Ψῆφος ἤ Ἀποχή;

Ψῆφος ἤ Ἀποχή;Θὰ μποροῦσα νὰ γράφω ὧρες κι ὧρες γιὰ τὸ θέμα.
Ἀμέτρητα τὰ ἐπιχειρήματα γιὰ τὴν συμμεχοχὴ στὴν ψηφοφορία κι ἀκόμη περισσότερα ἴσως γιὰ τὴν μὴ συμμετοχή.
Θὰ παραμείνω ὅμως μόνον σὲ ἕνα σημεῖον, ποὺ ἐλπίζω κι εὔχομαι νὰ μᾶς προβληματίσῃ σοβαρά.
Συμφωνοῦμε ἤ ὄχι μέ τό ὑπάρχον πολιτικό σύστημα;

Τὸ Σύνταγμα ἀναφέρει ῥητῶς πὼς ἔχουμε προεδρευομένη δημοκρατία.
Σὲ μίαν προεδρευομένη δημοκρατία, σὰν τὴν δική μας, ἡ ψῆφος εἶναι ὑποχρεωτικὴ καὶ ἡ ἀποχὴ ἀντισυνταγματική.
(Τὸ ἐὰν οἱ νόμοι τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ θεωροῦν τὴν ψῆφο προαιρετική, εἶναι ὑπερισχύοντες τοῦ ἑλληνικοῦ Συντάγματος, εἶναι ἄλλο ζήτημα!!!)
Μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἀνάλυσιν, γιὰ τὴν συνταγματικότητα, ἤ μή, τῆς ἀποχῆς, μπορεῖτε νὰ διαβάσετε ἐδῶ:

Βουλευτικές εκλογές: Τι συμβαίνει αν τα λευκά ψηφοδέλτια ή η αποχή φτάνουν στο ποσοστό του 51%;

Ἀπὸ αὐτὸ τὸ κείμενον θὰ σᾶς μεταφέρω μόνον ἕνα σχόλιον, συμπερασματικό, ποὺ ἐτέθη ὡς ἀπάντησις στὰ πολλά μας ἐρωτήματα:

«Εφόσον η ψήφος είναι υποχρεωτική και μόνο τα έγκυρα ψηφοδέλτια λαμβάνονται υπόψιν στη κατανομή των εδρών, με ποιον τρόπο μπορώ να απορρίπτω όλους τους υποψηφίους και όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στις εκλογές ;;»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι εκλογές διεξάγονται για να πεις τι θέλεις. ΟΧΙ τι δεν θέλεις. Για την ακρίβεια, οι βουλευτικές εκλογές (εθνικές και ευρωπαϊκές) διεξάγονται για να πεις ποιος θέλεις να είναι ο αντιπρόσωπος σου στην βουλή των Ελλήνων ή αντίστοιχα, των Ευρωπαίων. Τις λοιπές διαμαρτυρίες σου τις καταθέτεις στην δικαιοσύνη (αν θεωρείς ότι έχουν παραβιαστεί κάποια δικαιώματά σου) ή σε φορείς που θεωρείς αρμοδίους.

Σε ό,τι αφορά στον αντιπρόσωπό σου, ο νόμος και το Σύνταγμα σου δίνουν την δυνατότητα να προτείνεις εσύ την υποψηφιότητά του, να αυτοπροταθείς, να φτιάξεις κόμμα, συνδυασμό κλπ.
ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΝ/ΣΕ ΨΗΦΙΖΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΟΥΝ, Ή Ο,ΤΙ ΑΠΕΧΟΝΤΑΣ Η ΨΗΦΙΖΟΝΤΑΣ ΑΚΥΡΑ ΔΙΟΡΘΩΝΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΗΝ ΚΛΑΙΣ. Από όσα μου είπες και εσύ απέχεις καιρό από τις εκλογές και τώρα θέλεις να απορρίψεις τους πάντες ….

Τέλος, πρέπει να ξέρεις ότι από τις εκλογές απέχουν κατά κανόνα οι ψηφοφόροι που δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους είτε επειδή βρίσκονται στο εξωτερικό, είτε επειδή είναι ετεροδημότες και δεν μπορούν να ταξιδέψουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, είτε είναι σε κάποιο νοσοκομείο κλπ. Το ποσοστό των «επαναστατών» που δεν ψηφίζει είναι ελάχιστο. Συνεπώς, η αποχή δεν μπορεί να εκληφθεί ως διαμαρτυρία.

Ορίστε οι κύριες διατάξεις που αφορούν στην πρόταση υποψηφίων βουλευτών :

ΠΔ 26/2012

ΤΜΗΜΑ Δ ́ ΕΚΛΟΓΙΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ Δικαίωμα του εκλέγεσθαι
Άρθρο 29 (Άρθρο 29 Π.Δ. 96/2007) Κτήση του δικαιώματος
1. Το δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες, οι οποίοι την ημέρα της εκλογής, έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και έχουν την νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.
2. Η ηλικία, σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο, αποδεικνύεται από την εγγραφή στο Μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο ενός δήμου. Αν για την συμπλήρωση της ηλικίας, πρέπει να βεβαιωθεί εκτός το έτος και η ημερομηνία γεννήσεως, αυτή αποδεικνύεται μόνο με ληξιαρχική πράξη γεννήσεως.

ΤΜΗΜΑ Β ́ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ́ Υποψήφιοι
Άρθρο 32 (Άρθρο 32 Π.Δ. 96/2007) Πρόταση υποψηφίων
1. Οι υποψήφιοι προτείνονται από τους εκλογείς κάθε εκλογικής περιφέρειας. Η πρόταση είναι γραπτή και υπογράφεται, το λιγότερο, από δώδεκα εκλογείς. Την πρόταση πρέπει να αποδεχθεί εγγράφως ο ίδιος ο προτεινόμενος, ή ο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού πληρεξούσιός του. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους οι ίδιοι προσωπικά ή με τον παραπάνω πληρεξούσιό τους.
2. Κανείς δεν μπορεί να υποβάλλει ή ν’ αποδεχθεί υποψηφιότητα που προτείνεται από εκλογείς σε περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες. Κατ’ εξαίρεση έχει δικαίωμα να υποβάλλει ή να αποδεχθεί υποψηφιότητα σε δύο εκλογικές περιφέρειες ο αρχηγός ή πρόεδρος κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων.
3. Στην πρόταση υποψηφιότητας αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, η ιδιότητα και η ακριβής διεύθυνση του προτεινομένου. Στην πρόταση ή την δήλωση αποδοχής υποψηφιότητας πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση εκείνου που προτείνει τον εαυτό του ή εκείνου που αποδέχεται την πρόταση εκλογέων ή του πληρεξουσίου του με την οποία να δηλώνεται:
α) Σε ποίου δήμου του Κράτους το Μητρώο αρρένων ή το δημοτολόγιο είναι γραμμένος ο υποψήφιος,
β) το έτος γεννήσεως καθώς και η ημερομηνία για την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 29 και
γ) ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν και δεν υπέβαλε ούτε απεδέχθη πρόταση υποψηφιότητας σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Αυτός που ψευδώς δηλώνει υπόκειται στις ποινές της παραγράφου 3 του άρθρου 117.
4. Η πληρεξουσιότητα για υποβολή προτάσεως ή για αποδοχή προτάσεων εκλογέων πρέπει να είναι ειδική και παρέχεται με συμβολαιογραφική πράξη. Στην πρόταση υποψηφιότητας που γίνεται από πληρεξούσιο καθώς και στην δήλωση αποδοχής προτάσεως εκλογέων που γίνεται επίσης από πληρεξούσιο, επισυνάπτεται πάντοτε αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξεως, με την οποία δόθηκε η πληρεξουσιότητα.
5. Στην πρόταση επισυνάπτονται για κάθε υποψήφιο γραμμάτιο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας για κατάθεση χρηματικού ποσού εκατόν σαράντα έξι € και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (146,74). Το χρηματικό αυτό ποσό αποτελεί έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού και είναι δυνατόν να αυξομειώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
6. Η επίδοση των προτάσεων υποψηφίων γίνεται με παραγγελία των ιδίων ή κάθε εκλογέα με δικαστικό επιμελητή στον πρόεδρο του αρμοδίου για την ανακήρυξη των υποψηφίων δικαστηρίου εννέα (9) το αργότερο ημέρες μετά την κατά το άρθρο 31 παράγραφο 3 έναρξη της προεκλογικής περιόδου.
7. Αν λείπουν οι δώδεκα υπογραφές εκλογέων ή η αποδοχή του προτεινομένου ή η υπογραφή αυτού ή του πληρεξουσίου του ή τα γραμμάτια ή κάποιο από τα στοιχεία της παραγράφου 3, η πρόταση είναι απαράδεκτη.

ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ:

Ψάξε καλά τους υποψηφίους Σεπτεμβρίου και σε περίπτωση που κανείς μα κανείς δεν είναι του γούστου σου, ψήφισε κάτι που ικανοποιεί βασικά κριτήρια που είναι σημαντικά για εσένα.
Αμέσως μετά τις εκλογές άρχισε να ψάχνεις τον ιδανικό υποψήφιο και στις επόμενες εκλογές πρότεινε τον εσύ.
Για όποια παράπονα έχεις, προσέφυγε στην δικαιοσύνη ακόμα και αν θεωρείς ότι δεν θα δικαιωθείς.

ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΑΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΕΧΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟ = ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 26 (ΦΕΚ A 57/2012)

ΕΔΩ ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΩΡΙΝΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ: Βουλευτικές Εκλογές Σεπτεμβρίου 2015: Οι υποψήφιοι συνδυασμοί και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι (ΜΕΣΩ ΛΙΝΚ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ )

Κατ’ ἐπέκτασιν.
Βάσει τοῦ Συντάγματος καὶ μόνον ἡ ἀποχὴ εἶναι ἀντισυνταγματικὴ καὶ ὄχι μέσον διαμαρυρίας.
Τὸ «λευκό» καὶ τὸ ἄκυρον εἶναι ἐπίσης (τελικῶς) ὑπὲρ τῶν μεγάλων κομμάτων.
Ἐπίσης, γιὰ ὅσους δὲν τὸ γνωρίζουν, ἐὰν κάποιος καταφέρῃ νὰ ἐκμεταλλευθῇ τὸ ποσοστὸ τῆς ἀποχῆς, ἐφ’ ὅσον φυσικὰ αὐτὸ θὰ ξεπεράση τὸ 50,000001%, αὐτὸ θὰ ἐπισύρη διαρκεῖς κι ἐπαναλαμβανόμενες ἐκλογικὲς διαδικασίες, μὲ μετέχοντα τὸν στρατὸ καὶ τοὺς δικαστές, ποὺ τελικῶς πάλι θὰ ὁδηγήσουν σὲ ἀδιέξοδον, ἐφ΄ ὅσον οἱ πολιτικὲς προτάσεις ἀπολείπουν καὶ ὁ …ἡγέτης, ἀκόμη …ἔρχεται!!!

Κι ἐμεῖς; Τί κάνουμε ἐμεῖς;

Προσωπικῶς, κατὰ πῶς ἔχω δηλώσει ἀμέτρητες φορές, δὲν συμφωνῶ μὲ τὸ ὑπάρχον πολιτικὸ σύστημα καὶ τὰ «νομομαγειρέματά» του. Ἀρνοῦμαι ἐπίσης νὰ ἀπαντῷ σὲ ἐρωτήματα τοῦ τύπου «ποιός εἶναι ὁ λιγότερο κακός», διότι βαρέθηκα νὰ χειραγωγοῦμαι καὶ νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ ψῆφος μου ὡς μέσον καὶ πάτημα γιὰ νὰ μὲ ποδοπατοῦν κάθε φορὰ καὶ περισσότερο.
Ψήφιζα γιὰ χρόνια ἀλλὰ κάποιαν στιγμή, γιὰ λόγους ἀρνήσεως αὐτοῦ τοῦ μορφώματος (μᾶλλον ἀνήκω στὸ μικρὸ ποσοστὸ τῶν «ἐπαναστατῶν») ἐπιλέγω τὴν ἀποχή, ἔχοντας ἀπόλυτο ἐπίγνωσιν τῶν πιθανῶν διώξεων ποὺ θὰ μοῦ ἀσκηθοῦν, ἐὰν κάποιαν στιγμὴ ἔτσι ἀποφασίσουν τὰ κουδουνισμένα.
Μὲ τὴν ἰδία λογικὴ ποὺ κάποιοι ἀρνοῦνται, ὡς «ἐπαναστᾶτες», νὰ πληρώσουν τοὺς παρανόμους μνημονιακοὺς φόρους, τοὺς ΕΝΦΙΑδες καὶ τὶς τοκογλυφικὲς ἀξιώσεις, ἔτσι ὑπάρχουν καὶ κάποιοι ποὺ ἀρνοῦνται νὰ συμφωνήσουν ἤ νὰ συναινέσουν σὲ κάθε πρᾶξιν ποὺ νομιμοποιεῖ τὸ ὑπάρχον πολιτικοκομματικὸ κατεστημένο.
Οὔτε σκοπεύω νὰ χρησιμοποιήσω τὴν ἀποχή μου ὡς μοχλὸ ἀσκήσεως πιέσεως, οὔτε κόμμα προτίθεμαι νὰ φτειάξω, οὔτε νὰ συμμετάσχω σὲ κάποιο ὑπάρχον, οὔτε νὰ στηρίξω κάποιο ἀπὸ τὰ ὑπάρχοντα ἤ τὰ μελλοντικά, οὔτε νὰ συμφωνήσω μὲ τὶς θέσεις τους, διότι ΔΕΝ πιστεύω στὸν πολυκομματισμό!!!
Τὸ σύστημα εἶναι λάθος, ἀπὸ ἀρχῆς ἔως τέλους του, καὶ ἀρνοῦμαι νὰ τὸ στηρίξω, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν «λευκή» μου ψῆφο ἤ μὲ τὸ ἄκυρο.
(Τά καραγκιοζιλίκια τοῦ ΚΚΕ καί τοῦ Καζάκη θά κάνουμε, πού νομιμοποίησαν ἕνα παράνομο κι ἀντισυνταγματικό «δημοψήφισμα» μέ τήν συμμετοχή τους; Ντροπή…!!!!)

Τὸ δημοψήφισμα εἶναι ΑΚΥΡΟ καὶ ἀποτελειώνει τὴν δημοκρατία (τους)!!!

Σὲ λίγο, κατὰ πῶς ὁδεύουν, θὰ θεωροῦν ὡς πλειοψηφία τὸ …10-15% τῶν «δικῶν τους παιδιῶν» κι ὅλοι ἐμεῖς, οἱ ὑπόλοιποι, θὰ παρακολουθοῦμε ἐπίσης τὸ θέατρον τοῦ παραλόγου ποὺ θὰ μᾶς …σώζη, δίχως τὴν δική μας ἔγκρισιν!!!

Ὅσοι λοιπὸν πραγματικὰ θεωροῦν πὼς τοὺς ἐπεξεργάζονται, κι ἔχοντας ἀπόλυτον ἐπίγνωσιν τῶν συνεπειῶν τοῦ νόμου, ἀποφασίζουν, ἤ ὄχι, νὰ λάβουν μέρος στὸ πανηγῦρι.
Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα εἶναι γιὰ νὰ τὰ …λέμε!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Βάσει τῶν προσωπικῶν μου ἐρευνῶν πολλὲς φορὲς «σκόνταψα» στὸ ποσοστὸ τῆς ἀποχῆς ἤ τοῦ «λευκοῦ».
Δυστυχῶς, γιὰ κάθε περίπτωσιν, ὅλα τὰ ἄρθρα τοῦ Συντάγματος, καθὼς καὶ ὅλη ἡ «νομο-μαγειρική» τους, περιλαμβάνει μίαν φράσιν, ποὺ κάποιοι δὲν θέλουν νὰ …διαβάσουν!!! Τὸ «ὅπως ὁ νομοθέτης ὁρίζῃ» εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος αὐτῆς τῆς συζητήσεως. Ὁ «νομοθέτης», αὐτὴν τὴν στιγμή, εἶναι ἡ βο(Υ)λή τους.  Ὁ ὁποιοσδήποτε δικαστικὸς ποὺ θὰ κληθῆ νὰ ἀποφασίσῃ, γιὰ τὴν νομιμότητα ἤ μή, τοῦ ὁποιουδήποτε «νομο-μαγειρέματος», θὰ λάβῃ σοβαρότατα ὑπ’ ὄψιν του τὰ ὅσα ἐκείνην τὴν στιγμὴ ἡ βο(Υ)λή τους ὁρίζει κι ὄχι αὐτὰ ποὺ θὰ θέλαμε ἐμεῖς ἤ ποὺ φαίνονται λογικὰ καὶ ἠθικά.
Μὲ τὸν αὐτὸν τρόπο, «ὅπως ὁ νομοθέτης ὁρίζῃ», ἀγνοεῖται ἡ ἀποχή, οἱουδήποτε ποσοστοῦ!!!

Τὸ νὰ πάρῃ κάποιος τὰ «κλειδιὰ ἀπὸ τὸ μαγαζάκι», θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι μία λῦσις, ἐφ΄ ὅσον, θεωρητικῶς, θὰ μποροῦσε νὰ νομοθετήσῃ ἔτσι ἤ ἀλλοιῶς. Γιὰ τὴν ὥρα κάτι τέτοιο, μὲ εὐθύ, ἔντιμο, εἰλικρινὴ λόγο, μὲ ἠθικὴ καὶ ἀξιοκρατία ΔΕΝ συμβαίνει καὶ δὲν πρόκειται νὰ συμβῇ συντόμως. Τὰ «κλειδιὰ ἀπὸ τὸ μαγαζάκι» τὰ κρατοῦν καλὰ αὐτοὶ ποὺ κρατοῦν καὶ τὸ «καροτάκι» καὶ τὸ «μαστίγιον» καὶ ἐλέγχουν ἀπολύτως ὅλον τὸν κρατικὸ μηχανισμό, καθὼς καὶ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῶν ψηφοφόρων, συμφωνούντων καὶ διαφωνούντων.

Κατ’ ἐπέκτασιν. Ἤ συμμετέχουμε, ἐπιλέγοντας «ἀντιπρόσωπό» μας, ἤ ἀπέχουμε, ἔχοντας ἀπόλυτον ἐπίγνωσιν πὼς παραβιάζουμε τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς «νόμους».
Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς εἶναι δική μας.

Ἡ φωτογραφία ἀπὸ ἐδῶ, εἶναι ὁλίγον …ἄσχετη, φαινομενικῶς, ἀλλὰ ἀποτυπώνει πλήρως τὴν πραγματικότητά μας. Πετώντας τὶς εὐθύνες μας, (σκουπίδια μας) στοὺς ἄλλους, μποροῦμε πολὺ εὔκολα νὰ ἀλλοιώνουμε τὶς πραγματικὲς εἰκόνες, ἀλλὰ αὐτὲς παραμένουν ἐκεῖ, μάρτυρες τῆς κατάντιας μας.

(Visited 265 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ψῆφος ἤ Ἀποχή;

 1. Δεν ισχυρίζεται κανένας ότι αυτό το εκλογικό και πολιτικό σύστημα είναι το σωστό. Επομένως θα αμυνθείς όπως σου επιτρέπει το συγκεκριμένο σύστημα. Αν η αποχή ήταν η καλύτερη άμυνα, θα συμφωνούσα μαζί σας, αλλά είναι η χειρότερη.

  Η συμμετοχή σε ένα σύστημα δεν το επικυρώνει, αυτό είναι ένα ψευδοεπιχείρημα.
  Και δεν το επικυρώνει, διότι αυτό το νομικό σύστημα είναι ήδη νομικά κατοχυρωμένο και επικυρωμένο και καθορίζει τους πολιτικούς συσχετισμούς εδώ και δεκαετίες.

  Κατ’ ἐπέκτασιν. Ἤ α) συμμετέχουμε, ἐπιλέγοντας «ἀντιπρόσωπό» μας, ἤ β) ἀπέχουμε, ἔχοντας ἀπόλυτον ἐπίγνωσιν πὼς παραβιάζουμε τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς «νόμους» συν ότι η αποχή μας, βάση του εκλογικού νόμου, ενισχύει το πρώτο κόμμα.

  Ἡ εὐθύνη τῆς ἐπιλογῆς εἶναι δική μας.

  Υ.Γ.
  Μήπως γνωρίζετε ή έχετε να προτείνετε τον τρόπο που θα οδηγούσε στο τέλος σε πολιτειακή αλλαγή;
  Υποθέτω ότι είστε υπέρ της πολιτειακή αλλαγής μέσω προφανώς εκλογικών διαδικασιών ή κάνω λάθος;

Leave a Reply