Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε τούς …Μακρυκωσταίους καί τούς Κοντογιώργηδες;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε τούς ...Μακρυκωσταίους καί τούς Κοντογιώργηδες;Παρασκευὴ σήμερα…
Γιὰ ὅσους λοιπὸν δὲν ἔχουν κανονίσῃ κάποιαν ἔξοδο, ἤ γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν σβήσῃ ἀκόμη τὴν τηλεόρασίν τους, ἐγὼ προτείνω ταινία Ἑλληνική… Καὶ τὶ ταινία… ἀπὸ ἐκεῖνες ποὺ μᾶς κάνουν νὰ ταξειδεύουμε σὲ ἔναν κόσμο πιὸ ἀγνό, πιὸ ἠθικό, πιὸ ἀληθινό…
Βέβαια ἀπόψεις εἶναι αὐτές… Δικές μου…
Δὲν εἶναι βέβαιον πὼς θὰ σᾶς βροῦν συμφώνους…
Ὅμως ἡ λογική μου, ὅπως ἔχω ἐξηγήσῃ ἤδη ἀρκετὲς φορές, δὲν εἶναι νὰ σᾶς πείσω γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς ταινίας ἀλλὰ γιὰ τὴν ἀναγκαιότητα ἀποφυγῆς τῶν εἰδήσεων, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως ὁδηγοῦν βεβαιωμένα σὲ καταθλίψεις καὶ σὲ μειώσεις τῆς αὐτοεκτιμήσεῶς μας…

Ἐγὼ πάντως σήμερα θὰ δῶ τοὺς Μακρυκωσταίους καὶ τοὺς Κοντογιώργηδες…
Εἶμαι βεβαία πὼς ἔχουν πολὺ περισσότερα νὰ μοῦ προσφέρουν ἀπὸ τὶς φάτσες τῶν ξεπουλημένων ποὺ πασχίζουν νὰ μὲ δουλοποιήσουν ἀκόμη περισσότερο.

Φιλονόη.

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά βροῦμε …γαμπρό ἀπό τόν Λονδίνο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τόν …κύριο Δελησταύρου;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό …φιλότιμο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό πῶς …πιάνουμε τήν τύχη ἀπό τά μαλλιά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τόν τρόπο πού κολλᾶ μία …σιδηρόκολλα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς διαχωρίζονται ὁ …χρυσός ἀπό τόν τενεκέ;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς παίζονται οἱ …διπλοπενιές;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ μίαν …δήμαρχο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά διαπιστώσουμε τό πῶς γίνεται ἕνας γάμος …ἀλά Ἑλληνικά;

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply