Νὰ τὶ εἶναι ῥατσισμός!

Νὰ τὶ εἶναι ῥατσισμός!Ῥατσισμὸς εἶναι, ἐὰν ἀναφερθοῦμε, ἐπὶ τέλους κυριολεκτικῶς, στὴν ἐτυμολογία τῆς λέξεως, ἡ μὲ κάθε μέσον ἐπίθεσις κατὰ μίας ῥάτσας, φυλῆς, ὁμάδος.
Ἐτούτην τὴν ὥρα ὁ μεγαλύτερος ῥατσισμός, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον, ποὺ ἐφαρμόζεται, εἶναι κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῆς κοινῆς λογικῆς.

Πρὶν βιαστεῖτε νὰ ἀγανακτήσετε ἤ νὰ διαμαρτυρηθεῖτε, σᾶς διαβεβαιῶ πὼς ὅσα ἀναφέρονται παρακάτω εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἀληθινά.
Παράδειγμα ἁπλὸ καὶ πρόσφατον.

Φίλος, ποὺ ἐδῶ καὶ σχεδὸν τέσσερις δεκαετίες, εἶναι παντρεμένος μὲ ἀλλοδαπή, ὅταν χρειάστηκε νὰ ζητηθῇ νοσοκομειακὴ μέριμνα, οἱ ἰατροὶ ἀρχικῶς δὲν ἐζήτησαν χρήματα, διότι, ὀρθῶς, διέγνωσαν τὴν ἀλλοδαπή της καταγωγή. Ὅταν ὅμως τὴν εἶδαν νὰ συνομιλῇ μετὰ τοῦ συζύγου της καὶ ὅταν διεπίστωσαν πὼς ἡ γυναίκα ζεῖ στὴν Ἑλλάδα καὶ εἶναι πλέον …Ἑλληνίδα, ἀπῂτησαν πληρωμή!
Τὸ δωρεάν, ὅπως εἶπαν, ἀφορᾷ μόνον σὲ μὴν ἔχοντες σχέσεις μὲ τὴν Ἑλληνικὴ πολιτεία καὶ σὲ ὅσους εἶναι ἀλλοδαποί.
Δῆλα δή, ἐμεῖς ποὺ πληρώνουμε τόσες δεκαετίες τοὺς μισθούς τους, τὶς συντάξεις τους, τὶς σπατᾶλες τους, εἴμαστε ἡ ῥάτσα ποὺ καταδικάστηκε σὲ θάνατο ἤ σὲ ἐξαφάνισιν, πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουν εἰς βάρος μας ὅλοι οἱ «ἀναξιοπαθοῦντες» τοῦ πλανήτου.

Αὐτὸ ὅμως ἦταν ἕνα παράδειγμα. 
Στὰ λεωφορεῖα, καὶ γενικότερα στὶς ἀστικὲς συγκοινωνίες, ἐμεῖς πληρώνουμε ἀλλὰ αὐτοὶ ὄχι.
Στὴν ἐφορία, στὰ ταμεῖα, στὶς τράπεζες, ἐμεῖς πληρώνουμε, ἀλλὰ αὐτοὶ ὄχι.
Γιὰ τὶς κατοικίες μας ἐμεῖς φορολογούμαστε, ἀλλὰ αὐτοὶ ὄχι.
Στὶς διάφορες ἐκδηλώσεις «ἀνθρωπισμοῦ» ἐμεῖς εἴμαστε οἱ κακοί, ἀλλὰ αὐτοὶ οἱ καλοί.
Στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαθλιώσεως αὐτοὶ εἶναι οἱ φουκαριάρηδες ἀλλὰ ἐμεῖς εἴμαστε οἱ φοροφυγάδες, οἱ «μαζὺ τὰ φάγαμε» καὶ οἱ ἀσύδοτοι.
Στὰ στρατόπεδα ποὺ τοὺς φιλοξενοῦμε, πάλι ἐμεῖς πληρώνουμε, ἀπὸ 5,8 εὐρόπουλα γιὰ κάθε γεῦμα τους, ἀλλὰ οἱ φοιτητές μας πεινοῦν, διότι τοὺς ἀναγνωρίζεται, ἀπὸ τὴν πολιτεία ποὺ ἐμεῖς πάντα συντηροῦμε, μόλις 2,8 εὐρόπουλα ἀνᾲ γεῦμα.
Στὶς πορεῖες διαμαρτυρίας μας οἱ κάθε λογῆς καταστολεῖς μᾶς κυνηγοῦν γιὰ νὰ παύσουμε νὰ ἐξερχόμαστε τοῦ οἴκου μας, ἀλλὰ αὐτοὶ μποροῦν ἐλεύθερα νὰ λατρεύουν τὸν θεό τους, τοὺς πεθαμένους τους καὶ τοὺς προφῆτες τους δημοσίως, σὲ πλατεῖες καὶ δρόμους ποὺ ἐμεῖς πληρώσαμε, πληρώνουμε καὶ θὰ πληρώνουμε.
Στὰ ἐγκλήματα αὐτοὶ εἶναι ἀνήλικοι ἀλλὰ ἐμεῖς ἐνήλικοι.
Στὴν παρανομία καὶ στὸ παρεμπόριον αὐτοὶ δὲν ἀγγίζονται ἀλλὰ ἐμεῖς φυλακιζόμαστε.
Στὸ νὰ σηκώσουμ ἐμεῖς τὴν Ἑλληνικὴ σημαία ὅλη ἡ πολιτεία ἐφευρίσκει νομολογήματα, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς τὸ ἀπαγορεύσῃ. Στὸ νὰ σηκώνουν αὐτοὶ ὅποιαν σημαία τοὺς καπνίζει δὲν τίθεται θέμα συνετισμοῦ!!!

Δὲν θέλω νὰ ἐπεκταθῶ περισσότερο…
Τὰ ζοῦμε, τὰ βλέπουμε, τὰ διαπιστώνουμε ὅλοι, ἀκόμη κι αὐτοὶ ποὺ συντάσσονται μὲ …ἄλλες πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς ὀπτικές. 
Ῥατσισμὸς εἶναι νὰ διώκεσαι μέσα στὸν τόπο σου, ἀδίκως, κι ἄς ἔχουν χύσῃ ποταμοὺς αἵματος οἱ πρόγονοί σου γιὰ νὰ τὸν ἀπελευθερώσουν. Αὐτὸ τὰ λέει ὅλα!

Ἀντιλαμβανόμαστε πλέον καλὰ τὸ τὶ σημαίνει ῥατσισμός, ἀκόμη κι ἐὰν ἔχουμε γίνῃ γνῶστες μέρους τῶν πληροφοριῶν ποὺ καθημερινῶς κοινοποιοῦνται.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ δὲν ἔχουμε ἀκόμη διδαχθῇ, ποὺ οὔτε κἄν ὑποψιαζόμαστε τὸ τὶ κρύβει καὶ φυσικὰ δὲν ἀντιλαμβανόμαστε διόλου τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον θὰ μᾶς συμβῇ, εἶναι τὸ πῶς νὰ γίνουμε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ Ἕλληνες. 
Διότι, αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ἐκεῖνο ποὺ πολεμοῦν.
Καὶ δὲν εἶναι μόνον δικός μας δρόμος πλέον, ἀλλὰ ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, σὲ ὅλα τὰ πλάκη καὶ μήκη τῆς ὑφηλίου!
Αὐτὸ ποὺ καλούμαστε νὰ μάθουμε, νὰ βιώσουμε καὶ νὰ διδάξουμε πλέον δὲν εἶναι τὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλες αὐτὲς τὶς ῥατσιστικὲς ἀηδίες κι ἀνοησίες, ἀλλὰ τὸ πῶς ἐμεῖς θὰ γίνουμε αὐτὸ ποὺ μὲ τόση μεθόδευσιν μᾶς ὑπεχρέωσαν στὸ νὰ ξεχάσουμε.

Καὶ θὰ γίνουμε.
Θὰ τὸν βροῦμε τὸν δρόμο μας..
Θὰ τὸ καταφέρουμε θέλουμε δὲν θέλουμε, μποροῦμε δὲν μποροῦμε, ἀντέχουμε δὲν ἀντέχουμε…
Βλέπετε, ἡ Ἀνάγκη εἶναι πιὸ …σοφὴ ἀπὸ ἐμᾶς. Ξέρει καλλίτερα νὰ μᾶς ὁδηγήσῃ ἐκεῖ ποὺ ἀπαιτεῖται.

Φιλονόη .

φωτογραφία

(Visited 154 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Νὰ τὶ εἶναι ῥατσισμός!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νὰ τὶ εἶναι ῥατσισμός! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Νὰ τὶ εἶναι ῥατσισμός! | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply