Ἀπὸ …πολέμιος …προσκυνητής!!!

Ἀπὸ τὸ …τότε, στὸ τώρα:

Ἀπὸ …«ἐπαναστάτης», πραγματικὸς …προσκυνητής, διαφημιστὴς καὶ …«νομοθέτης» τῆς νέας τάξεως.

Ἀπὸ ...πολέμιος ...προσκυνητής!!!

Ἀπὸ τὸ «ἡ ἐλπίδα ἔρχεται» στὸ «ἡ ἐλπίδα κατεσπαράχθη»!!!

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἀπὸ τὸ σᾶς «σώζω»  στὸ σᾶς «γελοιοποιῶ»!!!

φωτογραφία

(Visited 216 times, 1 visits today)
Leave a Reply