Εἶναι πολύτιμο νὰ ἀγωνιζόμεθα γιὰ τὶς ἀξίες μας.

Εἶναι πολύτιμο νὰ ἀγωνιζόμεθα γιὰ τὶς ἀξίες μας.Αὐτὸ μᾶς κάνει οὔτως ἤ ἄλλως καλλιτέρους σὰν ἀνθρώπους.
Μᾶς ὠθεῖ ἐκ τῶν πραγμάτων στὸ νὰ γινόμαστε διαρκῶς πιὸ γενναῖοι καὶ πιὸ σημαντικοί.
Μὰς ἐνεργοποεῖ καὶ μᾶς κρατᾶ διαρκῶς σὲ κατάστασιν προβληματισμοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μποροῦμε σιγὰ σιγὰ νὰ ἐξερχόμεθα τῆς στασιμότητος καὶ νὰ ἐπιτυγχάνουμε  ὅλο καὶ μεγαλυτέρα διαύγειαν σκέψεως.

Εἶναι δύσκολο νὰ μείνῃ κάποιος προσηλωμένος σὲ ἀξίες. Καὶ ψυχοφθόρο.
Μὰ εἶναι ἴσως τὸ σημαντικότερον ποὺ μποροῦμε νὰ ἐπιτύχουμε ὡς ἄνθρωποι, πρὸ κειμένου νὰ ἀφήσουμε ἕνα καλὸ κληροδότημα στοὺς ἐπομένους ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν.

Δὲν εἶναι βέβαιον πὼς θὰ ἀναγνωριστοῦν τὰ ἔργα μας.
Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μετρᾶ.
Ὅταν κάποιος ἀγωνίζεται γιὰ ἀξίες, ὅσα ἄσχημα θὰ συναντήση ἁπλῶς θὰ τὸν δυναμώσουν καὶ θὰ τὸν κάνουν νὰ δεσμευθῇ πολὺ περισσότερο ἀπέναντί τους.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 18 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Εἶναι πολύτιμο νὰ ἀγωνιζόμεθα γιὰ τὶς ἀξίες μας.

Leave a Reply