Διαφωνῶ μὲ ὅ,τι λές…

Καὶ θὰ ὑπερασπιστῶ ἔως θανάτου σου τὸ δικαίωμά σου νὰ μὴν τὸ λές…Διαφωνῶ μὲ ὅ,τι λές...

Κάπως ἔτσι συμβαίνει σήμερα…. Δυστυχῶς…
Ὁ φασισμὸς σὲ ὅλο του τὸ μεγαλεῖο…
Μὴν καὶ ἀνοίξῃς τὸ στόμα σου νὰ ἐκφέρῃς διαφορετικὴ θέσι… Θὰ σὲ κατασπαράξουν ὅλοι οἱ ἀντιλογοῦντες…

Διαφωνώ με ό,τι λες και θα υπερασπίζω μέχρι θανάτου (σου) το δικαίωμά μου να σε εμποδίζω να το λες.
Κάπως έτσι τον αντιλαμβάνονται τον Βολταίρο κάποιοι σήμερα.
Φασίστες όλων των χρωμάτων ενωθείτε.

Θάνος Τζήμερος

Καλό ἤ κακό;
Ἄν καὶ μὲ ἐνοχλῇ βαθύτατα, μᾶλλον καλό.
Αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ συμπεριφορὰ θὰ μᾶς ὁδηγήσῃ στὸ νὰ ἀλλάξουμε τὰ πάντα…
Κι ἐπεὶ δὴ ἡ γέννα ἔχει καὶ πόνο ἀλλὰ κι αἷμα… ναί, τὸν πόνο τὸν βιώνουμε… καὶ τὸ αἷμα ἐπίσης…
Ἄν τὲ νὰ δοῦμε λοιπὸν τὸ τὶ θὰ γεννήσῃ ἐτούτη ἡ κατάστασις…

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply