Ἡσίοδος. Θεογονία.

Ἡσίοδος. Θεογονία.Τίκτε δὲ καὶ Νέμεσιν, πῆμα θνητοῖσι βροτοῖσι,
Νὺξ ὀλοή· μετὰ τὴν δ᾽ Ἀπάτην τέκε καὶ Φιλότητα
Γῆράς τ᾽ οὐλόμενον, καὶ Ἔριν τέκε καρτερόθυμον. 225
Αὐτὰρ Ἔρις στυγερὴ τέκε μὲν Πόνον ἀλγινόεντα
Λήθην τε Λιμόν τε καὶ Ἄλγεα δακρυόεντα
Ὑσμίνας τε Μάχας τε Φόνους τ᾽ Ἀνδροκτασίας τε
Νείκεά τε ψευδέας τε Λόγους Ἀμφιλλογίας τε
Δυσνομίην τ᾽ Ἀάτην τε, συνήθεας ἀλλήλῃσιν, 230
Ὅρκον θ᾽, ὃς δὴ πλεῖστον ἐπιχθονίους ἀνθρώπους
πημαίνει, ὅτε κέν τις ἑκὼν ἐπίορκον ὀμόσσῃ.

Καὶ γέννησε τὴν Νέμεση, συμφορά γιὰ τοὺς θνητούς ἀνθρώπους ἡ
ὀλέθρια Νύκτα, καὶ μετά τὴν Ἀπάτη καὶ τὴν Φιλότητα, τὸ καταραμένο
Γῆρας καὶ τὴν ἀκατάβλητη Ἔριδα. Μετά ἡ μισητή Ἔρις γέννησε Τὸν
βασανιστή Πόνο, τὴν Λήθη, τὴν Πεῖνα καὶ τὶς Ὀδῦνες ποὺ φέρνουν
δάκρυα, τὶς Συμπλοκές, τὶς Μᾶχες, τοὺς Φόνους, τοὺς Ἀνδροσκοτωμούς, τὶς Φιλονικίες, τὶς
Ψευδολογίες, τὶς Διαφωνίες, τὴν Κακονομία, τὴν Ἄτη ποὺ πᾶνε συνήθως μαζί,
καὶ τὸν Ὄρκο ποὺ τυρρανᾷ τοὺς πιὸ πολλούς ἀνθρώπους στὴν γη,
ὅταν μὲ τὴ θέλησή τους γίνονται ἐπίορκοι.

Τᾶσος Γκολέμης

(Visited 43 times, 1 visits today)
Leave a Reply