Σαράντος Καργάκος: Ὁ πιθανός τάφος τοῦ Ἀλέξανδρου καί τό «πεπεισμένος»

Σαράντος Καργάκος Ὁ πιθανός τάφος τοῦ Ἀλέξανδρου καί τό «πεπεισμένος»Ἡ πεῖρα μιᾶς μακρᾶς ζωῆς μοῦ ἔχει διδάξει ὅτι γιά δύο πράγματα ὑπάρχει σιγουριά: γιά τό θάνατο καί τούς… φόρους!
Συνεπῶς, μπορῶ νά κάνω κάποιες ὑποθέσεις, ἀλλ’ ὅπως λέμε στό Συντακτικό, αὐτές εἶναι τοῦ προσδοκωμένου.
Κάποιες ὅμως ἀποδεικνύονται ὅτι ἔχουν ἀπόδοση τό πραγματικό.

Ὅταν πρό πολλῶν ἐτῶν ὑποστήριξα ὅτι πιθανῶς ὁ τάφος τοῦ Ἀλεξάνδρου βρίσκεται στήν Μακεδονία, μιά διαισθητική ὑπόθεση ἔκανα.
Ὅταν ἀργότερα ὑπέδειξα ὡς πιθανώτερο τόπο τήν Ἀμφίπολη, πάλι ὑπόθεση ἔκανα, ἀλλά ἰσχυροτέρου εἴδους.
Κι ὅταν, τέλος, ἔγραψα στό βιβλίο μου «Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ Ἄνθρωπος Φαινόμενο», ὅτι πιθανῶς ὁ τάφος νά ἔχει εὑρεθεῖ καί νά μήν τό ἔχουμε ἀντιληφθεῖ καί ὅτι βρίσκεται -πάλι κατά πιθανότητα- ἐκεῖ ὅπου σέ νεώτερη ἐποχή ἔχει στηθεῖ ὁ λεγόμενος «Λέων τῆς Ἀμφιπόλεως», πάλιν κατ’ ὑπόθεση ἔγραψα.

Συχνά ἕνας χῶρος ἔχει λαλιά.
Ἀρκεῖ νά ἔχεις εὐαίσθητη ἀκοή καί νά ξέρεις νά ἀκοῦς. Τήν φωνή τῆς γῆς δέν τήν κατανοεῖ εὔκολα κάποιος πού δέν ἔχει ἀσκημένη ὅραση καί ἀκοή.

Συνεπῶς τό «εἶμαι πεπεισμένος», πού μοῦ ἔχουν κολλήσει κάποιοι -καλοπροαίρετα ὑποθέτω-, δέν μοῦ ταιριάζει.
Πεπεισμένος εἶμαι μόνο γιά τούς φόρους πού θά πληρώνω ὅσο ζῶ.
Ὅσο γιά τό πόσο θά ζῶ, τ’ ἀφήνω στήν ἁρμοδιότητα τοῦ Κυρίου.
Ὑποθέτω ὅτι οἱ δικές Του ἀποφάσεις δέν ὑποτάσσονται στά κελεύσματα κάποιας ὑπερουράνιας Τρόικας!

Σαράντος Καργάκος

φωτογραφία

(Visited 72 times, 1 visits today)
Leave a Reply