Πρέπει ἡ ΕΕ νὰ ὑπονομεύσῃ τὴν ἐθνικὴ ὁμοιογένεια τῶν χωρῶν της.

Πρέπει ἡ ΕΕ νὰ ὑπονομεύσῃ τὴν ἐθνικὴ ὁμοιογένεια τῶν χωρῶν της.Ὁ ὑπεύθυνος γιὰ τὴν μετανάστευση στὸν ΟΗΕ (!), Peter Sutherland, δήλωσε ὅτι θὰ πρέπει ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἔνωση νὰ ὑπονομεύσῃ τὴν ἐθνικὴ ὁμοιογένεια τῶν χωρῶν της καὶ νὰ γίνῃ «πολυπολιτισμική». Αὐτὸ ἐμπίπτει στὸ ἔγκλημα τῆς γενοκτονίας, ὅπως αὐτὸ ὁρίζεται ἐπίσημα στὸ διεθνὲς δίκαιοκαθὼς καὶ στὰ ἀντίστοιχα ἄρθρα περὶ γενοκτονίας, ὅπως ὁρίστηκαν ἂπὸ τὰ συνέδρια τοῦ ΟΗΕ (!) περὶ γενοκτονίας.

Ὅλως συμπτωματικῶς ὁ κος. Sutherland συμβαίνει νὰ εἶναι καὶ ὁ μή-ἐκτελεστικὸς πρόεδρος τῆς Goldman Sachs International καὶ πρώην πρόεδρος τῆς μεγάλης πολυεθνικῆς ἐταιρείας πετρελαίων BP, ἐνῶ τυγχάνει νὰ εἶναι καὶ ἐπικεφαλὴς τοῦ Global Forum on Migration and Development.

————————————————
About Genocide By Assimilation:
Raphael Lemkin in his book “Axis Rule in Occupied Europe” invented the term “genocide”; combining the Greek words “genos” (race, people) and “cide” (to kill). Lemkin defined genocide as follows:

“Genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation” . . . “It is intended to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be the disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups.”

The United Nations Genocide Conventions legally defines genocide as follows:

“Article II: Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial or religious group, as such:

(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group.

Article III: The following acts shall be punishable:

(a) Genocide;
(b) Conspiracy to commit genocide;
(c) Direct and public incitement to commit genocide;
(d) Attempt to commit genocide;
(e) Complicity in genocide.

Forced assimilation is an internationally recognized form of genocide.

bbc

Ὁ ΟΗΕ καὶ ἡ διεθνὴς νομιμότητα!!!!!!

Πέρσεια Ἑκάτη

ΥΓ: Σύμφωνα μὲ τὸν παραπάνω ὁρισμό, τρόικα καὶ κυβέρνηση ἔχουν ἐπίσης διαπράξει τὸ ἔγκλημα τῆς γενοκτονίας κατὰ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ὁρίστε, νόμοι ὑπάρχουν λοιπόν…

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply