Οὐδέποτε ζητήσαμε συγγνώμη ἀπὸ τὸ ΠΑΜ καὶ τὸν Βιτάλη.

Οὐδέποτε ζητήσαμε συγγνώμη ἀπὸ τὸ ΠΑΜ καὶ τὸν Βιτάλη.Ἀποσαφήνισις τὸ παραπάνω, γιὰ νὰ μὴν διαδίδουν κάποιοι ὅποια μπαρούφα ἤ ἀνεντιμότητα τοὺς κατεβεῖ στὴν καρκάλα, ποὺ τὴν πέρασαν γιὰ κεφάλι. (Διότι ἄνω κεφάλι δὲν διαθέτουν, ἐφ΄ ὅσον δὲν κυττοῦν νὰ συνετιστοῦν καὶ νὰ ἐπανορθώσουν τὶς ἀπάτες τους!!!)
Κι ὄχι μόνον δὲν ζητήσαμε συγγνώμη ἀλλὰ περιμένουμε ἐναγωνίως καὶ τὶς μηνύσεις ποὺ μᾶς ὑπεσχέθησαν, καθὼς φυσικὰ καὶ τὶς ἀγωγές, τὶς διώξεις καὶ ὅλα ὅσα μᾶς ὐπεσχέθησαν. Πρέπει ὁπωσδήποτε νὰ φθάσῃ τὸ ζήτημα στὴν δικαιοσύνη καὶ νομίζω πὼς οἱ εἰσαγγελεῖς ἄργησαν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν ὑπόθεσιν.
Ταὐτοχρόνως ἔχουμε ἔλθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ ἀρκετοὺς ποὺ ἔχουν πέσῃ θύματα ἐκμεταλλεύσεως καὶ μαθαίνουμε πολλὰ «εὐχάριστα» γιὰ τὶς δράσεις τοῦ ΠΑΜ, τῆς τραπέζης σπόρων καθὼς καὶ τῶν λοιπῶν ἐπιχειρήσεῶν τους. Ἰδίως μαθαίνουμε κάποιες πολὺ ἐνδιαφέρουσες …μηνύσεις!!! Πολλὲς μηνύσεις!!! Πάρα πολλές!
Ἐν καιρῷ θὰ τὰ δημοσιεύσουμε, πρὸ κειμένου νὰ χαρῇ τὸ πανελλήνιον…

Γιὰ τὴν ὥρα διαβεβαιώνω πὼς ὄχι μόνον δὲν ἔχουμε ζητήσῃ συγγνώμη, ἀλλὰ οἱ δημοσιεύσεις παραμένουν ἐνεργές, ἀναγιγνώσκονται καθημερινῶς ἀπὸ ἀρκετοὺς καὶ δίδουν ἐκτὸς ἀπὸ τροφὴ γιὰ σκέψιν, πολλὰ ἐργαλεῖα καὶ ἐπιχειρήματα σὲ ἐξαπατημένους συμπολῖτες μας.

Τέλος, γιὰ νὰ σᾶς ἐνημερώσω, ἐὰν ἤθελα νὰ κερδίσω χρήματα, θὰ τὸ ἔκανα μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔμαθα τόσα χρόνια. Ἐργαζομένη, ὅπως πάντα, στὴν προσωπική μου ἐργασία. Δὲν θὰ ζητοῦσα ἀπὸ ἀπατεῶνες ἀποζημιώσεις, πρὸ κειμένου νὰ λύσω τὰ οἰκονομικά μου προβλήματα. (Ἐκτὸς ἴσως ἀπὸ κάποιον ποὺ ἰσχυρίζεται πὼς ἔχει σχέσεις μὲ τὸν Δία ἤ ὅ,τι εἶναι ἐνσάρκωσίς του. Ἰδίως διότι προσβάλλει τὸν Δία κι ὅλων μας τὴν αἰσθητική!!!)
Οὔτε θὰ ἐξεβίαζα, γιὰ νὰ ἀποκρύψω τὴν ἀλήθεια. Αὐτοὶ λοιπὸν ποὺ τὰ διαδίδουν αὐτά, ὀφείλουν νὰ ἀποδείξουν τὶς συκοφαντίες τους, διότι πράγματι, ὑπάρχουν καὶ δικαστήρια καὶ ἡ ὑπομονή, κάποιες φορές, ὅπως τώρα, ἔχει καὶ ὅρια.
Εἶναι νὰ μὴν τὰ ξεπεράσω λοιπὸν αὐτὰ τὰ ὅρια…
Κι ἐπεὶ δὴ οὐδέποτε ἔχω ἀσχοληθῇ μὲ δικαστικὲς αἴθουσες, ἄν καὶ δύσκολα θὰ τὸ ἀπεφάσιζα, νομίζω πὼς ὁ καιρὸς φθάνει…

Ἀκοῦτε ἀπατεῶνες; Ἔ; Ἐδῶ εἶμαι ἀκόμη.
Καὶ οὔτε σᾶς φοβᾶμαι οὔτε σᾶς σέβομαι καὶ θὰ ἡσυχάσω μόνον ἐὰν σᾶς δῶ νὰ σαπίζετε στὶς φυλακές.

Τομάρια. Ἔ τομάρια… Ποὺ πᾶτε νὰ βγεῖτε καὶ σὰν τὴν λαδιὰ ἀπὸ ἐπάνω…
Λαδιάρηδες.

Φιλονόη

Οἱ σχετικές μας δημοσιεύσεις ἐδῶ:

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (1)

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (2)

Στὸν δρόμο γιὰ τὴν ἀλήθεια τῆς «ζέας». (3)

Ἡ ζέα ὑπάρχει; Καί εἴμαστε συκοφάντες;

Τὰ ψεύτικα τὰ λόγια τὰ μεγάλα γιὰ τὴν …ζειᾶ!!!

Τὰ γερμανικὰ μεταλλαγμένα σιτάρια μᾶς τὰ πωλοῦν σὰν «ζέα».

Ἡ εἰσβολὴ τῶν μεταλλαγμένων ἀπὸ τὴν Κερκόπορτα «ζειᾶ».

Zεία Κωμωδία (Ζέα)

φωτογραφία

(Visited 210 times, 1 visits today)
Leave a Reply