Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκούσουμε μίαν …κουδούνα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκούσουμε μίαν ...κουδούνα;Σαββατόβραδο ἀπόψε…
Κάποιοι, πιὸ τυχεροί, θὰ βγοῦν, θὰ διασκεδάσουν, θὰ ξεσκάσουν καὶ τελικῶς θὰ ἀποφύγουν τηλεοράσεις καὶ εἰδήσεις.
Κάποιοι ἄλλοι ὅμως, αὐτοὶ ποὺ οὔτε τόσο τυχεροὶ εἶναι, ἀλλὰ οὔτε καὶ τόσο ἀποφασισμένοι, θὰ παραμείνουν μέσα στὰ σπίτια τους, ἐμπρὸς τὶς ὀθόνες τους… Καὶ σὲ λίγο ξεκινοῦν οἱ εἰδήσεις, ὅπως κάθε βράδυ…
Καὶ θὰ μάθουμε πάλι, ἀπὸ τοὺς γνωστοὺς παπαγάλους, ὅλα τὰ δυσάρεστα τοῦ πλανήτου…
Καὶ θὰ περάσουμε ἀκόμη μίαν νύκτα μέσα στοὺς φόβους καὶ στὶς ἀνασφάλειες…
Ἄν καί…

Ἄν καὶ θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ἀποφύγουμε…
Εἰδήσεις σημαίνει αὔξησις τῆς καταθλιπτικότητος.
Εἰδήσεις σημαίνει ἐγκλωβισμός…
Εἰδήσεις σημαίνει παράδοσις ἄνευ ὅρων στὰ ὅσα ἄλλοι ἔχουν προγραμματίσῃ γιὰ ἐμᾶς…
Ναί, νὰ ἐνημερωθοῦμε… Νὰ μάθουμε τὰ νέα…
Ὄχι  ὅμως τὰ βράδυα μας… Αὐτὲς τὶς ὧρες πρέπει νὰ χαλαρώνουμε, νὰ ξεκουραζόμαστε, νὰ ἐπικοινωνοῦμε μὲ τοὺς δικούς μας…
Ἐὰν λοιπὸν δὲν μποροῦμε νὰ σβήσουμε τὶς τηλεοράσεις ἀκόμη, ὑπάρχει ἡ ἀντιπρότασις τῆς Ἑλληνικῆς ταινίας…
Εἶναι πολὺ καλλίτερη καὶ θὰ μάθουμε περισσότερα.

 

Φιλονόη

Ἄλλες προτάσεις:

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Ζῆκο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τόν …Φανούρη;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Τσικίτα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά προτείνω τήν …Χριστίνα;

Ἀν τί εἰδήσεων νά πᾶμε στήν …Λεστινίτσα;

Ἀν τὶ νὰ δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά τά ποῦμε μέ τόν …Ἀνδρέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά βροῦμε τήν …Λίλα;

Ἀν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά μᾶς …ποῦν τό καφέ;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά ἀπολαύσουμε τήν …Ἀριστέα;

Ἄν τί νά δοῦμε εἰδήσεις πᾶμε νά θαυμάσουμε μίαν …βασίλισσα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε γιατί …ξαναῆλθαν οἱ Γερμανοί;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί κάνουν κάποιοι μέσα σέ μία …γκαρσονιέρα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά δοῦμε τί συμβαίνει μέ μίαν δεσποινίδα …39 ἐτῶν;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε τήν …θεία ἀπό τό Σικάγο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἑλληνικό διαζύγιο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀπολαύσουμε ἕνα …ἔξυπνο, ἔξυπνο μοῦτρο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά …κάνουμε παρέα μέ ἕναν στρατηγό.

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά βροῦμε …γαμπρό ἀπό τόν Λονδίνο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τό τί κάνει ἕνα …κορίτσι γιά δύο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ τόν …κύριο Δελησταύρου;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό …φιλότιμο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε κάτι γιά τό πῶς …πιάνουμε τήν τύχη ἀπό τά μαλλιά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε τόν τρόπο πού κολλᾶ μία …σιδηρόκολλα;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς διαχωρίζονται ὁ …χρυσός ἀπό τόν τενεκέ;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά μάθουμε πῶς παίζονται οἱ …διπλοπενιές;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά γνωριστοῦμε μέ μίαν …δήμαρχο;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά διαπιστώσουμε τό πῶς γίνεται ἕνας γάμος …ἀλά Ἑλληνικά;

Ἀν τί τῶν εἰδήσεων νά ἀκολουθήσουμε τούς …Μακρυκωσταίους καί τούς Κοντογιώργηδες;

φωτογραφία

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply