Ἀν τὶ νὰ διωχθοῦν οἱ ἐγκληματίες, διώκεται αὐτὸς ποὺ τοὺς …καταγγέλλει!!!

John Kiriakou, τὸ ὄνομά του.

Ἀντὶ γιὰ τὴν δίώξη τῶν βασανιστῶν, ὁ Ὀμπάμα διώκει τὸν πράκτορα τῆς CIA, ποὺ ἀπεκάλυψε τὸ πρόγραμμα.

Πρὸς γνῶσιν καὶ συμμόρφωσίν του ἐκτίει ποινὴ καθείρξεως… Ἀν τὶ νὰ διωχθοῦν οἱ ἐγκληματίες, διώκεται αὐτὸς ποὺ τοὺς ...καταγγέλλει!!!

 

vox

Τό καταλάβαμε;
Εἴμαστε μιὰ ὡραία ἀτμόσφαιρα!!!

Σωτήρης Παπανικολάου

(Visited 142 times, 1 visits today)
Leave a Reply