Στὸ Detroit οἱ πολῖτες κερδίζουν καὶ πάλι τὸ νερό τους!!!

Ένα μέτωπο, το μέτωπο τοῦ νερού καταφέρνει νὰ έχῃ συνεχόμενες νίκες!
Η μάχη στὸ Ντιτρόιτ κερδίζεται!
Η διαχείριση τοῦ νεροῦ επιστρέφει σὲ δημοκρατικές διαδικασίες, μὲ σχέδια προσιτῆς τιμολογήσεως, ποὺ δὲν θὰ ξεπερνᾶ σὲ καμμία περίπτωση τὸ 3% τοῦ ειἰοδήματος ἑνὸς νοικοκυριοῦ.

Ἀλέξανδρος

BREAKING: Detroit’s unelected emergency manager, Kevyn Orr, has just relinquished control of the Detroit Water and Sewage Department, which is now back in the hands of the people. It’s expected the mayor and city council will approve a water affordability plan that caps a household’s water bill at no more than 3 percent of their income.

US Uncut

Leave a Reply