Οἱ δικτατορίες μόνον μὲ θάνατο καὶ αἷμα ἀνατρέπονται…

Οἱ δικτατορίες μόνον μὲ θάνατο καὶ αἷμα ἀνατρέπονται...Λίγοι ἐργάτες… λίγοι φοιτητές… κάποιοι ἐπιχειρηματίες… μερικοὶ ἀγρότες καὶ …μπόλικοι στρατιωτικοί, ὅπως σὲ ὅλα τὰ δικτατορικὰ καθεστῶτα ποὺ τὰ λεν χάριν συντομίας «δημοκρατίες», εἶναι οἱ Ἕλληνες …
Καί ἡ Χώρα;… νὰ ζῇ κάτω ἀπὸ τὸ δικτατορικὸ καθεστὼς μιᾶς συμμορίας ἐκβιαστῶν!
Μὲ τὰ νειάτα της νὰ καταθλίβονται…
Μὲ τὰ γηρατειά της νὰ δακρύζουν…
Μὲ τὸν παραγωγικὸ πληθυσμὸ τῆς Χώρας νὰ ἀδρανοποιεῖτε…
Μὲ φαντάρους ταπεινωμένους…
Μὲ τὸν λαὸ διαιρεμένο…
Καί τά σκουπίδια;… ἕνα λαχταριστὸ πιάτο φαγητὸ τῶν ἀπόρων….

Ἀπὸ τότε που ὁ τόπος αὐτὸς «φιλοξένησε» τὴν φυλὴ τῶν Ἑλλήνων, ποτίζεται μὲ τὸ αἷμα τῶν ὑπερασπιστῶν της…
Ποτὲ δὲν ἀνάσανε, ποτὲ δὲν ἔπαψε νὰ δακρύζῃ, ποτὲ δὲν ἔμεινε χωρὶς ἐχθρό!
Λὲς καὶ πάντα ἔπρεπε νὰ ἐπιβεβαιώσῃ τὴν δύναμή της…
Ἄλλοτε μὲ θεούς, ἄλλοτε μὲ ἥρωες, ἄλλοτε μόνο μὲ μιὰ σταγόνα αἷμα!
Καὶ στὸ τέλος νὰ νικᾷ, λὲς καὶ ἤθελε νὰ τὴν «σπάσῃ» σὲ ὅλους τοῦ κατακτητές…
«Γιατὶ ἡ Ἑλλάδα προορίζεται νὰ ζῇ καὶ θὰ ζῆ!» εἶχε πει κάποιος…
Ἔτσι καὶ τώρα,[οἱ Ἕλληνες τοῦ τώρα…
Καλοῦνται νὰ ὑπερασπισθοῦν ὅ,τι πιὸ πολὺ ἀγαποῦν…
Τὴν Πατρίδα!
Καὶ ὑπεράσπισις χωρὶς ὅπλα δὲν γίνεται!
Οἱ δικτατορίες δὲν πέφτουν μὲ βελούδα καὶ κατσαρολικὰ νὰ κοπανιοῦνται σὲ ῥυθμοὺς rock…
Μόνο μὲ θάνατο καὶ αἷμα…
Ἡ σκλαβιὰ δὲν ταιριαξε ποτὲ σ’ αὐτὸ τὸν τόπο…
Κι ἂς φοροῦν οἱ κατακτητές του, τοὺς ποικιλόχρωμους χιτῶνες τῶν ἐλευθερωτῶν!

Καφετζόπουλος Χάρης

φωτογραφία

(Visited 40 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ δικτατορίες μόνον μὲ θάνατο καὶ αἷμα ἀνατρέπονται…

Leave a Reply