Μισό ἑκατομμύριο εὐρώ τό χρόνο ὁ Παντελῆς Καψῆς

Καψῆς λαμ.

Οἱ Ἕλληνες δολοφονοῦνται γιά ἕνα εὐρώ. Ἄλλοι αὐτοκτονοῦν διότι ἔχουν περιέλθει σέ τραγική οικονομική κατάστασι λόγω τῶν ἐγκληματικῶν ἐπιλογῶν τών δωσιλόγων πού μᾶς «κυβερνοῦν ἀλλά τά κοράκια καί οἱ ἐθνοκηφῆνες τρῶνε μέ χρυσά κουτάλια καί ζοῦν σάν παράσιτα εἰς βάρος τοῦ Ἐλληνικοῦ λαοῦ.

Δεῖτε στό παρακάτω ΦΕΚ πόσα παίρνει ὁ Παντελῆς Καψῆς, ὁ γνωστός πασοκοδημοσιογράφος πού γλείφει καί στηρίζει τούς δοσιλόγους, γιά τίς ὑπηρεσίες τίς ὁποῖες τόν ἔκαναν ὑφυπουργό:

Καψῆς λαμόγιο

Μινώταυρος

(Visited 36 times, 1 visits today)
Leave a Reply