Σοσιαλδημοκρατικὴ πολιτεία καὶ τῆς πλάκας δικαιοσύνη…

Τὸ ὅ,τι θὰ ἐρχόταν ἡ στιγμὴ ποὺ θὰ …«λειτουργοῦσε» ἡ δικαιοσύνη…
Τὸ ὅ,τι αὐτὸ θὰ συνέβαινε ἐπὶ τΣΥΡΙΖΑ…
Τὸ ὅ,τι θὰ δικαιώνοντο τὰ στελέχη τῆς χρυσῆς αὐγῆς, ποὺ παρανόμως κρατοῦντο φυλακισμένα ἤ σὲ κατ’ οἶκον περιορισμόν…
…ὁμολογῶ πὼς ἦταν …ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΝ!!!
Καὶ ἦταν ἀναμενόμενον διότι τώρα πιά  ποὺ οἱ, δύο, πρώην, βασικοὶ πυλῶνες τοῦ συστήματος κατέῤῥευσαν, πρέπει νὰ ἀντικατασταθοῦν. Γιὰ νὰ ἀντικατασταθοῦν ὅμως πρέπει τὰ κατάλληλα πρόσωπα νὰ τεθοῦν στὶς κατάλληλες θέσεις.
Καί τί καλλίτερον ἀπό τό νά ἐπιλεγοῦν πρόσωπα πού ἤ ἀδικήθηκαν ἤ …ὑπερασπίσθηκαν τό δίκαιον;Σοσιαλδημοκρατικὴ πολιτεία καὶ τῆς πλάκας δικαιοσύνη...9

Ποιό 40%; Στὸ 60% τὴν πηγαίνουν τὴν Χρυσῆ Αὐγή!!!

Ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ στὸ 40%!!!

Οἱ δύο ἐπόμενοι πυλῶνες λοιπὸν θὰ στηθοῦν σὲ δύο γραμμές-ἀκρότητες- «ἰδεολογίες»: τὴν Ζωὴ καὶ τὴν Χρυσῆ Αὐγή.

 


Σοσιαλδημοκρατικὴ πολιτεία καὶ τῆς πλάκας δικαιοσύνη...6Καὶ οἱ δύο πυλῶνες πλέον εἶναι «κοντά». Εἶναι «ἀντιμνημιακοί», καὶ …καλά!!!
Εἶναι, λέει, ὑπερασπιστὲς τοῦ δικαίου.
Εἶναι, λέει ἐπίσης, ἰδεολογικῶς, τόσο …μακρυά, ὅσο νὰ δικαιολογοῦν τὴν μετακίνησιν ψηφοφόρων, ἀνὰ περίστασιν, πρὸ κειμένου νὰ ἀνεβοκατεβαίνουν στὴν ἐξουσία, κατὰ τὰ πρότυπα τὰ βενιζελικά. (Δῆλα δὴ οἱ ἴδιες οἰκογένειες, μὲ διαφορετικὲς …προβοσκίδες!!!)

Σοσιαλδημοκρατικὴ πολιτεία καὶ τῆς πλάκας δικαιοσύνη...7
Ἐμφανίζονται ἀκριβῶς τὴν στιγμὴ ἐκείνη ποὺ (ὅλως τυχαίως λέμε) τὸ σύστημα τοὺς χρειάζεται.
Ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ …«ἀντλήσουν» στελέχη ἀπὸ τὰ πρώην μνημονιακὰ κόμματα.
Καὶ φυσικά…
Μοιράζουν ἐλπίδες… Πoλλὲς ἐλπίδες…
Πρὸς πάσαν κατεύθυνσιν…
Τόσο, ποὺ ἐὰν τὶς πιστέψουμε, καὶ μόνον μὲ αὐτές, πάει, τὰ λύσαμε τὰ προβλήματά μας… (Λέμε…!!!)

Ὅμως οἱ πράξεις τους ἄλλα μαρτυροῦν…
Γιὰ παράδειγμα…

Τὸ 60-70% τῶν μέτρων τοῦ μνημονίου εἶναι σωστό!!!
Σοσιαλδημοκρατικὴ πολιτεία καὶ τῆς πλάκας δικαιοσύνη...1Καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτήν, τὴν …«ἐκπληκτική» δήλωσιν, ΔΕΝ εἶδα παραιτήσεις, καταγγελίες, διαμαρτυρίες,
ἀπὸ τὴν συγκυβέρνησίν τους.
Οὔτε ἐνοχλήθηκαν κάποιοι ἀπὸ τὶς κωλοτοῦμπες, ποὺ διαρκῶς αὐξάνονται…

Σοσιαλδημοκρατικὴ πολιτεία καὶ τῆς πλάκας δικαιοσύνη...4

Εἶναι βολικὸ τὸ (τοὐλάχιστον) 10.000αρο τὸν μῆνα…

Ἀκολουθεῖ ἡ ἀπόδειξις τῆς ὑπάρξεως τῆς συμμορίας τῶν 300, μὲ τὴν ἀθώωσιν τοῦ μπιμπικίου.

Σοσιαλδημοκρατικὴ πολιτεία καὶ τῆς πλάκας δικαιοσύνη...3
Καὶ φυσικὰ ἡ μεγαλυτέρα ἐπιβεβαίωσις…
Πάκης ὁ ἄσπιλος κι ἀμόλυντος!!!

Θά ἔχουμε ΥΠΟΔΙΚΟ πρόεδρο δημοκρατίας;

Κι ὄχι μόνον βέβαια…

Ἀλέξη, ὁ Μιχελῆς δέν ἦταν ἀπό τούς …«ἐγκεφάλους» τοῦ σχεδίου λεηλασίας «Σοφοκλῆς»;

Μούγκα Ζωῆς γιὰ τὰ παραπάνω.
Μούγκα καὶ γιὰ τὰ …παρακάτω:

Βρὲ Ζωή, τόση…«δημοκρατία» πῶς νά τήν ἀντέξουμε;

Βρὲ Ζωή… Τί ἀκριβῶς ἔχεις μέ τόν ΣΚΑΙ;

Μούγκα γενικῶς.
Μούγκα τῶν πάντων, γιὰ τὰ πάντα.
Μιλοῦν μόνον γιὰ ὅλα αὐτὰ ποὺ ΔΕΝ ἐνοχλοῦν τὰ ἀφεντικά τους..
Μούγκα γιὰ τοὺς πραγματικοὺς αἰτίους

Καὶ φυσικὰ πάντα ὑπηρετοῦν κι ἐξυπηρετοῦν τὴν ἀτζέντα τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, μὲ τὸν πιὸ μεθοδικὸ τρόπο.

Σοσιαλδημοκρατικὴ πολιτεία καὶ τῆς πλάκας δικαιοσύνη...8

Γιά τούς Ἕλληνες ἀστέγους μανδάμ Τασία περισσεύει κάποιο διαμερισματάκι;

ΕΟΖ καὶ σύγχρονοι ΔΟΥΛΟΙ μὲ ὑπογραφὴ Τσίπρα, κατ’ ἐντολὴν Soros!!!


Οὔτε τριάντα βουλευτὲς γιὰ ἀνακίνησιν θεμάτων ἐξεταστικῶν ἐπιτροπῶν, γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τοῦ Ἔθνους καὶ κατὰ τῆς Ἀνθρωπότητος.

Οὔτε μία παραίτησις κόμματος!!!

Στὸ δημοψήφισμα, ἄν καὶ ἦταν γιὰ ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους, βάλσαμο στὴν βλακεία μας, ἔσπευσαν νὰ ὑποστηρίξουν τὸ «Ὄχι»…
Οὔτε σὲ ἕνα μνημόνιο παρητήθησαν
Καὶ φυσικὰ εἶναι ὑπὲρ τοῦ ἐμφυλίου…
Ἀν τὶ νὰ ῥίξουν τὶς κυβερνήσεις λέν, λέν… Καὶ τὶ δὲν λέν…..
Μεταθέτοντας στὶς πλᾶτες μας τὴν ὑποκρισία τους.
Μόνον ποὺ ἐμεῖς, ὡς καλοὶ χαχόλοι, ἀδυνατοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν παράστασιν ποὺ παίζεται εἰς βάρος μας καὶ πιστεύουμε πὼς ὅλοι αὐτοὶ ἀγωνίζονται, λέει, γιὰ τὸ καλό μας.
Ἄμ δέ…
Γιὰ τὴν πάρτη τους… Μόνον!!!

Οἱ ἑκατὸ πρῶτες ἡμέρες τῆς συγκυβερνήσεως Τσίπρα-Καμμένου.

Ὅλα ὅσα λὲν εἶναι γιὰ νὰ τὰ λὲν αὐτοί, μὰ καὶ νὰ τὰ ἀκοῦν αὐτοί…
Δυστυχῶς, ἀκόμη, πολλὰ ἀπὸ αὐτά, τὰ φορτωμένα ἐλπίδες,
… τὰ ἀκοῦν οἱ χαχόλοι εἴπαμε…..
…κι ἀπὸ ἐπάνω τὰ πιστεύουν.
Οἱ χαχόλοι λέμε…
Δῆλα δή…

Ἐμεῖς!!!

Ἄς καλῶς ὁρίσουμε λοιπὸν τὴν νέα διπολικότητα.
Εἶναι τὸ τελευταῖο τμῆμα πρὶν τὸν ὁλοκληρωτισμό.

Μετὰ ὁ σώσων ἑαυτόν…
Λέμε…
Διότι τὸ …μετὰ τοῦ …μετὰ δὲν θὰ τὸ ποῦμε.
Θὰ τὸ ζήσουμε!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Νά συνειδητοποιήσουμε κάτι; Ἡ χρυσῆ αὐγὴ εἶναι ἕνα βαθύτατα σοσιαλιστικὸ κόμμα. Μὰ βαθύτατα. Ἴσως βαθύτερα κι ἀπὸ τὸ τσυριοζομπατσοκολονουδουλοκρατικό, πρώην βενιζελικὸ κόμμα.

Τί εἶναι βρέ παιδιά ὁ ἐθνικοσοσιαλισμός;

Υ.Γ.2. Δυστυχῶς γιὰ κάποιους, ὅσο κι ἐὰν δὲν τοὺς ἀρέσῃ, ὁ ἐθνικοσοσιαλισμὸς εἶναι ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ κεμαλισμός. Κι αὐτὸ εἶναι πολὺ κακό, κυρίως γιὰ τοὺς ἰθαγενεῖς.

Υ.Γ.3. Στὰ ἐπόμενα μνημόνια, τὸ 4ον, τὸ 5ον, τὸ 6ον τὸ …1000ον ΔΕΝ θὰ ὑπογράφουν τσυριζομπατσοκοσκυλονεοδημοκρατολαοσδημαροποταμόπαιδα. Τὰ πιντιὰ τῆς Ζωῆς καὶ τῆς χρυσῆς αὐγῆς θὰ ὑπογράφουν. Καὶ μὴν ἀκούσω κάποιον νὰ κλαίῃ… ΔΕΝ κάνει… Κοτζὰμ …«δημοψήφισμα» στηρίξαμε ἐν τελῶς …«ἐπαναστατικά». Καὶ τὸ κάναμε ΜΟΝΟΙ μας. Μόνοι μας θὰ …πηδηχθοῦμε πιά… Φυσικὰ ἡ …«δικαιοσύνη» χορεύει κατὰ πῶς τῆς βαροῦν. Ξέρει αὐτή…!!!

 

Βαριέμαι νὰ βάζω στὶς ἀπεικονίσεις πηγές, εἰδικῶς σήμερα.
Ὅποιος θέλῃ ἄς ψάξῃ ΜΟΝΟΣ του!

 

(Visited 158 times, 1 visits today)
Leave a Reply