Σιγὰ μὴν φοβήθηκαν τοὺς ἀγρότες!!! Διχόνοιες ἐνσπείρουν!!!

ÁÃÑÏÔÅÓ ÓÅÑÑÙÍΑὐτὲς τὶς ἡμέρες διαβἀζω γιὰ τὰ τόσα πολλὰ ποὺ κατάφεραν οἱ συμπολῖτες μας ἀγρότες…
Καὶ φυσικὰ χαμογελῶ, διότι ΔΕΝ κατάφεραν κάτι!!! Γιὰ τὴν ἀκρίβεια κατάφεραν ΤΙΠΟΤΑ, ἐφ΄ ὅσον δὲν πρόλαβαν νὰ δόσουν ἀγῶνες…
Ἄλλες φορές, στὸ παρελθόν, θυμᾶμαι γιὰ ἑβδομάδες κλειστοὺς δρόμους, ἀποκλεισμένες πόλεις, πάγωμα τῶν συναλλαγῶν καὶ τοῦ ἐμπορίου καὶ οἱ ἀγρότες στὸ τέλος, ὅταν πιὰ εἶχε παραλύσῃ ἡ χώρα, νὰ κερδίζουν ψίχουλα… Καὶ τώρα….
Τώρα, μόλις εἶπαν πὼς κατεβαίνουν, διότι μόλις τὸ εἶπαν, ἔσπευσαν οἱ κυβερνῶντες νὰ συνδιαλαγοῦν μαζύ τους καὶ νὰ ἀνεβάσουν τὰ ὅρια φορολογίας καὶ τὶς ἐλαφρύνσεις τους.
Κι ἐμεῖς, ὅλοι οἱ ἄλλοι, ποὺ βλέπουμε τὰ γεγονότα νὰ τρέχουν, αἰσθανόμαστε κορόιδα, διότι οἱ ἀγρότες κάτι κέρδισαν ἄν κι ἐμεῖς καθημερινῶς χάνουμε τὰ πάντα….
Καὶ ὤωωωω ἡ πίκρα, ἡ ὀργή, ὁ θυμὸς ἀρχίζει νὰ φωλιάζῃ μέσα μας κατὰ τῆς συμπαθοῦς κοινότητος τῶν ἀγροτῶν…
Καὶ νὰ οἱ φιλελεύθεροι, οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καὶ ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἀδικοῦνται καθημερινῶς, νὰ ψιθυρίζουν, γιὰ τὴν ὥρα, πὼς αὐτὸ ποὺ συνέβῃ ἦταν ἄδικο…

Θέτω εὐθέως τὸ ἐρώτημα:
μὲ ἐντολὴ Σαμαρᾶ ἔγιναν δεκτὲς κάποιες φορολογικὲς ἐλαφρύνσεις γιὰ τοὺς μικρομεσαίους ἐπαγγελματίες κι ἐπιχειρηματίες, ποὺ ἀσχολούνται μὲ τὴν γεωργία.
Καλῶς.
Γιατί λοιπόν μέ ἐντολή Σαμαρᾶ οἱ ἴδιες ῥυθμίσεις δέν ἐπεκτείνονται στό σύνολο τῶν ἐπαγγελματιῶν;
Μόνο καί μόνο ἐπειδή οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες δέν διαθέτουν τρακτέρ καί δέν τούς φοβᾶται ὁ Σαμαρᾶς γιά νά δώσει ἀνάλογες ἐντολές;

Γιάννης Λοβέρδος

Ὤ, ναί, ἦταν ἄδικο…
Ὄχι διότι οἱ ἀγρότες ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα θὰ διαβιοῦν μὲ χρυσᾶ κουτάλια… Αὐτὸ δὰ τοὺς ἔλλειπε…
Ἁπλῶς «ξεχώρισαν»… Μὲ τὴν ἀπειλή, (λέμε τώρα) τῶν ἀποκλεισμῶν, πῆραν πίσω κάποια ἀπὸ τὰ κεκτημένα τους…
Ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα δὲν ἔλαβαν κάτι… Ὅλα αὐτὰ εἶναι προσχεδιασμένα…
Θέλουν γιὰ παράδειγμα νὰ κόψουν τὰ 95, ἀπὸ τὰ ἐκατό, καὶ κόβουν τὰ 99. Μόλις κάποιος πάει νὰ ἀντιδράσῃ ΠΡΩΤΟΣ, ἐπιστρέφουν ΜΟΝΟΝ σὲ αὐτὸν τὰ τέσσερα (4).
Κι ἔτσι ΟΛΟΙ οἱ ἄλλοι, ποὺ ἔχασαν τὰ 99 κυττοῦν μὲ ἀγριεμένο βλέμμα αὐτὸν ποὺ ἔχασε τὰ 95.
Σιγὰ σιγὰ βέβαια ΟΛΟΙ θὰ λάβουν πίσω τὰ τέσσερα (4), ἀλλὰ μὲ πολὺ ἀργοὺς ῥυθμούς, πρὸ κειμένου νὰ αὐξάνονται τὰ ὅσα μᾶς χωρίζουν καὶ νὰ σβήνονται τὰ ὅσα μᾶς ἐνώνουν…

Εἶναι ἐπαγγελματίες λέμε…  Ἐπαγγελματίες ἐγγληματίες…
Καὶ ναί, θέλουν νὰ μᾶς λουλοποιήσουν ΟΛΟΥΣ!!! Δίχως οἱ ἀγρότες νὰ ἀποτελέσουν ἐξαίρεσιν…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply