Κάνω αὐτὸ ποὺ πρέπει…

Κάνω αὐτὸ ποὺ πρέπει...Κατὰ τὴν ἠθική μου, τὴν κρίσιν μου καὶ τὴν αἴσθησιν τοῦ δικαίου ποὺ ἔχω καὶ συνεχίζω.
Δὲν κυττῶ τὸ ἐὰν οἱ ἄλλοι συμφωνοῦν μαζύ μου.
Οὔτε μὲ ἀπασχολεῖ τὸ ἐὰν τοὺς ἀρέσῃ αὐτὸ ποὺ κάνω.
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ὅλες μου οἱ πράξεις ἀφοροῦν ΜΟΝΟΝ στὴν δική μου ζωή, ὄχι στῶν ἄλλων.

Ὅταν ὅμως γύρω μου ἀγαπημένα πρόσωπα ἀρνοῦνται νὰ δεκτοῦν ἐμέναν καὶ τὶς πράξεις μου, τότε ἴσως πρέπει νὰ ἀναθεωρήσω πολλά.
Ἀκόμη καὶ τὶς σχέσεις μου μαζύ τους.
Διότι ἐὰν οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις δὲν ἐμπεριέχουν τὴν αἴσθησιν τῆς ἐλευθερίας, τότε γιά ποιόν λόγο νά ὑπάρχουν;

Τὸ «πρέπει» μου ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ ἐγκλωβίζεται μέσα σὲ στεγανὰ ἄλλων.
Τὸ «πρέπει» μου εἶναι ἡ μοναδικὴ φωνὴ ποὺ πηγάζει ἀπὸ τὴν Φύσιν μου καὶ ποὺ μοῦ ὑπαγορεύει τὸ πῶς θὰ καταφέρω νὰ διαβιῶ ὅλο καὶ πιὸ κοντά στοὺς Φυσικοὺς Νόμους.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὶς περισσότερες φορές, ὅταν αὐτὸς ποὺ διαβιῇ βάσει τῶν Φυσικῶν Νόμων, γίνεται ἀντικείμενον παρατηρήσεως ἀπὸ τοὺς γύρω του, τότε φαντάζει στὰ μάτια τους σὰν …ἱπτάμενος. Δὲν εἶναι. Ἔχουμε τόσο πολὺ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὴν πραγματικὴ …πραγματικότητα, ποὺ οἱ …ἰπτάμενοι εἶναι τελικῶς οἱ περισσότερο …προσγειωμένοι!

φωτογραφία

 

(Visited 9 times, 1 visits today)
One thought on “Κάνω αὐτὸ ποὺ πρέπει…

Leave a Reply