Ἡ σοφία τῆς καρδιᾶς μας…

Ἡ σοφία τῆς καρδιᾶς μας...Ὅταν ἀρχίζουμε νὰ ἐμπιστευόμαστε τὴν σοφία τῆς καρδιᾶς μας…
…καὶ νὰ κάνουμε ἐπιλογὲς βασισμένες σὲ αὐτό ποὺ εἶναι σωστὸ γιὰ ἐμᾶς, μπαίνουμε σὲ μιὰ διαδικασία μεταμορφώσεως καὶ ἐξελίξεως καὶ τότε βρίσκουμε τὴν δική μας Ἰθάκη, ποὺ εἶναι ἡ αὐθεντικότητα μας…

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply