Θὰ σοῦ στέλνῃ μιὰν φορὰν στὰ ἑκατὸν ἔτη καὶ ἕνα Θεμιστοκλέα…

Θὰ σοῦ στέλνῃ μιὰν φορὰν στὰ ἑκατὸν ἔτη καὶ ἕνα Θεμιστοκλέα...Ἕλλην ὁλιγόφρον!
Πάντοτε θὰ συνθλίβεσαι ἐπὶ τῶν «Ξυλίνων Τειχῶν» τῶν ἑκάστοτε «χρησμῶν» ἑνὸς χρυσωνήτου ἱερατείου, σύ, ὁ ἐφευρέτης τοῦ «Δουρείου Ἵππου».
Καὶ ὁ καλὸς «Θεὸς τῆς Ἑλλάδος», θὰ σοῦ στέλνῃ μιὰν φορὰν στὰ ἑκατὸν ἔτη καὶ ἕνα Θεμιστοκλέα νὰ σὲ ξετσιμπλιάζῃ…

Re-natus Salvator Freantles

φωτογραφία

(Visited 280 times, 1 visits today)
Leave a Reply