Παλαιὰ καὶ Νέα Τάξις Πραγμάτων!!!

Παλαιὰ καὶ Νέα Τάξις Πραγμάτων!!!Τὸ παρακάτω κείμενον εἶναι μία ἀπάντησις, σὲ σχολιασμό, ποὺ ἐδέχθην, γιὰ αὐτὴν τὴν δημοσίευσιν:

Ἕνας ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ τοῦ Βελουχιώτη…

Σὲ αὐτὴν τὴν δημοσίευσιν ὁ πατὴρ Σημίτης συντροφεύει τὸν Βελουχιώτη.
Δῆλα δὴ ὁ πατὴρ Σημίτης, ποὺ ἦταν ὁ κύριος καὶ βασικὸς ἐγκέφαλος δημιουργίας τῶν υἱῶν Σημίτη, οἱ ὁποῖοι μὲ τὶς …«οἰκονομολογικές τους» προτάσεις, μεθοδεύσεις, ἰδέες, χειραγωγήσεις, (ὁ ἕνας περισσότερο κι ὁ ἄλλος λιγότερο, μὰ ἐξ ἴσου ὑπεύθυνοι καὶ οἱ δύο!!!) μᾶς ἔθεσαν ὡς δούλους στὶς ἁλυσίδες τῆς (παλαιᾶς καί) νέας τάξεως, ΕΠΙΣΗΜΩΣ. Στάθηκαν δῆλα δὴ ἡ ἐπίσημος ἀφορμὴ νὰ ἀφήσουμε κατὰ μέρος τὶς μάσκες καὶ νὰ μετατραποῦμε ΟΛΟΙ μας σὲ ἀνδράποδα, μὲ τὴν βούλα!!!

Ἕ… Κάποιος δὲν συμφώνησε.
Βλέπετε ἡ …«ἀριστερά», κατ΄  αὐτόν, ΔΕΝ ἔχει ἀκόμη κυβερνήσει, γιὰ νὰ κρίνουμε τόσο αὐστηρὰ τὶς πράξεις της καὶ τὰ ἔργα της.
Δῆλα δή, αὐτὸς ὁ κάποιος, πιστεύει, ἐλπίζει, ὀνειρεύεται νὰ ἀποκαταστησῃ ἡ «ἀριστερά» τὴν ἀδικία ποὺ ἔχουμε ὑποστεῖ ἐδῶ καὶ δεκαετίες.
Δῆλα δὴ αὐτὸς ὁ κάποιος πιστεύει πὼς μέσα τὸ πολιτικὸ σκηνικὸ ὑπάρχουν «καλοὶ καὶ κακοί»!!!
Δῆλα δή, γιὰ νὰ μὴν γίνῳ κακιά, αὐτὸς ὁ κάποιος μοῦ ἐπιβεβαιώνει τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ «Σίγμα»:

Ἡ κοινωνία τῶν …Ζόμπι.

Ἐν τάξει…
Θὰ τὴν πάθουμε κι αὐτὴν τὴν συμφορά…
Κι ὄχι μόνον θὰ τὴν πάθουμε, ἀλλὰ θὰ δυσκολευθοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ ἀπὸ ποῦ μᾶς ἦλθε κι αὐτὴ  ἡ …κατραπακιά!!!
Ἀδυνατοῦμε φυσικὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ βάζουμε τὰ χεράκια μας καὶ βγάζουμε τὰ ματάκια μας!!!

Ἡ ἀπάντησίς μου λοιπόν, καὶ τὸ κλείνω γιὰ τὴν ὥρα.
(τὸ ἐρώτημα ἦταν «γιατὶ δὲν θίγουμε τὰ ἐγκλήματα τῶν δεξιῶν».)

Φιλονόη

Τὰ ἔχουμε στιγματίσει σὲ δεκάδες κείμενα.
Ἕνα ἀπὸ αὐτά, ποὺ συγκεντρώνει πολλὰ στοιχεῖα, κι αὐτό:

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!


«Συμπτωματικῶς» καὶ ὁ Σίγμα κι ἐγώ, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι συγγραφεῖς τοῦ ἱστολογίου ΔΕΝ εἴμαστε ὑπὲρ τοῦ ἑνὸς καὶ κατὰ τοῦ ἄλλου. Ἀναζητοῦμε τὴν ἀλήθεια, τὶς μεθοδεύσεις, τὸ παρασκήνιον, τὶς «ἐκδουλεύσεις» ἔνθεν κακεῖθεν, τὶς προδοσίες, τὴν προπαγάνδα. Δὲν ἰσχυριζόμαστε πὼς τὰ γνωρίζουμε ὅλα, μὰ σαφῶς καὶ ἰσχυριζόμαστε πὼς ΟΛΟΙ κι ΟΛΑ ἔχουν μεταξύ τους σχέσιν συγκοινωνούντων δοχείων.
Ἐπίσης, γιὰ νὰ μὴν παρεξηγούμεθα, τὸ νὰ ἀθωώνουμε τοὺς μὲν ἐπεὶ δὴ διώχθησαν τότε, δὲν τοὺς μετατρέπει καὶ σὲ ἀθῶες περιστερές. Οἱ ἡγεσίες, οὔτως ἤ ἄλλως, ΠΑΝΤΑ ἦσαν πουλημένες καὶ καθοδηγούμενες.

Πᾶρε γιὰ παράδειγμα τὸν Ζαχαριάδη, ποὺ ἄν καὶ στὴν ἀρχὴ τῆς ἐνάρξεως τοῦ πολέμου μὲ τοὺς Ἰταλούς, ἐτάχθη ὙΠΕΡ τῆς ἑνώσεως τῶν Ἑλλήνων καὶ κατὰ τοῦ ΚΟΙΝΟΥ ἐχθροῦ, πολὺ γρήγορα ὅμως, ὅταν ἡ κεντρικὴ ἐξουσία τοῦ «τράβηξε τὸ αὐτί» ἄρχισε τὰ …«κινεζικά».
Ὁ Ζαχαριάδης ἔκανε πολλὰ κατὰ τῶν Ἑλλήνων. Τὸ ἴδιο τὸ ΚΚΕ τὸν περιθωριοποίησε ὅμως καὶ μόλις προσφάτως τὸν …ἀπεκατέστησε.
Ἄλλο πρόσωπο ἦταν ὁ Βαφειάδης, ποὺ ἐπίσης κατήγγειλε τὰ ἐγκλήματα τοῦ ΚΚΕ.
Καὶ πίσω ἀπὸ ὅλους αὐτούς, οἱ ΑΓΝΟΙ ἐξαπατημένοι Ἕλληνες, ποὺ ἔπρεπε ἤ νὰ τοὺς στηρίξουν ἤ νὰ τοὺς πολεμήσουν, κόβοντας τὶς …φλέβες τους ἤ τῶν παιδιῶν τους ἤ τῶν ἀδελφῶν τους!!!
Αὐτό ἀπό μόνον του ΔΕΝ ΣΕ ΠΟΝΑ;;;
Γιατί πάντα νά βρισκόμαστε ἀνάμεσα σέ δύο πυρά καί νά χάνουμε τήν οὐσία, πού εἶναι ἡ συσπείρωσις;
Μπορῶ λοιπὸν νὰ συνταχθῷ μαζύ σου, ἤ νὰ ἐναντιωθῷ, καὶ νὰ συζητᾶμε ἐπὶ ἑβδομάδων, ἀλλὰ ἄκρες νὰ μὴν βρίσκουμε.

Μποροῦμε νά δοῦμε τήν πραγματικότητα ὡς ἔχει, δίχως …χρωματισμένες «ἰδεολογικῶς» ταμπέλες;
Ἑὰν ναί, τότε θὰ πρέπη νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἀπὸ ἀρχῆς γεννήσεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν ΑΛΛΟΙ ἀπεφάσιζαν γιὰ τὸ ποιοὶ θὰ μᾶς …κυβερνοῦν.
ΟΥΤΕ μία κυβέρνησις
(πλὴν κυβερνήσεως Καποδίστρια καὶ ἴσως λίγο, πρὸς τὸ τέλος, τοῦ Μεταξᾶ) δὲν ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Ἕλληνος. Ἀντιθέτως πάντα, ἀπὸ Ὄθωνος ἀκόμη, τὰ συμφέροντα τῶν Ῥότσιλντ ἦσαν ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπ΄ ὅλα. (Βλέπε «ἐθνικὴ τράπεζα», «τράπεζα τῆς Ἑλλάδος» καὶ τὰ σχετικὰ διατάγματα/νομομαγειρέματα).

Μπορεὶς νὰ ἐπιλέξῃς ὅποιο «στρατόπεδον» σοῦ ταιριάζει καλλίτερα, ἀλλὰ νὰ θυμᾶσαι αὐτό: Ὅλα τὰ «στρατόπεδα», ποὺ μᾶς διαχωρίζουν σὲ «καλούς» καὶ «κακούς» ἀνήκουν στὸ ἐξῆς …ΕΝΑ: τὸ στρατόπεδον τῶν τοκογλύφων.
Θές νά τό δῇς; Δέν θές; Εἶναι ἐπιλογή σου!!! καὶ πάει καλῶς. Ἔτσι κι ἀλλοιῶς οἱ στρατοὶ τῶν τοκογλύφων ἀλλάζουν χρώματα, ὀνόματα, «ἰδεολογίες», ἀλλὰ παραμένουν ἴδιοι κι ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν μεριμνοῦν γιὰ τὴν ΔΙΚΗ ΣΟΥ καὶ τὴν ΔΙΚΗ μου ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΙΝ!!!

Αὐτὸ καὶ τέλος.
Στοιχεῖα ὑπάρχουν πολλά, ποὺ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ τοὺς ἰσχυρισμούς μου. Εἶσαι διατεθειμένος νά τά ἐρευνήσῃς καί νά ἀναγνωρίσῃς τόν ῥόλο τους ἤ ἀπό ἐδῶ εἴμαστε οἱ «κακοί» κι ἀπό τήν πλευρά σου εἶστε οἱ «καλοί»;;;;
Κι ἐὰν ἀποδειχθοῦν λανθασμένα, νὰ εἶσαι βέβαιος, πὼς δημοσίως θὰ ΖΗΤΗΣΩ ΣΥΓΓΝΩΜΗ, γιὰ τὶς ἔως τώρα τοποθετήσεις μου. Ἐάν ὅμως ἀποδειχθῇ πώς ἐσύ λανθάνῃς, θά πράξης τά ὅμοια;

φωτογραφία

(Visited 44 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Παλαιὰ καὶ Νέα Τάξις Πραγμάτων!!!

Leave a Reply