Καὶ εἰς ἀνώτερα «κ.» Χαρδαβέλλα.

Καὶ εἰς ἀνώτερα «κ.» Χαρδαβέλλα.Νομίζω πὼς σὲ αὐτὴν τὴν χώρα κάποιοι ἔχουν μπερδέψῃ τὴν βούρτσα μὲ τὴν π@@@@α. 
Καὶ τὸ ἐννοῶ.
Ὁ λόγος σήμερα γιὰ τὸν Κώστα Χαρδαβέλλα καὶ τὸ ἐν ἐξ ἄλλῳ κείμενον του, μὲ τὸ ὁποῖον οὔτε λίγο οὔτε πολύ, λυπᾶται γιὰ τὴν «συνεργασία» ΑΝ.ΕΛ. καὶ Χρυσῆς Αὐγῆς, μὲ στόχο τὴν παραπομπὴ τῶν Παπαδημ(ί)ου-GAPάτου στὴν δικαιοσύνη.
Ἄν τὶ νὰ λυπᾶται γιὰ τὴν ἀπουσία τῆς συμμετοχῆς τοῦ τΣΥΡΙΖΑ, τοῦ ΚΚΕ καὶ τῶν λοιπῶν βο(υ)λευτῶν στὴν συγκεκριμένη κίνησι, βρῆκε νὰ λυπηθῇ, (λέμε τώρα…!!!) γιὰ τὴν συνεργασία τῶν παραπάνω. (Πολὺ λυπήθηκε… Τοῦ κόπηκε μάλλιστα ἡ ὄρεξις κι ἔχει νὰ φάῃ ἀπὸ πρὸ χθές… Δέν τόν εἴδατε πού κλαίει κι ὀδύρεται;)

Ἀλήθεια «κύριε» Χαρδαβέλλα, γιά ποιόν ἀκριβῶς λόγο εἶναι ὅλοι ἐτοῦτοι οἱ βο(υ)λευτές μέσα στό κΥνοβούλιον; Γιά νά ἀγορεύουν καί νά ἀποκτοῦν θαυμαστές ἤ γιά νά προασπίζονται τά συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων; Κι ἐάν τά συμφέροντα τῶν Ἑλλήνων παραβιάστηκαν ἀπό αὐτές τίς δύο πρωθυπουργικές μαριονέτες, ποιός ἀκριβῶς πρέπει νά ὠθήσῃ τίς διαδικασίες πρό κειμένου νά ἐλεγχθοῦν οἱ εὐθύνες καί νά ἀποδοθῇ δικαιοσύνη; Ἐγώ; Ὁ Μῆτσος; Ἤ ἐσύ; Κι ἐάν ναί, τί ἔκανες ἐσύ, πού μποροῦσες, ἔχοντας καί τόν δημόσιο λόγο; Τό βούλωσες; Καί τί θέλεις τώρα νά σοῦ πῶ; Πώς καλῶς σηκώθηκες;

Ἡ ὑποκρισία, ἡ βλακεία καὶ ἡ ἀνεγκεφαλίτις βλέπετε περίσσεψαν σὲ ἐτοῦτον τὸν τόπο.
Βγαίνει ὁ κάθε κάφρος, ὁ ὁποῖος φυσικὰ πληρώνεται πλουσιοπάροχα, μέσα ἀπὸ τὸ ζεστό του γραφεῖο ἤ ἀπὸ τὴν σπιταρόνα του ἤ ὁδηγῶντας τὴν γυαλιστερή του αὐτοκινητάρα κι ἔρχεται νὰ κρίνῃ τὰ μὴ αὐτονόητα. (Τὸ ἐὰν φυσικὰ συντελῇ-συνεργῇ στὴν διαφήμισι κάποιων, ὄνομα καὶ μὴ χωριό, εἶναι ἄλλη ὑπόθεσις!!!)

Δῆλα δὴ μᾶς λέει ὁ Χαρδαβέλλας, καθῶς κι ἄλλοι πολλοὶ φιόγκοι, πὼς κακῶς συνεργάζονται κάποιες παρατάξεις τῆς βο(υ)λῆς γιὰ τὴν δημιουργία ἐπιτροπῆς ἐλέγχου τῶν Παπαδημ(ί)ου καί GAPατου. (Καθῶς φυσικὰ καὶ ὅποιων ἄλλων κινήσεων προκύψουν στὴν συνέχεια!!!)
Δῆλα δή, ἄν καὶ κάποιες χιλιάδες Ἑλλήνων σήμερα πεθαίνουν ἀπὸ τὴν πείνα καὶ τὸ κρύο, διότι αὐτὰ τὰ τομάρια σκύλεψαν καὶ σκυλεύουν ἀκόμη, τὸ πτῶμα τῆς Ἑλλάδος, ποὺ οἱ ἴδιοι δολοφόνησαν, κακῶς οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ(ν) ἐκκινοῦν διαδικασία ἐλέγχου τῶν πράξεῶν τους. Ἔπρεπε, κατὰ πῶς τὰ γράφῃ ὁ Χαρδαβέλλας, νὰ μὴν συνεργαστοῦν καὶ φυσικὰ νὰ ἀφήσουν τὸ θέμα νὰ χαθῆ, ὅπως καὶ τόσα ἄλλα.  Σωστά «κύριε» Χαρδαβέλλα μας;

