Σήμερα σκέφθηκες πώς ΜΠΟΡΕΙΣ;

Σήμερα σκέφθηκες πώς ΜΠΟΡΕΙΣ;ΣΗΜΕΡΑ σκέφτηκες ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ:

νά κάνεις τόν ἑαυτό σου νά ἀξίζει ὅλο καί περισσότερο;

νά δώσεις ποιότητα στήν ζωή σου;

νά γεφυρώσεις τὸ χάσμα ἀνάμεσα στήν ζωή πού ζεῖς καί στήν ζωή πού θά ἤθελες πραγματικά νά ζήσεις;

νά μήν ἀφήσεις τούς φόβους σου νά καθορίζουν τίς ἐπιλογές σου;

νά μετρήσεις τίς εὐλογίες σου;

νά ἀγαπήσεις ἀληθινά τόν ἑαυτό σου;

νά ῥισκάρεις γιά λογαριασμό τῶν ὀνείρων σου;

νά εἶσαι ἔνας καινούριος ἄνθρωπος, μέ ἔνα ὑπέροχο νέο πεπρωμένο;

Σήμερα σκέφτηκες πώς δέν ὑπάρχουν ὅρια καί περιορισμοί σέ αὐτά ποὐ μπορεῖς νά πετύχεις;

Πῶς εἶσαι ἔνα ἀπέραντα εὐλογημένο πλὰσμα μέσα στό σύμπαν;

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply