Οἱ βο(υ)λευτές μας, κατὰ βάθος, «ἀγνοοῦν» πλήρως τοὺς λόγους τῆς χρεοκοπίας…

Οἱ βο(υ)λευτές μας, κατὰ βάθος, «ἀγνοοῦν» πλήρως τοὺς λόγους τῆς χρεοκοπίας...Από την προσεκτική ανάλυση της επικαιρότητας προκύπτει ότι οι βουλευτές μας, στο σύνολο τους, καθώς και το λοιπό, εν γένει πολιτικό προσωπικό της χώρας, αγνοούν πλήρως τους λόγους της χρεοκοπίας και ως εκ τούτου θεωρείται σκόπιμο και απαραίτητο να συγκροτηθούν κοινοβουλευτικές επιτροπές, που θα αναλάβουν αρμοδίως να διελευκάνουν το βαθύ αυτό μυστήριο.

Όποιος δεν αντιλαμβάνεται το οριακά, το απολύτως γελοίον του πράγματος ας συνεχίσει να παίρνει το μέρος του ενός ή του άλλου, με την ελπίδα ότι κάποιοι από αυτούς τους φαιδρούς τύπους, αν υπερισχύσουν των αντιπάλων τους, θα του λύσουν το πρόβλημα.

Καλό Πάσχα να έχουμε.

Θέμης Καζαντζίδης

φωτογραφία

(Visited 25 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ βο(υ)λευτές μας, κατὰ βάθος, «ἀγνοοῦν» πλήρως τοὺς λόγους τῆς χρεοκοπίας…

Leave a Reply