Παρακάτω γράφει ὁ ἐν λόγῳ φωστήρας κάτι γιὰ τὰ πιστεύω τῆς χρυσῆς αὐγῆς. Δὲν ἔχει σημασία τὸ ἐὰν συμφωνῶ ἤ διαφωνῶ, διότι αὐτὴν τὴν στιγμὴ δὲν εἶναι τὸ θέμα μας τὸ ἐν λόγῳ κόμμα-ἀπόκομμα. Σημασία ἔχει ἡ ἀπέραντος προχειρότης μὲ τὴν ὁποία συνέταξε τὸ ἄρθρον ὁ συντάκτης του.
Ἰσχυρίζεται λοιπὸν ὁ δημοσιοκάφρος πὼς ὁ ἴδιος τιμᾷ καὶ ὑπηρετεῖ τὴν δημοκρατία. Μάλλιστα. 
Δῆλα δή, κατὰ τὸν μέγιστον τῶν μεγίστων δημοσιοκάφρο, 426.025 χιλιάδες ψῆφοι, δὲν ὑπάρχουν!!! Αὐτό δέν μᾶς γράφει;  
Τί στά κομμάτια δημοκράτης εἶναι ἐάν ἀκυρώνῃ τό 6,92% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος;
Καί δέν ντρέπεται νά τά δημοσιεύῃ ἐπί πλέον αὐτά; Δέν βαρέθηκε νά μᾶς δουλεύῃ, παρέα μέ τά ἀφεντικά σου; Δέν ἔχει κάτι καλλίτερο νά κάνῃ ἀπό τό νά μᾶς παραμυθιάζῃ; (Διότι ἤδη τὰ ἔχουμε καταγράψῃ. Διαφήμισις ἄς εἶναι κι ἄς εἶναι ἐν τελῶς ἀρνητική!!! Φθάνει τὸ ὄνομα νὰ ἀκούγεται σωστά! Κι ὁ Χαρδαβέλλας τοὐλάχιστον τὸ ὄνομα τῆς χρυσῆς αὐγῆς τὸ γράφει σωστά!!!)

Λοιπὸν «κύριε» Χαρδαβέλλα μας. 
Ἄν τὲ καταπιάσου μὲ τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὁποίους ὁ τΣΥΡΙΖΑ δὲν στήριξε τὴν πρότασι Καμμένου! Πρᾶξε τὸ αὐτὸ γιὰ τὴν μὴ στήριξι τῆς προτάσεως ἀπὸ τὸ ΚΚΕ καὶ τὴν ΝΔούλα κι ἔλα μετὰ νὰ μᾶς πῇς ἀπὸ ποῦ πᾶνε γιὰ τὴν …Χαβούζα!. Ἤ καὶ τὴν χωματερή. Δὲν θᾶ μᾶς πειράξῃ.

Μὲ τέτοιο δούλεμα καὶ μὲ τέτοια ἀπαξίωσιν τῆς ἀντιλήψεώς μας ἀπὸ τὴν γραφίδα σας, οὐδὲ ἕνα πρόβλημα ἔχουμε γιὰ τὸ πῶς θὰ σᾶς διαχειριστοῦμε! Μᾶς ἀποδεικνύετε ὅλοι σας καθημερινῶς πὼς εἶστε κάτι λιγότερο ἀπὸ  ...ΤΙΠΟΤΑ!!! 
Τιποτένιοι!

Φιλονόη.

Υ.Γ.1. Ἰδοῦ ἡ «περίφημος ἀγανάκτησίς» τοῦ δημοσιοκάφρου, (ὕμνος στὴν παπαρολογία εἶναι ἀλλὰ τέλος πάντων!!!)ποὺ τόσα χρόνια μᾶς ἔχει μπαφιάσῃ στὴν οὐφολογία, στὴν παραμυθολογία καὶ στὴν ἀνιστορικότητα. Ἄει σιχτὴρ προσκυνημένε….

Και εις ανώτερα κ. Καμμένε

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καμμένου αγκαζέ πλέον με τους φασίστες του Μιχαλολιάκου εμφανίζονται στη Βουλή ζητώντας και την δικαστική έρευνα με κατηγορούμενους τον Γ. Παπανδρέου και τον Λουκά Παπαδήμο για τη «λίστα Λαγκάρντ».

 
Μία μνημειώδης πολιτική κίνηση που βγάζει τους νεοναζί από το περιθώριο που τους έχουν βάλει όλα τα κόμματα της Βουλής. Και ένας μνημειώδης πολιτικός αμοραλισμός για να εμφανιστεί ντε και καλά ο κ. Πάνος στη Βουλή ως ηγέτης κόμματος και φοβερός τιμωρός δύο πρώην πρωθυπουργών.

Δεν έχω καμία αντίρρηση και πλειοδοτώ μάλιστα να διερευνηθεί πλήρως η άθλια αυτή ιστορία της λίστας και όποιος βρεθεί ότι είναι υπεύθυνος για το «πνίξιμό» της από Παπακωνσταντίνου μέχρι Βενιζέλο, Γ. Παπανδρέου και Παπαδήμο, να κάτσει στο σκαμνί.

Άλλο αυτό όμως που είναι ένα πανελλαδικό αίτημα όλων μας και άλλο αυτή η ανίερη σύμπραξη ενός δημοκρατικού κόμματος που το στήριξε ο ελληνικός λαός (δηλαδή οι Ανεξάρτητοι Έλληνες) με ένα πολιτικό – φασιστικό μόρφωμα που οι άνθρωποί του μέσα στη Βουλή ασχημονούν, βρίζουν τη Δημοκρατία και φτύνουν ακόμα και την ίδια τη Βουλή.

Μπράβο κ. Καμμένε μου. Και εις ανώτερα. Άσχημα θα είναι δηλαδή να δούμε μεθαύριο και ένα ιδιαίτερα… δημοκρατικό κόμμα με το όνομα «Χρυσοί Έλληνες» και την συνεργασία Καμμένου με Κασιδιάρηδες και λοιπούς συγγενείς;

Δεν ξέρω γιατί αυτή τη στιγμή σκέφτομαι με πολύ αγάπη τους καλούς μου φίλους μέσα στους Ανεξάρτητους ‘Έλληνες, τον Γιάννη, τον Τέρενς και τον Βασίλη και στενοχωριέμαι. Πόσο άσχημα άραγε θα νιώθουν με τον πολιτικό αμοραλισμό του αρχηγού τους.

<

p>πηγή

Υ.Γ.2. Γιατί δέν ἀγανακτεῖς «κύριε» Χαρδαβέλλα μου μέ τόν τΣΥΡΙΖΑ, τό ΚΚΕ καί τήν ΝΔούλα; Γιατί νά μήν στηρίξουν κι αὐτοί τήν πρότασι; Γιατί ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἔβγαλε τήν οὐρά του ἀπ’ ἔξω; Νὰ χαρῶ τὴν φερεγγυότητά σου «κύριε» Χαρδαβέλλα μας. Νὰ χαρῶ καὶ τὴν ἀντικειμενικότητά σου. Νὰ χαρῶ καὶ τὸ ἦθος σου!!! Βρωμίσαμε!

Υ.Γ.3. Τώρα νά σοῦ πῶ κάτι γιά τήν δημοκρατία σου «κύριε» Χαρδαβέλλα;  Ἀκριβῶς κάτι νούμερα σὰν κι ἐσέναν εἶναι ποὺ μὲ κάνουν νὰ πιστεύω πὼς ἡ πολὺ δημοκρατία παράγει προϊόντα σὰν τὰ μοῦτρα σου, καθῶς ἐπίσης καὶ σὰν ὅλους αὐτοὺς ποὺ τόσα χρόνια ΠΙΣΤΑ ὑπηρετεῖς. . Κι ἀκριβῶς γιὰ ἐτοῦτον τὸν λόγο πλέον πιστεύω πὼς ἀρκετὰ ἀνεχθήκαμε τὴν ἀηδιαστικὴ σαπίλα καὶ τὴν μπόχα σας!!! Καιρὸς νὰ καθαρίσουμε τὸν τόπο διὰ παντός! Καὶ θὰ τὸ κάνουμε! Νὰ τὸ θυμᾶσαι!

(Visited 104 times, 1 visits today)
One thought on “Καὶ εἰς ἀνώτερα «κ.» Χαρδαβέλλα.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καὶ εἰς ἀνώτερα «κ.» Χαρδαβέλλα. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply