Οὔτε σταφίδα πιά;

Παίρνω σταφιδοῦλες στὸ βουνό, ἀλλὰ ὅποια ἑλληνικὴ μάρκα καὶ νὰ πάρῳ ἀπὸ τὸ super market γράφει ἀπὸ πίσω «Σταφίδα Τουρκίας».Οὔτε σταφίδα πιά;2

Αὐτὴ εἶναι ἀπὸ τὴν Μελισσοκομικὴ Συνεργασία Κρήτης.Οὔτε σταφίδα πιά;1

Ἡ Ἑλλάδα δηλαδή δέν παράγει οὔτε σταφίδα ἀρκετή γιὰ νὰ καλύψῃ τήν ἐγχώρια ἀγορά;
Τί συνεταιρισμοί εἶναι αὐτοί;
Γιά νά κάνουν ἐμπόριο;

Δημήτρης Τουσιάδης

(Visited 95 times, 1 visits today)
8 thoughts on “Οὔτε σταφίδα πιά;

  • Πολὺ σημαντικὰ αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀναφέρεις. Μόνον ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ ἀγνοήσουμε τὴν καταγγελία.
   Τὸ ποθούμενον εἶναι νὰ διαδοθῇ σὲ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρους καλλιεργητές.
   Πολὺ εὐχαρίστως νὰ βοηθήσουμε σὲ αὐτό!!!

   • Το σημαντικότερο όλων είναι ο ΕΛΛΗΝΑΣ καταναλωτής να ενημερωθεί και να μάθει να κάνει σωστές επιλογές. Δεν μπορεί η σχεδόν ξενόφερτη σουλτανίνα να έχει 5000 τόνους εσωτερική κατανάλωση ενώ η ΕΛΛΗΝΙΚΗ μαύρη κορινθιακή σταφίδα μόλις 1000 τόνους. Υπάρχει έλλειμμα ενημερότητας και διαφήμισης για να διαδοθεί η διατροφική αξία της κορινθιακής σταφίδας, η οποία παρεπιπτόντως είναι το μόνο είδος σταφίδας ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ που διαθέτει πιστοποίηση από κλινικές μελέτες για την εξέχουσα διατροφική της αξία!!!

Leave a Reply