Ὁ παρὰ φύσιν βιασμὸς τῶν γυμνασιοπαίδων.

Ὁ παρὰ φύσιν βιασμὸς τῶν γυμνασιοπαίδων.1Μὲ τὶς θρησκεῖες δὲν τὰ πηγαίνεω καλά. Πολλῷ δὲ μάλλον μὲ αὐτοὺς ποὺ τὶς ἔχουν δομήσῃ μὲ τέτοιον τρόπο, πρὸ κειμένου νὰ κρατοῦν τὴν ἀνθρωπότητα στὰ μαῦρα της σκοτάδια.
Βέβαια, τὸ ὅ,τι δὲν τὰ πηγαίνω καλὰ μὲ τὶς θρησκεῖες δὲν μὲ μεταμορφώνει σὲ φανατικὴ καὶ ἐξαγριωμένη …μαινάδα!!!
Πασχίζω, στὸν βαθμὸ ποὺ μοῦ ἐπιτρέπουν οἱ συνάνθρωποί μου, νὰ συζητήσω, νὰ ἀναλύσω, νὰ ἐξηγήσω, νὰ ἀποδείξω…
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε…
Τελικῶς εἶναι διασκεδαστικὸ νὰ βλέπῃς τὸν ἄλλον νὰ ἔχει βολευθῇ μέσα στὴν ἀμάθεια ἤ τὴν ἡμιμάθειά του… Καὶ εἶναι ἀκόμη πιὸ διασκεδαστικὸ τὸ γεγονὸς τῆς εὐτυχίας του. Ποιά εἶμαι ἐγώ λοιπόν πού θά χαλάσω τόσην ΝΙΡΒΑΝΑ κατάστασι;

Φιλονόη.

Ἐνημερωτικὸν τὸ κείμενον… Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν πᾶνε ἀτουφέκιστα κι αὐτὰ τὰ παιδάκια…

Βιβλογενείς Ψευδοθρησκείες
 & κατ’ εξακολούθηση ΠΑΡΑ ΦΥΣΕΙ ΒΙΑΣΜΟΣ μαθητών-μαθητριών!

Οι γάτες όταν θέλουν να αφοδεύσουν σκάβουν έναν μικρό λάκκο …και αφού τελειώσουν την φυσική ανάγκη τους …σκεπάζουν τα κόπρανά τους.
Εν αντιθέσει προς τις γάτες, οι σκύλοι όταν νιώσουν την ίδια φυσική ανάγκη …δέν σκάβουν λάκκο, αλλά αφοδεύουν και φεύγουν αφήνοντας σε κοινή θέα τα κόπρανά τους, όπως ακριβώς, αφόδευαν και άφηναν σε κοινή θέα τα κόπρανά τους οι «εγκλωβισμένοι» στο πρώτο καταγεγραμμένο στρατόπεδο συγκέντρωσης, μετά το πρώτο καταγεγραμμένο ORIGINAL ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ στα “αμαρτωλά” Σόδομα και Γόμορρα.

Φαίνεται, όμως, ότι αυτή η κατάσταση με τα διάσπαρτα κόπρανα εντός του στρατοπέδου συγκέντρωσης προκαλούσε πολλά “ατυχήματα” στον Μωυσή, κατά την διάρκεια των αναγκαίων βραδινών …περιπάτων.

Έτσι λοιπόν, ο θεωρητικός, συντονιστής & πρωτουργός του ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ Δεσποτισμού, αντιμέτωπος με αυτήν την κοπρανοκατάσταση, ύστερα από πολύ σκέψη κατέληξε στην ακόλουθη “πρωτότυπη” λύση διαχείρισης των πανταχού “παρόντων” κοπράνων, την οποία και ανακοίνωσε στους «εγκλωβισμένους» στο στρατόπεδο συγκέντρωσης με τα παρακάτω λόγια : …[βλ. Μετάφραση Ο΄ – Δευτερονόμιον, κγ΄ 14]

«να έχετε μαζί σας έναν… π ά σ σ α λ o …και όταν σας έρθει
να αφοδεύσετε, να σκάβετε με αυτόν έναν μικρό λάκκο
και μετά την αφόδευση να σκεπάζετε τα κόπρανά σας»

Η ίδια κοπρανοκατάσταση περιγράφεται και στην μετάφραση …«ΕΚ ΤΩΝ ΘΕΙΩΝ ΑΡΧΕΤΥΠΩΝ» της λεγόμενης «BIBΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ», αλλά σε αυτήν την μετάφραση, [πολύ μεταγενέστερη της πρώτης και περισσότερο διαδεδομένης] διαπιστώνεται μία μετάλλαξη. Ιδού και η μετάλλαξη: …[Δευτερονόμιον, κγ΄ 13]

«να έχετε μαζί σας ένα… πτυάριον μικρόν …και όταν σας έρθει
να αφοδεύσετε, να σκάβετε με αυτό έναν μικρό λάκκο
και μετά την αφόδευση να σκεπάζετε τα κόπρανά σας»

Βέβαια, δεν αποκλείεται να ισχυρισθούν οι μεταφραστές -και γενικότερα οι ελληνόγλωσσοι ή αλλόγλωσσοι biblebrothers– ότι, αφού είναι δικά τους τα “ΘΕΙΑ” ΑΡΧΕΤΥΠΑ, έχουν δικαίωμα να γράφουν ό,τι θέλουν. Στην μία μετάφραση να γράφουν για «πάσσαλο», στην άλλη για «πτυάριον μικρόν» και σε κάποια επόμενη μετάφραση να γράψουν για …μεταφερόμενα W. C. χημικής διάλυσης κοπράνων. Ναι, είναι δικαίωμά τους.

Κι όχι μόνον έχουν δικαίωμα να γράφουν ό,τι θέλουν, αλλά και να διαλαλούν ότι εκείνη την εποχή, δηλαδή επί Μωυσέως και «εγκλωβισμένων» στο πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης, άρχισε …η βιομηχανική και τεχνολογική επανάσταση, με την βιομηχανική παραγωγή «μικρών πτυαρίων», για την εκσκαφή μικρών σκατόλακκων μίας χρήσης ή των μεταφερόμενων W. C. χημικής διάλυσης κοπράνων. Όπως, επίσης, έχουν δικαίωμα να οργανώνουν, να διαφημίζουν, να προβάλλουν με κάθε τρόπο, αλλεπάλληλες “έρευνες” στην έρημο, όπου “ειδικοί επιστήμονες” θα ψάχνουν για υπολείμματα των …«μικρών πτυαρίων» ή του χημικού κοπρανοδιαλύτη, όπως ψάχνουν στο όρος Αραράτ για υπολείμματα της …«κιβωτού του Νώε».

Ναι, αφού το copyright των “ΘΕΙΩΝ” ΑΡΧΕΤΥΠΩΝ ανήκει στους biblebrothers, έχουν δικαίωμα είτε να γράφουν, είτε να λένε ό,τι θέλουν, όπως οι ελληνόγλωσσοι biblebrothers, οι οποίοι δίχως ίχνος ντροπής, εκτός από την δουλοποίηση των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ από την ΦΥΣΗ τους Ελληνοπαίδων, κατά την διάρκεια του βαπτίσματος νέων ΔΟΥΛΩΝ, πέμπουν οι ΨΕΥΤΕΣ προς τον BIG BIBLeBROTHER την κάτωθι δέηση:

«Ο Ών, Δέσποτα Κύριε, ο ποιήσας τον άνθρωπον
κατ’ εικόνα σην …ΚΑΙ ομοίωσιν»
1

Είναι όμως αυταπόδεικτο ότι, όση σχέση έχουν με την Αλήθεια, …τα «μικρά πτυάρια» για την εκσκαφή κοπρανόλακκων ή τα μεταφερόμενα W. C. χημικής διάλυσης κοπράνων, τόση σχέση έχει και η φράση:

«κατ’ εικόνα σην …ΚΑΙ ομοίωσιν»

Και τούτο διότι, σύμφωνα με τα “ΘΕΙΑ” ΑΡΧΕΤΥΠΑ, αυτός ο …«Δέσποτας Κύριος»Δέν τήρησε τον λόγο του!!!

Ας λένε λοιπόν ό,τι θέλουν οι καθ’ έξιν & κατ’ επάγγελμα ΨΕΥΤΕΣ. Ιδού και η αυταπόδεικτη ΑΛΗΘΕΙΑ.

Δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος που ν’ αμφισβητεί ότι στην βιβλική γένεση, κεφάλαιο α΄, εδάφιο 26, γράφει:

«Και είπεν ο θεός: ποιήσωμεν άνθρωπον
κατ’ εικόνα ημετέραν …ΚΑΙ καθ’ ομοίωσιν»

Επίσης, δεν υπάρχει νοήμων άνθρωπος που ν’ αμφισβητεί ότι αμέσως μετά, δηλαδή στο εδάφιο 27, γράφει:

«Και εποίησεν ο θεός τον άνθρωπον, κατ’ εικόνα
θεού εποίησεν αυτόν»

Δηλαδή, κατά τα “ΘΕΙΑ” ΑΡΧΕΤΥΠΑ, ο «Δέσποτας Κύριος», από αυτά που «είπεν», … «εποίησεν» τα Μισά, κάτι που αποδεικνύεται, όχι περιπλανώμενοι στον λαβύρινθο του εγκεφάλου, διακινδυνεύοντας να γίνουμε βορά του Μινώταυρου, αλλά με μαθηματικά νηπιαγωγείου. Ιδού και τα μαθηματικά προσχολικής ηλικίας!

Εάν από τα δύο [2], δηλαδή το «είναι» και το «φαίνεσθαι», …αφαιρεθεί το ένα [1], δηλαδή το «καθ’ ομοίωσιν», τουτέστιν το «είναι», τότε, …αφού 2-1=1, το υπόλοιπο ένα [1] αντιστοιχεί στο «φαίνεσθαι», δηλαδή στο «κατ’ εικόνα».

Κι όμως, εκτός από τους φανταστικούς θαλάμους, όπως είναι ο θάλαμος «101» του Big Brother, εντός του οποίου “διδάσκουν” ότι : 2+2=5

υπάρχουν και πραγματικοί θάλαμοι, όπως είναι οι σχολικές αίθουσες του Big BibleBrother, εντός των οποίων “διδάσκουν” ότι : 2-1=2

Συγκεκριμένα:
Οι δουλέκδουλοι του εΚπαιδευτικού συστήματος που «συνωστίζονται» στις διάφορες υπηρεσίες του ελληνόγλωσσου βιβλοΡάιχ, στα «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ», σελίδα 136, γράφουν και …εκΒιάζουν 2

6. Αναγνωρίστε τις παρακάτω θεολογικές… α λ ή θ ε ι ε ς
στο κείμενο της δημιουργίας (παρ. α΄):
Ο θεός δημιουργεί τον άνθρωπο ως «εικόνα» …ΚΑΙ «ομοίωσή» του.

Δηλαδή, καταπώς στα μέσα του περασμένου αιώνα, το βιβλοθρησκευόμενο ποίμνιο της λεγόμενης δεξιάς, εκΒίαζε το βιβλοθρησκευόμενο ποίμνιο της λεγόμενης αριστεράς και αποσπούσε την Δήλωση Μετανοίας, [όπως απέσπασαν αυτήν την
ΔΗΛΩΣΗ  ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ
…και από τον Μίκη Θεοδωράκη] έτσι και οι ΨΕΥΔΟθεοΛόγιοι/ες καθηγητές/τριες της “δεξιάς”, του “κέντρου” και της “αριστεράς”, με την   προτροπή του ελληνόγλωσσου βιβλικού αδελφάτου και την συμπαράσταση ελληνόγλωσσων υπουργών, εκΒιάζουν μικρά παιδιά, 13χρονα, προκειμένου να αποσπάσουν την Δήλωση Αναγνώρισης. Και τα κακόμοιρα παιδιά, με την προσταγή: … «Αναγνωρίστε τις παρακάτω θεολογικές …αλήθειες», είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένα να «Αναγνωρίσουν» την αυταπόδεικτη θεολογική Απάτη, σαν «θεολογική αλήθεια».

