Μελέτες που έγιναν από το κέντρο αρχαιομέτρησης του ινστιτούτου «Δημόκριτος΄΄, από τον καθηγητή της Ακαδημίας Αθηνών Π. Θεοχάρη, τον καθηγητή του κέντρου έρευνας αστρονομίας και εφαρμοσμένων μαθηματικών Ι. Λυριτζή, το εργαστήριο αρχαιομέτρησης του φυσικού τμήματος του πανεπιστημίου του Εδιμβούργου της Σκοτίας με τον καθηγητή R. G. Galloway και τις επιστημονικές ομάδες των παραπάνω ιδρυμάτων (δημοσίευση: 9 – 2 – 1995), χρονολόγησαν – με την μέθοδο της οπτικής θερμοφωταύγειας – την πυραμίδα αυτή στο 10.500 π.κ.ε. !!!

__!~3__!2~1

ΑΛΛΆ… Μετά από έντονες διαφωνίες, αντεγκλήσεις και εκπλήξεις, αποφάσισαν επίσημα να ‘θάψουν’ το 10.500 πκε., αλλά να ‘αφήσουν στο φως’ μόνο το  2.720  !!! πκε !!! Τι πρωτότυπο!!! (Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει.)

ΑΛΛΑ, ακόμη κι έτσι, η πυραμίδα του Ελληνικού οικοδομήθηκε 100 έτη ΠΡΙΝ την πρώτη πυραμίδα της Αιγύπτου (πυραμίδα του Ζόζερ, 2620 π.Κ.Ε.)  και 170 έτη πριν την πυραμίδα του Χέοπα (2550 π.κ.ε.)!

__!5~1

Κάτω από την βόρεια πλευρά της πυραμίδος του Ελληνικού βρέθηκαν αγγεία που χρονολογήθηκαν στο 3000 π.κ.ε. !!! Ο Παυσανίας δεν αναφέρει την πυραμίδα, αλλά σημειώνει πως στην περιοχή υπήρχε ‘πολυανδρία’, δηλαδή ομαδικοί τάφοι. Αυτό ενισχύει την άποψη ότι δεν αναφέρεται στην πυραμίδα γιατί την εντάσσει στους τάφους. Με άλλα λόγια κάποιοι μελετητές λένε πως, η πυραμίδα ήταν τάφος. Αλλά οι αρχαίοι Έλληνες δεν αναφέρουν τις πυραμίδες γιατί και γι αυτούς τότε ήταν κάτι το άγνωστο ή ξεχασμένο. Απλά όταν ήθελαν να θάψουν άνδρες επιφανείς τους τοποθετούσαν σε χώρους που δεν ήταν συνηθισμένοι για τους πολλούς, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ήταν τάφοι. Χαρακτηριστικό της παλαιότητας της κατασκευής, σύμφωνα με τον Παυσανία, είναι ότι πρώτη φορά τότε είχαν χρησιμοποιηθεί ασπίδες σε μάχη.!! και οι πυραμίδες προϋπήρχαν.

__!~2

Άλλωστε και στην αρχαία Αίγυπτο οι πυραμίδες ήταν τύμβοι των Φαραώ λένε. Άλλοι μελετητές υποστηρίζουν ότι η πυραμίδα χρησιμοποιείτο για να στέλνουν μηνύματα με σήματα φωτιάς σε απομακρυσμένα σημεία. (! που τα βρίσκουν) Δηλαδή την χρησιμοποιούσαν ως επικοινωνιακό κέντρο. Αυτό σίγουρα θα ήταν χρήσιμο σε περιόδους πολέμου, μόνο που δεν γίνεται με τις Πυραμίδες αλλά με συστήματα φρυκτωριών και αυτά ήταν ορθογώνια σχήματα και όχι πυραμιδοειδή.  Κατά άλλους μελετητές, η πυραμίδα ίσως ήταν ένα αστρονομικό παρατηρητήριο, (!)  που κάθονταν και παρατηρούσαν, στην κορυφή; (!)

__!~1__A466~1

Ο Αμερικανός αρχαιολόγος L. E. Lord υποστήριξε ότι η πυραμίδα ήταν ένα μικρό φρούριο, ενώ ο Β. Κατσιαδράμης υποστήριξε ότι ήταν ένας μικρός βωμός όπου πιθανόν γίνονταν θυσίες  ζώων.Ὅ,τι μεγάλο ξεκίνησε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη, ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα!7

Ας δούμε τι λέει σχετικά με τις προϊστορικές Ελληνικές Πυραμίδες, του Μινυακού πολιτισμού(2750 – 1750 π.κ.ε.), ο αρχαιολόγος Θεόδωρος Σπυρόπουλος, επίτιμος έφορος  αρχαιοτήτων και επίκουρος καθηγητής προϊστορικής αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και γνώστης της προϊστορίας του Ελλαδικού χώρου. Αυτός που έκανε τις επίσημες ανασκαφές στην Θήβα, και έφερε στο φως το Αμφείον την γνωστή βαθμιδωτή πυραμίδα της Θήβας και το ανάκτορο του Μενέλαου και της Ελένης στην Λακεδαίμονα, άλλη μια πονεμένη ιστορία που ενοχλεί πολλούς, μια και έχει βάλει πόδι εκεί αγγλική αρχαιολογική σχολή από το 1825 (!!!)._Ὅ,τι μεγάλο ξεκίνησε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη, ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα!2

Εκεί ο καθηγητής Σπυρόπουλος έφερε στο φως τους μεγαλύτερους θολωτούς τάφους όλου του μυκηναϊκού κύκλου και πολύ σημαντικά ευρήματα από την λεγόμενη ‘Μινυακή εποχή’. Σε αυτήν την εποχή, μια χρυσή εποχή για τον Ελληνικό πολιτισμό κατά πολύ ανώτερη του γνωστού του Περικλέους,  ανήκουν και τα ευρήματα των πυραμίδων της Θήβας και τα ευρήματα της πυραμίδας του Ελληνικού. Γι αυτό με τόσο μεγάλο ζήλο προσπαθούν να τα εξαφανίσουν ή υποτιμήσουν.

Φωτογραφίες © Eos Aurora
Κάνε κλικ στις φωτογραφίες να τις δεις μεγάλες
και στείλε e-mai στο [email protected]
αν θέλεις ν’ αγοράσεις κάποια απ αυτές.

πηγή

(Visited 162 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὅ,τι μεγάλο ξεκίνησε σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη, ξεκίνησε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα!

  1. Ὑπάρχει καὶ ἕνα ἄλλο “δυστυχῶς” Φιλονόη. Ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς πολιτισμὸς συνεχίζεται ἀδιάσπαστος καὶ μετὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Περικλέους (Ἑλληνιστικὶ χρόνοι, “΅Ἑληνορωμαϊκοὶ χρόνοι, Αὐτοκρατορικοὶ χρόνοι καὶ μετα-αὐτοκρατορικοὶ χρόνοι).ι Ὀθνεῖαι ἐπιδράσεις βλέπεις.
    Καὶ κάτι ἄλλο:Εἶναι ἀξιοπερίεργον ὄτι εἰς τὴν πινακίδα τὴν ἀναφερομένην εἰς τὴν πυραμίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ, ἡ λέξις “Πυραμίδα” εἶναι ἐντὸς εἰσαγωγικῶν. Προφανῶς οἱ συντάξαντες αὐτὴν εὑρίσκοντο πρὸ διλήμματος. Οἱ δυστυχεῖς!…..

Leave a Reply