Ἑλληνικά προϊόντα;;;

Κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἄνευ σχολίων, λόγῳ μεγάλης θλίψεως…

Δυστυχῶς τὸ νὰ φέρνῃ κάποιος λάχανα ἀπὸ τὴν Κίνα ἀποδεικνύεται πὼς εἶναι πολὺ πιὸ οἰκονομικὸ καὶ συμφέρον!!
Ἐπίσης ἀποδεικνύεται, γιὰ ἀκόμη μία φορά, πὼς αὐτὸ τὸ κράτος πρέπει νὰ καταῤῥεύσῃ διὰ παντός.
Καὶ τέλος, ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε ἀντιληφθεῖ, εἶναι κωμικοτραγικὸν τὸ νὰ ….ἀναβαπτίζονται ΟΛΑ τὰ προϊόντα τοῦ πλανήτου ἑλληνικά, πρὸ κειμένου νὰ …προτιμηθοῦν ἀπὸ τοὺς καταναλωτές.

Κατὰ πῶς φαίνεται, τώρα τελευταῖα, ἔως καὶ ἑλληνικὴ …σημαία κρεμοῦν ἔξω ἀπὸ τὰ καταστήματά τους κάποιοι, πρὸ κειμένου νὰ δηλώσουν πὼς πρόκειται γιὰ ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις. Μὰ ἡ οὐσία, ποὺ ἀφορᾶ στὴν ἁλυσίδα τῆς ἀγορᾶς, ἀποδεικνύει πὼς ΜΟΝΟΝ κατ’ ὄνομα εἶναι ἑλληνικὰ τὰ ὅποια προϊόντα.
Στὴν πραγματικότητα εἶναι στὴν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων …ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ!!!
Κι ὅλα αὐτὰ διότι μᾶλλον κι ἐμᾶς …σκουπίδια μᾶς θεωροῦν κάποιοι!!!

Φιλονόη

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ἑλληνικά προϊόντα;;;

    • Ναί, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι κινεζικὸς ὁ σπόρος.
      Τὸ πρόβλημα ὅμως ποὺ παραμένει εἶναι στὴν οὐσία. Τὰ δικά μας προϊόντα καταλήγουν στὶς χωματερές, ἐὰν ὑπάρχουν, διότι συμφέρει περισσότερο ἡ εἰσαγωγή τους. Δὲς γιὰ παράδειγμα τὰ λεμόνια Ἀργεντινῆς ἤ τὰ σκόρδα Κίνας ἤ τὰ ἀμύγδαλα Τουρκίας ἤ τὶς πατᾶτες Αἰγύπτου.
      Σαφῶς κι ἔχουμε ἐπάρκεια στὰ παραπάνω, ἀλλὰ εἶναι ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ἡ ἀγορά τους πλέον.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *