Ἡ προσβολὴ τοῦ πολιτεύματος τιμωρεῖται μὲ ἰσόβια…

Ἡ προσβολὴ τοῦ πολιτεύματος τιμωρεῖται μὲ ἰσόβια...Ἡ κατάλυσίς του μέ τί τιμωρεῖται;*

Καὶ τέλος πάντων…
Πάει καλῶς… Δὲν δέχονται νὰ προσβάλουμε τὸ πολίτευμα… Αὐτὸ ποὺ εἶναι τέλος πάντων… Πολίτευμα ποὺ τιμᾶ στὸ ἔπακρον τὸ ὄνομά του, κατὰ πῶς πιστεύεται ἀπὸ κάποιους… (Βλέπε Μπένυ, Ἀντωνάκιον, Ἀλεξέι, το Φώτι (μὲ ἰώτα πάντα) καὶ τὰ λοιπὰ κουδουνισμένα!!!)
Νά μᾶς ἔλεγε καί κάποιος ὅμως τό τί ἀκριβῶς εἶναι αὐτό τό πολίτευμα, πού ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στόν πολίτη νά ἔχῃ λόγο, ἄποψιν, γνώμη;
Καί πρός τί ἀκριβῶς ἀπαγορεύουν τήν ὀνοματοδοσία του;;; Φοβοῦνται τίς λέξεις ἤ μήπως ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ θαυμάσια τίς ἔννοιες τῶν λέξεων;;;

Δημοκρατία εἴπατε;
Ναί… Σωστά…
Ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔφτιαξε ὁ Περικλῆς φαντάζομαι…

Ἤ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ ἔφτιαξε ὁ Ἀνδρέας, μιμούμενος τὸν Περικλῆ…

Ἔ…
Αὐτὲς ἔχουμε καὶ τώρα… Ἴδιες κι ἀπαράλαχτες…
Δημοκρατία δέν θέλαμε;
Μὲ Δημοκρατία χορταίνουμε…
Κι ὅποιος ἔχει ἀντιῤῥήσεις, ἄς διαβάσῃ κι αὐτά:

Δημοκρατία (βάσει ἐτυμολογίας).

Δημοκρατία! (μιλῶντας ἑλληνικά!!!).

Ἡ ἐγγύησις τῆς δημοκρατίας ἀπὸ τὸν Σόρος.

Δημοκρατία εἴπατε;

Ἐννέα πρὸς ἕναν! Αὐτὸ θὰ πῇ δημοκρατία!

Μὲ τὶς ὑγεῖες μας λοιπόν…
Ἔτσι εἶναι ἡ Δημοκρατία καὶ σὲ ὅσους δὲν ἀρέσκονται τὰ παραπονά τους στὸν Περικλῆ!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ πρόβλημά μας δὲν εἶναι τὸ εἶδος τοῦ …«πολιτεύματος» (ἄν καὶ πράγματι ἔχουμε ζήτημα πολιτεύματος!!! ἀλλὰ τὸ ἐὰν ἔχουμε, ἤ ὄχι, δικαιοσύνη. Ἄς ἀναζητήσουμε λοιπὸν τὰ ΑΙΤΙΑ στὸ ΠΟΙΟΙ μεριμνοῦν πρὸ κειμένου νὰ ΜΗΝ ἔχουμε δικαιοσύνη!!! Διότι τὸ πολίτευμα;, ὅταν ὑπάρχῃ δικαιοσύνη, ποσῶς θὰ μᾶς ἀπασχολοῦσε!!! Καὶ δυστυχῶς, ὅσο ἐξαπλώνεται ἡ μόλυνσις τῆς ἀτιμωρησίας, τόσο ἐξαπλώνεται καὶ ἡ αὔξησις τῆς ἀνάγκης ἐπαναφορᾶς τοῦ Δικαίου. Οὐσιαστικῶς, ἄν κι ἀκόμη δὲν τὸ συνειδητοποιοῦμε, πρόβλημα Δικαιοσύνης θέλουμε νὰ λύσουμε κι ὄχι πρόβλημα κομματικοπολιτικοκοινωνικό!!! Ἐπισήμως τοὐλάχιστον!!!

Υ.Γ.2. Σαφῶς καὶ εἶναι πολιτικὸ τὸ θέμα… Ἁπλῶς ἀπὸ τὴν ὀπτικὴ ποὺ τὸ βλέπουμε ἐμεῖς, ποὺ μᾶς κρατοῦν ὑπὸ τὸ Κράτος τῆς σιωπῆς, τῆς ἀμορφωσιᾶς καὶ τῆς παραπληροφορήσεως δὲν μποροῦμε νὰ τὸ διακρίνουμε…Ἀλλὰ πολιτικὸ ζήτημα εἶναι ἐφ΄ ὅσον ΕΜΕΙΣ παραμένουμε ὑπὸ τὴν σκιὰ τὴς μερικοῦς πληροφορήσεως.

Υ.Γ.3. Τί σημασία ἔχει ἐάν ὁ ἄρχων εἶναι ἤ ὄχι «ἐκλεγμένος», ὅταν ἡ Δικαιοσύνη ἐπικρατεῖ; Ἔχει ὅμως σημασία (καὶ πόνο καὶ κόψιμο) ὅταν ΑΔΙΚΟΥΜΕΘΑ

Γιατί χρεοκόπησε ἡ δημοκρατία;

Εἶναι μήπως ἄλλο σοσιαλισμός κι ἄλλο δημοκρατία;

Χαιρετοῦμε τὴν δημοκρατία.

Ἡ δημοκρατία εἶναι μία ἔννοια ποὺ …ἀηδιάζει τὴν Κομισιόν!!!

Ἡ κεντρικὴ ἐπιτροπὴ τοῦ κόμματος (Κομισιόν) δὲν κάνει λάθη σύντροφοι…

Τὰ ἴδια πρόσωπα σὲ …διαφορετικές «ἐπαναστάσεις» (παραστάσεις)!!!

Εἶδες τί σοῦ κάνει ἡ δημοκρατία;

Ὕποπτη μανία μὲ τὴν δημοκρατία.

Ἀπό πότε μωρέ ἀπαγορεύεται τό ἐλευθέρως «θρησκεύεσθαι»;

Τελικῶς ἀνεκάλυψα τὸ τὶ καλὸ ἔχει ἡ δημοκρατία.

Κύττα βρὲ παιδί μου κάτι ἀντιφασίστες!!!

Ὅταν οἱ σοσιαλΗστὲς ἦσαν φασίστες.

*Φράσις τοῦ φίλου Ἀλεξάνδρου

φωτογραφία

(Visited 55 times, 1 visits today)
Leave a Reply