Οἱ πολιτικές μας …«ἐπιλογές» εἶναι …προσχεδιασμένες!!!

Οι πολιτικές «μας» αποφάσεις είναι όλες …προεμελετημένες και καλοσχεδιασμένες από …άλλους!!!

Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!3

Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!4 Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!5 Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!6 Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!7 Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!8 Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!9 Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!10 Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!11 Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!12 Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!13 Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!1 Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!2

Σκάνδαλα από την μία μεριά, στέλνουν βεβαιωμένα την ψήφο μας στην …άλλη μεριά.

Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!14 Οἱ πολιτικές μας ...«ἐπιλογές» εἶναι ...προσχεδιασμένες!!!15

Σίγμα

(Visited 153 times, 1 visits today)
Leave a Reply