Ἀρετή ἤ Κακία;

Ἀρετή ἤ Κακία;Τί νά ἐπιλέξῳ;

Ἐὰν ἐπιλέξῳ τὸ καλό, θὰ εἶναι δύσκολος ὁ δρόμος. Δύσβατος.
Πέτρες, ἀγκάθια, ἀνηφόρες, ἐμπόδια, γκρεμοί, ἀδιέξοδα…
Ἡ ἐπιβράβευσις ὅμως ἔρχεται πάντα ΜΟΝΟΝ ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ ἀξίζει νὰ ἔρχεται…
Ἀπὸ μέσα μας…

Ἐὰν ἐπιλέξῳ τὸ κακὸ τὰ πάντα εἶναι εὔκολα…
Δρόμοι εὔκολοι, δίχως ἀνεβοκατεβάσματα, δίχως ἐκπλήξεις δυσάρεστες…
Ἡ ἐπιβράβευσις ὅμως δὲν φθάνει ποτέ…
Ὅσο κι ἐὰν μᾶς χειροκροτοῦν, γνωρίζουμε πὼς ἐξαπατήσαμε… Τὰ προσωπεῖα εἶναι ἀναγνωρίσιμα πρῶτα ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ τὰ φοροῦν…

Ἡ ἀπόφασις εἶναι δύσκολη.
Εἶναι πάντα ἐκεῖ τὰ διλήμματα, κάθε μας στιγμή. Σὲ κάθε μας ἀνάσα…
Ἔως τὰ βαθειά μας γεράματα, ἔως τὴν τελευταία μας ματιὰ σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο, καλούμαστε νὰ ἀποφασίζουμε…
Κι ὅταν μία ἀπόφασις δὲν ἦταν σωστὴ πάντα μᾶς τρώει…

Ὁ ἀπολογισμὸς εἶναι δικός μας…
Ὅπως ἄλλως τὲ καὶ ἡ διαδρομή…

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
Leave a Reply