Ὁ ταῦρος καὶ ἡ μήτρα.

Ὁ ταῦρος καὶ ἡ μήτρα.1Στὴν πρώτη φωτογραφία ἡ κεφαλὴ ταύρου, τὸ ἱερὸ σύμβολο τῆς Κνωσσοῦ.

Εἶναι ἡ Μεγάλη θεά.
Ἀναρωτιόμου… Γιατί ὁ ταῦρος;
Τί δουλειά  ἔχει με τήν θέα;

Δεῖτε τὴν κάτω εἰκόνα.
Εἶναι ἡ μήτρα τῆς Μεγάλης Θεᾶς.Ὁ ταῦρος καὶ ἡ μήτρα.2

Πατῆστε ἐπάνω στὶς δύο φωτογραφίες γιὰ νὰ  τὶς δεῖτε ὁλόκληρες.

 Ἡ Λάβρυς ἐπάνω στὴν κεφαλὴ ταύρου συμβολίζει ἐπίσης τὴν Μεγάλη Θεά.

Παναγιώτης Δαρίβας
περιοδικὸν ἀναζήτησις

(Visited 54 times, 1 visits today)
Leave a Reply