Ἀντι-εἰδήσεις… 24 Ὀκτωβρίου 2013

Μίας ἀνάσας εἰδήσεις… 24 Ὀκτωβρίου 2013Ἕνα γρήγορο σταχυολόγημα εἰδήσεων, μήπως καὶ δοῦμε πιὸ …ἀποστασιοποιημένα τὸν κόσμο μας!!!

παρ’ ὁλίγον …πολιτική!!!

 • Ὁ Βενιζέλος ἀπὸ τὰ μαλλιά του πιάνεται γιὰ νὰ σωθῇ!!!
  Μετὰ ἀπὸ τὴν διμερῆ τους συμφωνία, τὰ δύο κόμματα, ποὺ φέρονται νὰ κυβερνοῦν τὴν χώρα μας,  κάνουν κι ἀνακοινώσεις. Ὁ δὲ Μπένυ, κοιμώμενος τὸν γνωστό του ὕπνο, πιστεύει πὼς μὲ αὐτὲς τὶς νέες του κωλοτοῦμπες, θὰ διατηρήσῃ κάτι ἀπὸ τὴν παλαιά του αἴγλη.
  Κρίμα τόσα κιλά… Κρίμα…
 • Ὁ ἐκνευρισμὸς τοῦ Βορίδου.
  Ἐνοχλήθηκε ὅταν  παρουσιάστηκαν στοιχεῖα γιὰ τὴν μὴ ἀξιοπιστία ψευδομαρτύρων, γιὰ τὴν ὑπόθεσι διώξεων κατὰ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Δὲν εἶναι κακό, ἐὰν ἀναλογιστοῦμε φυσικὰ πὼς ὁ Μάκης παραμένει ἕνα «εὐπρεπισμένο» δεῖγμα τοῦ κατωτάτου ἀνθρωπομόρφου εἴδους. (Καὶ ἡ σχετικὴ φωτογραφία παραπάνω τὸ ἀποδεικνύει!!!)
 • Νέες προτάσεις γιὰ ἔλεγχο καὶ ἴσως γιὰ ἄρσι ἀσυλίας.
  Ὁ «ἀγαπημένος» τῆς σελίδος μας Καρατζαφέρης, ἐλέγχεται γιὰ τὸ «πόθεν ἔσχες» του, καὶ μαζύ του ἀκόμη τέσσερις, πρώην βουλευτές,  ἀπὸ ὅλους τοὺς χώρους. (Συνολικῶς δέκα ἄτομα ἐλέγχονται γιὰ τὸ πόθεν ἔσχες τους.)
  Τὸ ἐρώτημα βέβαια ποὺ ἀνακύπτει εἶναι τὸ ἐὰν τελικῶς ἐλεγχθοῦν ὅλοι οἱ βουλευτές, πόσοι ἀπό αὐτούς θά φαίνονται ἐν τάξει μέ τά οἰκονομικά τους;
 • Τὸ Spiegel διαβλέπει Σημίτη γιὰ πρόεδρο Δημοκρατίας.Οὐσιαστικῶς προτείνει Σημίτη…
  Ἔτσι ὅμως ποὺ τὴν κατήντησαν τὴν δημοκρατία τους, μόνον αὐτὸς τῆς λείπει.
 • Τὸ ΚΚΕ καταγγέλει μεθοδεύσεις γιὰ ἀπαγόρευσι πολιτικῆς δράσεως.Οὐσιαστικῶς καταγγέλει τὴν κυβέρνησι πὼς προωθεῖ νομοθετικὲς ῥυθμίσεις τέτοιες, ποὺ ὁδηγοῦν στὴν ἄσκησι ἀπολύτου τρομοκρατίας κατὰ τῶν πολιτῶν. Ἔχουν δίκαιον… Ἀλλά ποιός θά τούς ἀκούσῃ;

τὴν χάσαμε τὴν κοινωνία …πατέρα…!!!

