Πάντα οἱ ἴδιοι, μὲ ἄλλη «ἀμφίεσι» ἐδῶ καὶ αἰῶνες…

Πάντα οἱ ἴδιοι, μὲ ἄλλη «ἀμφίεσι» ἐδῶ καὶ αἰῶνες...Προδότες λυμαίνονται τὴν χώρα μου καὶ ἀποβλακώνουν τὸν κόσμο μὲ σιντάκια καὶ στικάκια!
Προδότες λυμαίνονται τὴν πατρίδα μου καὶ σπέρνουν τὸν πανικὸ καὶ τὴν ἀπογνώση!
Προδότες λυμαίνονται τὰ ἱερὰ αὐτὰ χώματα καὶ βρωμίζουν τὴν τιμή ποὺ μᾶς κληροδότησαν οἱ πρόγονοι μας μὲ τὸ αἷμα τοὺς!
Προδότες λυμαίνονται τὴν προγονική μου γῆ καὶ μὲ καθιστοὺν «πληθυσμό» ΚΑΙ ΜΕ ΛΗΣΤΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΣΧΡΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΚΤΗΝΩΔΕΣΤΕΡΟ ΤΡΟΠΟ! ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕ ΛΗΣΤΕΨΟΥΝ!
Γιὰ νὰ σκέφτομαι ΑΥΤΟ καὶ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟ, ὥστε να μὴν μπαίνω ἐμπόδιο στα σχέδια τοὺς να  ΞΕΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ!
ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ 
καὶ να μὲ καταστήσουν ΑΝΕΣΤΙΟ ΟΝ, περιφερόμενο στὸν κόσμο, χωρὶς ΔΗΜΗΤΡΑ  ΜΑΝΑ ΓΗ ΔΑΜΑΤΕΡ, χωρὶς ΕΣΤΙΑ ΘΕΑ, ἀνέστιο καὶ μόνο, χωρὶς ΑΦΡΟΔΙΤΗ καὶ κάλλος οὔτε ἁρμονία, χωρὶς ΑΡΗ καὶ πόλεμο, οὔτε κἀν μάχῃ, χωρὶς ΑΘΗΝΑ καὶ συνέση, οὔτε στρατηγική, χωρὶς ΔΙΑ καὶ γενεσιουργὸ αἰτία, χωρὶς ΕΡΜΗ  καὶ νοήσῃ, μὲ ὅλα τὰ  ἄφατα μυστικά μου ἀκάλυπτα, χωρὶς ΑΡΤΕΜΙΔΑ καὶ τὴν ὑπεροχὴ φύσῃ που μὲ προστατεύει, χωρὶς ΔΙΟΝΥΣΟ μὲ τὰ ἔνστικτά μου καταπιεσμένα μὲ τὴν χαρὰ να λείπει, χωρὶς ΗΦΑΙΣΤΟ καὶ γονίμη δημιουργία, χωρὶς ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ να ἀνασκαλεύω τὰ ὄνειρά μου, χωρὶς ΗΡΑ οὔτε  συνέχεια καὶ  ῥοὴ, οὔτε ἀέρα να ἀναπνέω, χωρὶς ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΦΩΣ καὶ ΠΝΕΥΜΑ!
Καὶ πάντα εἶναι οἱ ἴδιοι ,ἔδω καὶ αἰῶνες!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

φωτογραφία

(Visited 40 times, 1 visits today)
Leave a Reply