Ὁδηγίες προς δημοσιογράφους!

Ἔτσι μᾶς κατήντησαν «γλωσσολόγοι» καὶ «δάσκαλοι».

Ἔτσι μᾶς κατήντησαν «γλωσσολόγοι» καὶ «δάσκαλοι».

 

Πρός ἐπίρρωσιν τῆς προηγουμένης μου ἀναρτήσεως μέ τίτλο Ἁπλοποίησις γλώσσης; Εὐχαριστῶ δέν θά πάρω!, ἒχω νά παρουσιάσω μίαν ἀπόδειξιν, σέ κάποιους άρκετά γνωστή, γιά τόν (σκοτεινό) ῥόλο  τῶν δημοσιογράφων στό γλωσσικό μας ζήτημα!

 

Θεωρῶ φυσικά ἀπαράδεκτη τήν στάσι τους!

Τήν γλώσσα τήν καθορίζει ὁ διδάσκαλος, ὁ ἀκαδημαϊκός, ὁ εἰδικός. Ὂχι ὁ ἀδαής κι ἀμόρφωτος!

Δυστυχῶς, κάποιοι ἀνέλαβαν νά ὁλοκληρώσουν τό μέγιστον ἒγκλημα κατά τῆς φυλῆς!Ὁδηγίες προς δημοσιογράφους!

Ἀλήθεια, γιά ποιόν λόγο;

Κέρδισαν κάτι;

Κι ἐὰν ναί, τί;

Ἀργά γιά ὃσους γνωρίζουν δέν εἶναι!

Ἀργά εἶναι γιά ὃλους τούς συντελεστές πού ἒδρασαν κατά τῆς Πατρίδος!

Φιλονόη

Πρώτη δημοσίευσις στὶς 5 Ἰανουαρίου 2011 καὶ φωτογραφία

(Visited 56 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ὁδηγίες προς δημοσιογράφους!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βρὲ καλῶς τοὺς «γλωσσολόγους»!!!! » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιοί «γλωσσολόγοι» εἶναι γλωσσολόγοι; » Φιλονόη καὶ φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πετράκε, πὲς ἀλεύρι… Μία ὑπογραφή σου σὲ γυρεύει… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πεπεισμένη γιὰ τὴν …«ἐλευθερία μου»!!! | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply