Ὑπέγραψε συμβόλαιο ἡ κυβέρνησις, γιὰ νὰ δράσουν δυνάμεις Ἀμερικανῶν μισθοφόρων στὴν Ἑλλάδα;

Μόνο καὶ μόνο ποὺ τὸ ἀκοῦς, σὲ πιάνει κρύος ἱδρώτας! Σὲ πρώτη σκέψι λές, δὲν εἶναι δυνατόν, θὰ πρόκειται περὶ ὑπερβολῆς! Περὶ δημοσιογραφικῆς νοσηρῆς φαντασίας ἢ περὶ συκοφαντίας. Δὲν δέχεσαι δηλαδὴ ἀμέσως, ὅτι μπορεῖ νὰ συμβῆ στὴν Ἑλλάδα αὐτὸ τὸ ἐντελῶς, μὰ ἐντελῶς ἐξωφρενικὸ ἐνδεχόμενο!
Νὰ ὑπάρχη, δηλαδή, ἑλληνικὴ κυβέρνησις, ποὺ θὰ ἀποφασίση, ποιός μπορεῖ νὰ καταλάβη μὲ τί εἴδους σκεπτικὸ καὶ κυρίως μὲ τί τύπου σχεδιασμό, ὅτι γιὰ νὰ διατηρήση τὴν δημόσια τάξι στὴν χώρα μας, θὰ ἐμπιστευθῆ τὴν ὑπόθεσι σὲ … Ἀμερικανοὺς μισθοφόρους!!! Θεέ μου, βάλε τὸ χέρι σου! Σίγουρα δὲν εἶναι στὰ καλά του ὁ Ἀντωνάκης, ἐκτὸς καὶ ἂν μεσολαβῆ κάτι «ἄλλο»… (Καὶ ἐπειδὴ «Οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον», ὁσονούπω θὰ μαθευθῆ!)
Σὲ ἀπόσπασμα ραδιοφωνικῆς ἐκπομπῆς τῆς 19ης Νοεμβρίου, ὅπου συμμετέχει ὁ γνωστὸς (ἀριστερούλης) σχολιαστὴς τῶν οἰκονομικῶν Δ. Καζάκης, γίνεται κάποια στιγμὴ ἀναφορὰ περὶ “investment reports”. Ἡ φωνή του ἔχει πραγματικά, δραματικὸ τόνο! Κάνει ἔκκλησι σὲ ὅποιον θέλει νὰ ἀκούση… Τὸ θέμα εἶναι ποιός θέλει νὰ ἀκούση! Ὁ τριπλὸς «θίασος», κυβέρνησις-ὀπερέττα, σίγουρα ὄχι! Οἱ «ἄλλοι»; Οὔτε!
Ἕνα ἀπὸ τὰ “investment reports” προειδοποιοῦσε γιὰ ἄμεση ἀγορὰ μετοχῶν ἑταιρειῶν, οἱ ὁποῖες παρέχουν… ἰδιωτικοὺς στρατοὺς σὲ κυβερνήσεις! Ἔλεγε, ὅτι πρόκειται γιὰ μία νέα, τρόπον τινά, «βιομηχανία», μὲ τζίρο 100 δισ. $. Ἡ συγκεκριμεν ναφορ «δειχνε» συμβόλαιο, τ ποο εχεπογραφῆ π τν λληνικ κυβέρνησι! Μάλιστα, φαίνεται ν χη παραγγείλει κα τεθωρακισμέναχήματα γιά… περιπολίες τῶν μάδων ατῶν, ποὺ εναι τοιμες(;) ν ναλάβουν πηρεσία (Τίκριβς εδους παιδιά; Γιατί δν μς λέτε;) στς ρχς το 2013! λα ατ δείχνουν ν χουν πραγματοποιηθ π τν σημεριν τρικομματικ νεκδιήγητη ρχήστρα-κυβέρνησι, ἡ ὁποίαφέρεται ν χη πογράψει τς συμβάσεις ατς κα ν χη δη παραγγείλει κα τν ἐξοπλισμό! Ατς θ εναι …τεθωρακισμένα χήματα, πως ατ τς διαβόητης π τ ράκ, “Κ4”, τὰ ὁποῖα θφέρουν βαρ πλισμὸ κα θ συνοδεύωνται π μοτοσυκλεττιστές!
Δηλαδή, ἐν ὀλίγοις, ἡ «ἑλληνικὴ» κυβέρνησις (Κυβερν ληθιν ρά γε; Ποιός θ παντήση;) ὁμολογεῖ στὴν οὐσία, μὲ τὸν πλέον κραυγαλέο ὅσο καὶ ἀνερυθρίαστο τρόπο, ὅτι πιστεύει, πὼς οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις ἀσφαλείας καὶ προστασίας τῆς τάξεως, δηλαδὴ ἡ Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία, δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ προστατεύση στοιχειωδῶς τὴν ἠρεμία καὶ τὴν γαλήνη τοῦ τόπου ἀπὸ μόνη της, ὁπότε ἀπαιτοῦνται ξένες ἐνισχύσεις!
Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι, πιστέψτε μας, πόσα ἑκατομμύρια δολλάρια θὰ στοιχίση νὰ ἔλθουν αὐτὲς οἱ ἄγριες μισθοφορικὲς μονάδες, ὅπως στὸ Ἰράκ, ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα! Τὸ κόστος εἶναι τὸ τελευταῖο, ἂν καὶ σήμερα περισσεύουν νέες δαπάνες. Ἐδῶ τίθεται θέμα συνταγματικῆς τάξεως! ν πρχαν βουλευτές, π τς 19 Νοεμβρίου, πο γινε  νωτέρω ραδιοφωνικ ποκάλυψις, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ἔχουν ξεσηκωθῆ μὲ ατν τν τόσο πικίνδυνη κα κατασκότεινη γι τν πατρίδα μας ἐξέλιξι; Δν θ πρεπε νχουν ργώσει τ τηλεοπτικ δίκτυα, ετε τ πολ στημένα, ετε τ δθεν «μικρ» κα «νεξάρτητα», βροντοφωνάζοντας ΟΧΙ σ μία τέτοια νατριχιαστικ ἐκδοχὴ καὶ λέγοντας σ κάθε τόνο κα πρὸς κάθε κατεύθυνσι, πς  τόσο προδομένη κα πονεμένη λλάδα, δν θ θελε κα δν θ πρεπε, μκανένα τρόπο, ν γεμίση μ σύδοτους, πικίνδυνους κα γριους μερικανος μισθοφόρους, ποπως σ λλες περιπτώσεις, κα μάλιστα πολ πρόσφατες, «καθαρίζουν» τος νθρώπους λς καπαίζουν ἠλεκτρονικὰ παιχνίδια (Κα ννοεται, μ δίδοντας λόγο σ κανέναν γι τ γκλήματά τους!);
Δὲν κρύβεται πλέον καθόλου, πὼς τὸ δωσιλογικὸ πολιτικὸ σύστημα τοῦ Ἀντωνάκη, τοῦ Βαγγελάκη καὶ τοῦ δῆθεν ἀριστεροῦ Φανούρη, ἑτοιμάζεται νὰ σπρώξη τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ σὲ ἄγριο ἐμφύλιο πόλεμο, μὲ προκαθωρισμένες ἀπώλειες, αἷμα καὶ θύματα! Αἶσχος, ξεπουλημένοι! Διερωτώμεθα ποιός ἢ ποιοί θὰ μπορέσουν νὰ προστατεύσουν τὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τέτοιες ἐνέργειες! Ὑπάρχουν οἱ λεγόμενοι «φύλακες»; Ἴδωμεν!
Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ μάθη περισσότερα γιὰ τοὺς ἀγριανθρώπους αὐτούς, ποὺ γιὰ τὸ χρῆμα «καθαρίζουν» πολῖτες γιὰ πλάκα, ἂς δῆ τὴν ἀκόλουθη ἱστοσελίδα, μὲ ἀρκετὴ ψυχραιμία:
Ἡ «Ἀκάντεμι», πρώην “ΧΕ services”, “Blackwater USA  and Blackwater Worldwide”, εἶναι μία ἰδιωτικὴ στρατιωτικὴ ἑταιρεία, ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 1997 ἀπὸ τοὺς Ἔρικ Πρὶνς καὶ Ἂλ Κλάρκ. Ἡ «Ἀκάντεμι» εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀπὸ τὶς 3 ἰδιωτικὲς ἑταιρεῖες «ἀσφαλείας», ποὺ δουλεύουν γιὰ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν τῶν Η.Π.Α., ὅταν τοὺς ζητῆται! Τὰ κεντρικά της εὑρίσκονται στὸ Ἄρλινγκτον Κάουντυ τῆς Βιρτζίνια. Διαθέτει, ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, ἐργαστήρια ἐρεύνης καὶ ἐξελίξεως (Ἄντε βρὲς τώρα τί ἀκριβῶς ψάχνουν καὶ ἐρευνοῦν ἐκεῖ μέσα…) στρατιωτικῶν ὀχημάτων, ὅπως τὸ “Grizzly APC”.
 
Θυμίζουμε, γιὰ ἐκείνους ἐκ τῶν ἀναγνωστῶν-ἐπισκεπτῶν τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ποὺ δὲν τὸ ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους, ὅτι ἡ «Μπλακγουώτερ» εἶναι ἡ ἑταιρεία ἐκείνη, μὲ «ἁμαρτίες» τῆς ὁποίας εἶχε ἄμεση σχέσι ὁ ἐπὶ προεδρίας υἱοῦ Μποὺς ἀντιπρόεδρος τῶν Η.Π.Α., Ντὶκ Τσένυ!
Συνοψίζοντας, πιστεύουμε, ὅτι θὰ ἔπρεπε οἱ «ἁρμόδιοι», ὅσοι εἶναι αὐτοὶ ἢ ὅσοι, ἂν θέλετε, ἔχουν «ἀπομείνει» ἀκόμη, νὰ διατάξουν ἄμεσες ἔρευνες!
Εἰσαγγελικὴ ἀρχὴ ὑπάρχει; Ἂς προβῆ ταχέως στὰ δέοντα!
Ἔχει ὑπογραφῆ τέτοια σύμβασις ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνησι, ναὶ ἢ ὄχι; Ἂν εἶναι ἀκριβεῖς οἱ πληροφορίες, νὰ διερευνηθῆ πάραυτα ποιός ὑπέγραψε ἐκ μέρους τῆς χώρας μας τέτοια κατάπτυστη καὶ ἐπώδυνη συμφωνία.
Ποιοί μᾶς συνέστησαν ἢ μᾶς παρώτρυναν νὰ καλέσουμε ἐδῶ ὁλόκληρες, ἐξωπλισμένες σὰν ἀστακούς, μονάδες ἀπὸ Ἀμερικανοὺς μισθοφόρους; Ὑπάρχει λογικὴ ἢ παράκρουσις; Εἶναι τελικῶς ζήτημα τῆς ψυχιατρικῆς ἐπιστήμης ἢ ἀνήκει σὲ ἄλλη… «σφαῖρα»;
Ὑπάρχει ἔστω μία παράγραφος ἢ ἕνα ἐδάφιο τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος, ποὺ προβλέπει ἐπέμβασι ξένων στρατιωτικῶν μονάδων καὶ μάλιστα μισθοφόρων στὸ ἔδαφός μας, χωρὶς τὴν γνῶσι καὶ ἔγκρισι τῆς Βουλῆς; Μετὰ φταῖνε αὐτοί, ποὺ ὑπενθυμίζουν τὸ Γουδῆ…
Ποῦ εἶναι τώρα ἐκεῖνοι οἱ τρισάθλιοι, ἀλλὰ πάντοτε ἐπιλεκτικῶς «λαλίστατοι» μεγ(κ)άλοι δημοσιογράφοι τῶν «φοβερῶν» καὶ «ἀποκαλυπτικῶν» εἰδήσεων, ποὺ ἔχουν μάλιστα καὶ δικές τους ἐκπομπὲς σὲ κρατικὰ εἴτε σὲ ἰδιωτικὰ τηλεοπτικὰ δίκτυα, νὰ σπεύσουν νὰ ρωτήσουν τὸν Πρωθυπουργό, τὸν ὑπουργὸ Ἐθνικῆς(;) Ἀμύνης, τὸν ὑπουργὸ Δημοσίας Τάξεως, τὸν ἀρχηγὸ τῆς Ἀστυνομίας, ἀλλὰ καὶ τὴν σκοπίμως ὑποβαθμισμένη Ε.Υ.Π. τί ἀκριβῶς γνωρίζουν γιὰ τὸ θέμα αὐτό! Ποῦ κρύφθηκαν; Στὰ δύσκολα καὶ ζόρικα, πάλι ἐσίγησαν;

 «Ἰωάννης Καποδίστριας» ἀπὸ Ἐθνικὴ Ἑταιρεία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Ὑπέγραψε συμβόλαιο ἡ κυβέρνησις, γιὰ νὰ δράσουν δυνάμεις Ἀμερικανῶν μισθοφόρων στὴν Ἑλλάδα;

  1. Ό,τι ονειρευόταν ο γνωστός Εφιάλτης και ό,τι δεν μπορούσε να γίνει ποτέ ο Τσολάκογλου. Αυτή είναι η μοναδική επιτυχία του tres dosilogoi, αντώνης-βαγγέλης-φώτης.
    Είναι οι πιο πετυχημένοι (Έλληνες;;;;) προδότες όλων των εποχών. Γιατί; Γιατί συνετέλεσαν και οι ίδιοι στην άλωση της χώρας, και υπέκλεψαν με δόλο την διακυβέρνηση της.Χωρίς τη βοήθεια τους πιθανότατα να μην βρίσκονταν εδώ ως κατακτητές τα διάφορα ΔΝΤ και οι υπόλοιπες τοκογλυφικές ύαινες.Αν δεν ήταν ο γιωργάκης να τους ανοίξει ως δοτός πρωθυπουργός τις πόρτες,οι οποίες έπρεπε να παραμένουν σφραγισμένες, για να μην γίνουν «κερκόπορτες», κανένας από αυτούς δεν θα βρισκόταν σήμερα εδώ,και κανένας δεν θα τολμούσε να έρθει στο μέλλον.Κανένας δεν θα μπορούσε να μας βασανίζει σήμερα, αν δεν υπήρχε η συμμορία του Σημίτη,του κουρασμένου της ταβέρνας κωστάκη Καραμάν-αλή,του βιοπαλαιστή καρατζα-φέρ και του μωροφιλόδοξου βαγγέλη.Αυτής της συμμορίας μέλος είναι και ο σημερινός πρωθυπουργός.Η τύχη του τον σέρνει και η νοοτροπία του τον ανταμείβει. Από τότε που υπάρχει ως άτομο είναι υπάλληλος του γλειψίματος.Υπάλληλος των Εβραίων, ο οποίος θα αποκαταστήσει την αξιοπιστία των Ελλήνων στην υφήλιο.Ο υπάλληλος των τοκογλύφων, ο οποίος θα ρυθμίσει τα χρέη των Ελλήνων με τον τρόπο που συμφέρει την Ελλάδα .Σε αυτήν την πρωτοφανή αθλιότητα ευθύνες έχει και η Δικαιοσύνη.Η Δικαιοσύνη, η οποία «ακούγεται» μόνον όταν είναι να ζητιανεύσει αυξήσεις και αναδρομικά.
    Εάν πράγματι ο φερόμενος ως πρωθυπουργός και ο αυλόγυρός του έχουν υπογράψει τέτοια σύμβαση με τους αμερικάνους ,στην πραγματικότητα βάζουν τους «μισθοφόρους-δολοφόνους» να υπογράψουν τη «νεκροψία» των θυμάτων τους. Στην πραγματικότητα δίνουν τη δυνατότητα στους «δολοφόνους» να «σβήσουν» τα «ίχνη» των πολιτικών τους εγκλημάτων.Οι δοσίλογοι,πάνω στην αγωνία τους για επιβίωση,επενδύουν για μια φορά ακόμη στους Αμερικανούς.

    • Βλέπεις, ὅσο ἀνεγκέφαλοι κι ἐὰν εἶναι οἱ ἐγχώριοι ἀστυνομικοί, ἔχουν καὶ μίαν μάνα… Πῶς νά τῆς τσακίσουν τά κόκκαλα;

Leave a Reply