Κι αυτό, επειδή ο Big BibleBrother, …δέν θέλει πολίτες με κριτική σκέψη, αλλά ποίμνιο με άκριτη πίστη. Θέλει ανδράποδα, ανθρωπόμορφα ζώα, κατ’ εικόνα ανθρώπους & κατ’ εικόνα άνδρες, χωρίς αιδώ και δίκη.

Κι όλα αυτά, παραβιάζοντας κατάφωρα το εκ ΦΥΣΕΩΣ παρεχόμενο δικαίωμα μαθητριών & μαθητών να ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ την ΑΛΗΘΕΙΑ.
Δηλαδή, το αυθύπαρκτο και απαραβίαστο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.

Το γεγονός δε, ότι η ΑΛΗΘΕΙΑ
δέν
καταγράφεται ως ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, …

ούτε στην Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των Η.Π.Α., …

ούτε στην Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτου, …

ούτε στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, …

ούτε στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, …

ούτε,…ούτε,…ούτε, ΟΥΔΟΛΩΣ σημαίνει ότι δεν υπάρχει η ΑΛΗΘΕΙΑ, ως
εκ ΦΥΣΕΩΣ το κατ’ εξοχήν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Κατά συνέπεια, όπως ο πλανήτης ΓΗ, …δέν περίμενε την προ εικοσαετίας “έγκριση” του BibleBrother της Ρώμης, …“για να αρχίσει να γυρίζει”, έτσι ακριβώς και η αυθύπαρκτη ΑΛΗΘΕΙΑ, …δέν περιμένει,  κανενός ελληνόγλωσσου ή αλλόγλωσσου εκπροσώπου της βιβλΩκεανίας, την έγκριση …για να υπάρχει!

Ως εκ τούτου, οι ελληνόγλωσσοι και οι αλλόγλωσσοι επίσημοι εκπρόσωποι του γεωΡάιχ, να βάλουν καλά στο “μυαλό” τους, ότι :
ΑΛΗΘΕΙΑΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, είναι τα Τρία εκ ΦΥΣΕΩΣ

αυθύπαρκτα, αυταπόδεικτα, αδιαμφισβήτητα, αδιάσπαστα,
αδιαπραγμάτευτα & αναπαλλοτρίωτα

ΔΙΚΑΙΩΜΑTA ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Υ/Γ: Επειδή ο παρά φύση πνευματικός βιασμός μαθητών-μαθητριών, δέν συντελείται μόνον στην Ελλάδα,

Διαδικτυακή ΕΠΙΘΕΣΗ υγείας, …κατά των φορέων του βιβλικού ιού, για να ιαθούμε από την βιβλοΊωση.

Την οφείλουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, στην πατρίδα μας και σε όλη την ανθρωπότητα!

ΕΠΙΘΕΣΗ για να αποσύρουν οι βιβλοΒάρβαροι τα πλαστογραφημένα “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ” Α΄ Γυμνασίου,
αλλά και προσπάθεια για να καταγραφεί η Αλήθεια στις Διεθνείς Συμβάσεις ως
εκ Φύσεως & κατ’ εξοχήν

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

………………………………………………………………………..

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ / ΕΥΡΩΠΗ / ΕΛΛΑΣ / ΑΘΗΝΑΙ

27-06-0013

ΑΛΚίΝΟΟΣ ΜίΤΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

  1. Φωτοτυπία από :                  «ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ»
    ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ὁ παρὰ φύσιν βιασμὸς τῶν γυμνασιοπαίδων.2

  1. Φωτοτυπία από :                       «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»
    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

apokoma

πηγή

φωτογραφία

(Visited 91 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ὁ παρὰ φύσιν βιασμὸς τῶν γυμνασιοπαίδων.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Είναι η ΣύΓΧΥΣΗ της ΓΛώΣΣΑΣ, …Ηλίθιε! | BIG BIBLeBROTHER

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μήπως ἔφθασε ὁ καιρός νά πάψουμε νά παράγουμε διπλωματούχους …ἀνέργους; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  3. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Παρασιώπηση ΣΧΟΛΙΚΟΥ διαρκούς ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ - Κατοχικα Νεα ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Leave a Reply