 • Στην Μυτιλήνη βρέθηκε βρέφος στὰ χέρια ἀθιγγάνων.
  Αὐτὸ τὸ θέμα τῶν ἀπαχθέντων παιδιῶν, ποὺ θεωρῶ πὼς εἶναι ἀπὸ τὰ σοβαρότερα κοινωνικά μας προβλήματα,  θὰ μπορούσαμε νά μήν τό ἀντιμετωπίζουμε ὡς «θέμα καταναλώσεως»;  Ἀν τὶ οἱ ἀρχὲς νὰ ἑστιάσουν στὸ πῶς, στὸ γιατὶ καὶ στὸ μὲ ποιὸν τρόπο εἰσέρχονται στὴν χώρα οἱ ἔμποροι παιδιῶν, παραμένουν μόνον στὴν τιμωρία τῶν ἐνόχων, ἀλλὰ μόνον μετὰ τὸ ἔγκλημα. Δὲν προλαμβάνουν, ἀκολουθοῦν καθυστερημένοι καὶ φυσικὰ τελικῶς στὰ μάτια μας φένονται ἀνίκανοι, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ παιδιὰ καθημερινῶς ἐξαφανίζονται.

περὶ οἰκονομίας… κουβέντα νὰ γίνεται

 • Τέλος στὸ χαράτσι. Ἐνιαῖος φόρος ἀκινήτων ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα.
  Μὲ τὸ χαράτσι, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως κρίνεται ἀντισυνταγματικό, καθαρίσαμε.
  Τώρα τοῦ ἀλλάζουν τὰ ὀνόματα, τὰ «συνταγματίζουν» ἀναλόγως καὶ μᾶς τὰ παρουσιάζουν ὡς ἐνιαῖο φόρο ἀκινήτητων. Δῆλα δὴ ἄλλαξε ὁ Μανωλιὸς κι ἔβαλε τὰ ῤοῦχα του …ἀνάποδα. Ἐπὶ τοῦ προκειμένου, νὰ θυμόμαστε, πὼς τὰ ἀγροτεμάχια ἐπὶ τέλους θὰ φορολογοῦνται βαρύτατα. Στόχος; Μὰ φυσικὰ νὰ τὰ παρατήσουν διὰ παντὸς οἱ χρῆστες τους.
 • Μεγάλη κατακρήμνισις τοῦ δείκτου τιμῶν τοῦ χρηματιστηρίου.
  Ἄν καὶ δὲν μοῦ ἀρέσει νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ τὰ τοῦ χρηματιστηρίου, σήμερα θὰ τὸ σχολιάσω.  Μόλις ἐχθές, φίλος οἰκονομολόγος, μοῦ ὑπέδειξε τὸν  δείκτη τιμῶν τοῦ χρηματιστηρίου, ποὺ ἀνέβαινε, ὡς σημάδι ἀνόδου τῆς ἐμπιστοσύνης τῶν ξένων ἀγορῶν στὴν χώρα μας. Γιὰ νὰ μὴν λέω μεγάλες κουβέντες, σκέπτομαι ἀπὸ σήμερα, καὶ λίγες ἀκόμη ἡμέρες, νὰ τὸν παρατηροῦμε στενά. Ἴσως νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ σὲ κάποια σημαντικὰ ἐρωτήματα.
 • Ἡ μέριμνα τοῦ Στουρνάρα ὑπὲρ τῶν ἀδυνάτων.
  20 ἐκατομμύρια εὐρὼ θὰ διατεθοῦν, κατὰ Στουρνάρα, γιὰ τὴν ἐνίσχυσι τῶν περισσοτέρο ἀδυνάτων. Καλὸ γιὰ ἀρχή. Μά θά φθάσουν; Πῶς θά δοθῇ ἐγγύησις κατωτέρου εἰσοδήματος; Ἀπό ποῦ καί ἀπό ποιόν; Καί σέ ποιούς;
 • Ὁ Ῥὲν μας θέλει ἐπιτηρουμένους γιὰ τὰ ἐπόμενα 1500 χρόνια!!!
  Γιὰ τὴν ἀκρίβεια ζητᾶ ἐπιτήρησι γιὰ τὴν χώρα μας ἔως τῆς ἀποπληρωμῆς τοῦ 75% τῶν χρημάτων ποὺ ἰσχυρίζονται πὼς τοὺς χρωστᾶμε. Πάει καλῶς… Πόσο χρόνο θά χρειαστοῦμε γιά αὐτό; Οὔοὔοὔ… 1500 χρόνια καὶ βλέπουμε…
 • Δηλώνεις καὶ σώνεις…
  Τὸ θέμα τῶν τραπεζικῶν λογαρισμῶν, καθὼς καὶ τὸ ὅριον μὴ κατασχέσεως, ζητοῦν τώρα ἀπὸ τὴν κυβέρνησι, μέσῳ τῶν τραπεζῶν. Δηλώνεις καὶ σώνεις… Δηλώνεις καὶ σώνεις.. .Δηλώνεις καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο καιρὸ βαρᾶς τὸ κεφάλι σου στὸν τοῖχο…

ἀνύπαρκατα …θέματα παιδείας

 • Στὸ πειθαρχικὸ ὅσοι διοικητικοὶ ὑπάλληλοι τῶν ΑΕΙ δὲν ἀπεγράφησαν.
  Εἶναι  τὸ θέμα τῶν ἡμερῶν. Παιδεία δὲν ὑφίσταται στὴν χώρα μας. Ὑφίστανται ὅμως οἱ ὑπάλληλοι ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ τὴν ἐξυπηρετοῦν. Τὸ πῶς τὴν ἐξυπηρετοῦν καὶ τὴν ὑπηρετοῦν, εἶναι δική τους ὑπόθεσις. Ὄχι δική μας. Ἐμεῖς διαπιστώνουμε τὰ ἀποτελέσματα.

διεθνὴς «σκακιέρα»

 • Στὸ Ἀφγανιστὰν ἀποκεφαλίζουν ἐρωτευμένους.
  Εἶναι  
  κοινῶς ἀποδεκτὸ ἐκεῖ τὸ νὰ ἀποκεφαλίζονται ἄνθρωποι ποὺ θέλουν νὰ ἐκφραστοῦν, μὲ κάθε τρόπο, ὅταν αὐτὸ ἔρχεται σὲ σύγκρουσι μὲ τὶς θρησκευτικές τους ἀπαγορεύσεις. Οὐσιαστικῶς εἶναι δεδομένον τὸ νὰ μὴν ἔχουν δικαίωμα στὴν αὐτοδιάθεσι ὅλοι οἱ Ἀφγανοί. Φυσικότατον ὅμως. Νὰ μὴν μᾶς ξενίζῃ!
 • Ἡ Μέρκελ παρακολουθεῖται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ!
  Ὄχι ποὺ θὰ τὴν ἄφηναν τὴν σιδηρὰ κυρία… Ποιός εἴπαμε πώς κάνει κουμάντο στήν Εὐρώπη εἴπαμε;
 • Ἡ Ἰσπανία βγαίνει ἀπὸ τὴν κρίσι.
  Πάντα συμφώνως μὲ τοὺς δείκτες ἀναπτύξεως, ἡ Ἰσπανία ἐξέρχεται τῆς κρίσεως. Μεγάλη ἡ χαρὰ στὶς διεθνεῖς ἀγορές. Ἐὰν ἐπέτυχε ἡ Ἰσπανία, τότε θὰ ἐπιτύχουν καὶ οἱ λοιποί. Ἀλλά…
  Καλλίτερα μηδένα πρὸ τοῦ τέλους …κακάριζε.
 • Τελείωσε ὁ Γιούγκερ γιὰ τὸ Λουξεμβοῦργο.
  Μετὰ ἀπὸ 18 χρόνια στὴν πρωθυπουργία, ἐπιστρέφει στὸ σπίτι του. Ἡ νέα κυβέρνησις συνασπισμοῦ δὲν τὸν χρειάζεται.
 • Ὁ ΟΗΕ ἐπεμβαίνει στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Κεντροαφρικανικῆς Δημοκρατίας.
  Εἶναι πράγματι ἀξιοπερίεργος ὁ ἐπιλεκτικός ῥόλος τοῦ ΟΗΕ σὲ θέματα δικαιοσύνης καὶ ἠθικῆς. Εἰδικῶς τώρα ποὺ ὁ πλανήτης ἑτοιμάζεται νὰ ἐκραγῇ σὲ κάθε μικρὴ ἤ μεγάλη γωνιά του.

Αὐτὰ γιὰ σήμερα…
Ἔς αὔριον τὰ σπουδαία…

Καλημέρα σας.

Φιλονόη

 φωτογραφία

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply