Σφαιρικὴ πραγματικότης καὶ γραμμικὲς ἀντιλήψεις.

 Πολλές φορές έχω συμμετάσχει σε διάφορες συζητήσεις, με ποικιλία θεματολογιών. Είτε πολιτικού περιεχομένου, είτε φιλοσοφικού, επιστημονικού, και άλλα πολλά. Αυτό που παρατηρώ κάθε φορά είναι το ίδιο φαινόμενο, ξανά και ξανά, ο εκάστοτε ομιλητής εμμένει τόσο πολύ στην τοποθέτηση του ώστε στο τέλος καταντάει να γίνει έως και δογματικός και αδιάλλακτος.Σφαιρικὴ πραγματικότης καὶ γραμμικὲς ἀντιλήψεις.

 Ο καθ’ ένας, όντας εντεταγμένος σε ένα σύνολο ή ίσως και ακόμα ειδικότερα, σε ένα υποσύνολο ενός συνόλου, είτε αυτή είναι η ιδεολογία του, η ομάδα του, η θρησκεία του, κλπ, φέρει κάποιες αντιλήψεις επί διαφόρων θεμάτων τις οποίες και ενστερνίζεται. Συνεπώς, σε έναν πιθανό αντίλογο, θεωρεί σχεδόν πάντα ότι έχει δίκιο και ότι η τοποθέτηση του είναι ορθή.

 Το παραπάνω μπορεί ίσως να εξηγηθεί κατά κάποιον τρόπο, με λίγα μαθηματικά. Το σχήμα παραπάνω, μας δείχνει την εφαπτομένη μιας καμπύλης. Σε κάθε σημείο της καμπύλης, μπορούμε να φέρουμε μια ευθεία, την εφαπτομένη, όπου έχει μόνο ένα κοινό σημείο με την καμπύλη, το οποίο είναι το σημείο επαφής.  Αν υποθέσουμε ότι η αλήθεια των πραγμάτων απεικονίζεται σφαιρικά, τότε κάθε σημείο πάνω στην καμπύλη είναι και μια άποψη/θέση/ιδέα, κλπ. Άρα μπορούμε να παραλληλίσουμε συνολικά τις θέσεις και τις ιδέες ενός ανθρώπου, ο οποίος ανήκει σε ιδεολογίες, παρατάξεις, ομάδες και διάφορα άλλα, με μια ευθεία, καθώς κάθε τι που σκέφτεται και λέει, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη ”γραμμή” στην ίδια διεύθυνση της θέσεως του. Σε μια σφαίρα μπορούμε να φέρουμε άπειρες εφαπτομένες, όσα είναι και τα σημεία πάνω σ’ αυτήν. Άρα, σαν εφαπτομένη της σφαίρας της πραγματικότητος, μπορεί να χαρακτηριστεί η γραμμική αντίληψη των πραγμάτων του κάθε ενός από εμάς, όπου ανήκουμε και σε μικρότερα υποσύνολα.

 Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς πως πέραν του σημείου που εφάπτεται η ευθεία της καμπύλης, όσο εκτείνεται εκατέρωθεν η καμπύλη, τόσο χάνεται η επαφή με την καμπύλη, την πραγματικότητα δηλαδή, στην περίπτωση μας. Επομένως, καλό θα ήταν να μην είμαστε απόλυτοι ορισμένες φορές, σφάλμα στο οποίο υποπίπτουν πολλές φορές, συνήθως, οι ”οπαδοί”, αλλά να γίνουμε και λίγο διαλλακτικοί σε ορισμένα θέματα που δεν είναι απλά, αλλά πολύπλευρα και αλλάζουν κάθε φορά, αναλόγως με τη γωνία προσεγγίσεως.

 Κλείνοντας λοιπόν θα ήθελα να πω ότι για να αντιληφθούμε τα γεγονότα ως έχουν, θα ήταν φρόνιμο να αποστασιοποιηθούμε ορισμένες φορές, απ’ τα ίδια τα γεγονότα και τα όποια συναισθήματα τα μας επί των γεγονότων και των εμπλεκομένων προσώπων, ώστε να αποκτήσουμε κατά το δυνατόν σφαιρικότερη άποψη, ώστε να κρίνουμε δίκαια και ορθά, αν επιθυμούμε να είμαστε σωστοί.

Ὑπατία ἡ Ἀλεξανδρινή

(Visited 17 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Σφαιρικὴ πραγματικότης καὶ γραμμικὲς ἀντιλήψεις.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σφαιρικὴ πραγματικότης καὶ γραμμικὲς ἀντιλήψεις. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Σφαιρικὴ πραγματικότης καὶ γραμμικὲς ἀντιλήψεις. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply