Ζῆσε ἐσύ κι ἄσε τούς ἄλλους νά πεθάνουν;

Ἀδύνατον νὰ συνεχίζῃ ἡ ἱστορικὴ συνέχεια τῆς Ἑλλάδας, ὅσο κυριαρχεῖ τὸ πρότυπο τοῦ παρτάκια (ζῆσε ἐσὺ καὶ ἆσε τοὺς ἄλλους νὰ πεθάνουν) εἰς βάρος ἀξιῶν, ὁραμάτων καὶ κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης.

Ζῆσε ἐσύ κι ἄσε τούς ἄλλους νά πεθάνουν;

Ἀλέξιος Ῥαφαηλίδης

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply