Ἔχουμε ἤ δέν ἔχουμε ὀρυκτό πλοῦτο;

Ἔχουμε ἤ δέν ἔχουμε ὀρυκτό πλοῦτο;Γιὰ νὰ μὴ τὸν ἐξαγάγουμε, κάτι τρέχει… Δὲν πρέπει νὰ ἔχουμε…
Ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλην, γιὰ νὰ γίνεται τόση συζήτησις, κάτι πρέπει νὰ ὑπάρχῃ… Καπνὸς δίχως φωτιά…

Ὅμως τί στό καλό τούς ἐμποδίζει νά κάνουν τής ἐξορύξεις καί τήν ἐκμετάλλευσι; Ποιός ἔχει βάλει φραγές; Ποιός καί γιατί ὁρίζει τό δικό μας οἰκονομικό ἐπίπεδον;

Ὑπάρχουν πολλοὶ ἀκόμη ποὺ πιστεύουν πὼς δὲν ἔχουμε ὀρυκτὸ πλοῦτο ἤ, τοὐλάχιστον, πὼς δὲν ἔχουμε «πολὺ» ὀρυκτὸ πλοῦτο. Ἡ βλακώδης ἀντίῤῥησις εἶναι ὅτι ἐὰν εἴχαμε δὲν μᾶς ἐμποδίζει κάποιος νὰ τὸν ἐξαγάγουμε.
Ἐπομένως …δὲν ἔχουμε!

Πρόκειται γιὰχαρακτηριστικὸ δείγμα καθοδηγουμένης σκέψεως. Νομίζουν πὼς σκέπτονται ἐλευθέρως κι αὐτονόμως. Φυσικὰ οὔτε οἱ «νεο-ἀνακαλυφθεῖσες» ΑΟΖ (ἀποκλειστικὲς οἰκονομικὲς ζῶνες), οὔτε τὰ ἀπανωτὰ δημοσιεύματα τοῦ τελευταίου καιροῦ, οὔτε οἱ ἐπιστημονικὲς ἀναφορές, οὔτε κἂν καὶ τὸ βίντεο οῦ Καραμανλῆ ποὺ μιλᾶ γιὰ οὐράνιον καὶ γιὰ ὀρυκτὸ πλοῦτο, ἀπὸ τὴν δεκαετία τοῦ 1970 ἀκόμη, πρόκειται νὰ τοὺς πείσουν γιὰ τὸ ἀντίθετον.

Ἀλέξανδρος Παυλίδης

Αὑτὰ περὶ συμβάσεων ΚΟΥΠΕΡ καὶ λοιπά, θὰ πρέπῃ νὰ τὰ ψάξουμε περισσότερο.
Εἶναι προβληματικὴ ἡ ὑπόθεσις.
Ὄχι διότι ὁ Μεταξᾶς ὑπέγραψε κάτι ποὺ ἔθιγε τὴν Πατρίδα μας, ἀλλὰ διότι αὐτὴ ἡ σύμβασις ἐπεκτάθῃ πολύ… Ἄγνωστον ὅμως τὸ πότε κι ἀπὸ ποιούς.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Leave a Reply