Ὁ Τατσόπουλος (ξανά-)ψάχνει μεροκάματο καὶ ἔρχεται νὰ μᾶς …(ἀπο)σώσῃ!!!

αὐτὸ τὸ εἶχε ἀνακοινώσει δημόσια στὶς 26 – 01 – 2015

Ὁ Τατσόπουλος (ξανά-)ψάχνει μεροκάματο καὶ ἔρχεται νὰ μᾶς ...(ἀπο)σώσῃ!!!

ὅμως …τὰ λεφτὰ τελειώνουν…
οἱ μαλᾶκες αὐξάνονται…
κι ὁ τατσόπουλος (ξανά)ψάχνει μεροκάματο…

οἱ ἐργοδότες του; ἐμεῖς!

τώρα θά μου πεῖτε…
«καλά… καί πῶς νά ἐμπιστευθῶ κάποιον πού δηλώνει ἀπόσυρση καί ξανακατεβαίνει… δέν εἶναι φυσικό καί οἱ πολιτικές του θέσεις νά εἶναι τό ἴδιο ἀπάτη;…»
χμ… καὶ ‘γῶ θὰ σᾶς πῶ :
«μήπως διά τῆς ἐρωτήσεως δόσατε καί τήν ἀπάντγση;..»

ἀλλὰ θέλω νὰ θυμίσω καὶ κάτι ἄλλο…
ποιός ἐκκόλαψε τέτοιους ἀπατεῶνες στό κόμμα του καί τούς ἔκανε καύ βο(υ)λευτές;…

ἐκτός…
κι ἂν τελείωσαν οἱ λογοτεχνικὲς ἰδέες του καὶ τὸ ἔριξε πάλι στὰ εὔκολα καὶ στὰ σίγουρα… τὴν πολιτική… μισθὸς βρέξει-χιονίσει…

Καφετζόπουλος Χάρης

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply